Help Print this page 
Title and reference
Protecţia juridică a invenţiilor biotehnologice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Protecţia juridică a invenţiilor biotehnologice

O protecţie juridică eficientă şi clară în domeniul biotehnologiei este esenţială, atât pentru dezvoltarea economică în Europa, cât şi pentru cercetarea tehnoştiinţifică. Acesta este obiectivul prezentei directive care, în plus, interzice explicit clonarea umană, precum şi orice intervenţie în identitatea genetică germinală. Aspectele etice sunt încredinţate unui comitet independent responsabil cu emiterea de avize către Comisia Europeană pe aceste subiecte.

ACT

Directiva 98/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iulie 1998 privind protecţia juridică a invenţiilor biotehnologice.

SINTEZĂ

Directiva vizează clarificarea distincţiei între ceea ce are şi ceea ce nu are caracter brevetabil. Este vorba în special de confirmarea faptului că, în diversele sale stadii de formare şi dezvoltare, corpul uman, procedeele de clonare a fiinţelor umane şi intervenţia genică germinală asupra omului nu pot fi considerate invenţii brevetabile.

Pentru a proteja invenţiile biotehnologice, statele membre trebuie să se asigure că legislaţiile naţionale privind brevetele de invenţie sunt conforme cu dispoziţiile prezentei directive.

Brevetabilitatea

Sunt brevetabile invenţiile noi, care implică o activitate inventivă şi au aplicabilitate industrială, chiar dacă privesc un produs care constă din sau conţine material biologic *. Materialul biologic izolat din mediul său natural sau produs prin intermediul unui procedeu tehnic poate, de asemenea, constitui obiectul unei invenţii.

Următoarele nu au caracter brevetabil:

  • varietăţi de plante şi rase de animale;
  • procedeele esenţialmente biologice pentru producerea plantelor sau animalelor, cum ar fi încrucişarea sau selecţia. Totuşi, această excludere de la brevetabilitate nu aduce atingere caracterului brevetabil al invenţiilor care privesc un procedeu microbiologic *;
  • corpul uman şi simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secvenţa sau secvenţa parţială a unei gene.

Din contră, un element izolat din corpul uman sau produs prin intermediul unui procedeu tehnic, inclusiv secvenţa sau secvenţa parţială a unei gene, poate constitui o invenţie brevetabilă.

Următoarele invenţii a căror exploatare comercială ar contraveni ordinii publice sau bunelor moravuri sunt excluse de la brevetabilitate. Este cazul, în special, al următoarelor:

  • procedeele de clonare a fiinţelor umane;
  • procedeele de modificare a identităţii genetice germinale a fiinţelor umane;
  • utilizarea embrionilor umani în scopuri industriale sau comerciale;
  • procedeele de modificare a identităţii genetice a animalelor, care le pot produce suferinţă fără un beneficiu medical substanţial, precum şi animalele rezultate din astfel de procedee.

Aspecte etice

Toate aspectele etice ale biotehnologiei sunt evaluate de Grupul european pentru deontologie în domeniul ştiinţei şi noilor tehnologii (EN) (FR) din cadrul Comisiei.

Domeniul de aplicare a protecţiei

Protecţia conferită de un brevet pentru un material biologic care posedă caracteristici specifice ca rezultat al invenţiei acoperă toate materialele biologice derivate din acel material biologic prin înmulţire sau multiplicare şi având aceleaşi caracteristici.

Protecţia conferită de un brevet pentru un produs care conţine o informaţie genetică acoperă toate materialele în care este încorporat produsul.

Cu toate acestea, acest tip de protecţie nu cuprinde:

  • materialul biologic obţinut din reproducere sau multiplicare, dacă multiplicarea sau reproducerea rezultă în mod necesar din aplicaţia în vederea căreia materialul biologic a fost comercializat de către titularul brevetului sau cu consimţământul acestuia, cu condiţia ca materialul obţinut să nu fie utilizat ulterior pentru alte reproduceri sau multiplicări;
  • materialele pentru înmulţirea plantelor sau de reproducere animală comercializate de către titularul brevetului sau cu consimţământul acestuia către un fermier, cu condiţia ca acesta din urmă să folosească animalele sau materialul vegetal respectiv în scopul desfăşurării activităţii agricole proprii.

Licenţe reciproce obligatorii

În cazul în care un cultivator nu poate obţine sau exploata un drept privind o varietate de plante fără să încalce un brevet anterior, acesta poate solicita o licenţă obligatorie fără drept de exploatare exclusivă asupra invenţiei protejate de brevet, cu condiţia achitării unei redevenţe.

Această dispoziţie se aplică şi în cazul în care titularul unui brevet privind o invenţie biotehnologică nu o poate exploata fără să aducă atingere unui drept anterior cu privire la o varietate de plante.

Depozitul invenţiilor biotehnologice

Cererea de brevet trebuie să respecte un anumit număr de condiţii (materialul biologic a fost depozitat într-o instituţie depozitară recunoscută cel târziu la data înregistrării cererii de brevet, transmiterea informaţiilor privind caracteristicile materialului biologic depozitat etc.).

Termeni-cheie ai actului

  • Material biologic: material care conţine informaţie genetică capabilă de a se reproduce prin ea însăşi sau de a fi reprodusă într-un sistem biologic.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 98/44/CE

30.7.1998

30.7.2000

JO L 213 din 30.7.1998

Ultima actualizare: 04.07.2011

Top