Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Grupul European de Interes Economic (GEIE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Grupul European de Interes Economic (GEIE)

Acest regulament are drept obiectiv crearea unei noi entităţi juridice bazate pe dreptul european cu scopul de a facilita şi a încuraja cooperarea transfrontalieră.

ACT

Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 al Consiliului din 25 iulie 1985 privind Grupul European de Interes Economic (GEIE).

SINTEZĂ

Un grup european de interes economic poate fi constituit numai cu respectarea regulilor stabilite prin regulamentul descris mai jos.

Acest grup va avea drept obiectiv facilitarea sau dezvoltarea activităţilor economice ale membrilor săi, prin punerea în comun a resurselor, a activităţilor şi a competenţelor. Această punere în comun trebuie să permită obţinerea unor rezultate mai bune decât cele prin activităţi derulate independent. Grupul nu are ca scop realizarea de profituri pentru sine. În cazul realizării de profituri, acestea sunt distribuite între membri şi impozitate în consecinţă. Activităţile grupului trebuie să aibă legătură cu activitatea economică a membrilor, fără a-i putea înlocui. Un GEIE nu poate să angajeze mai mult de 500 de persoane.

Un GEIE poate fi constituit din societăţi comerciale şi din alte entităţi juridice, de drept public sau privat, constituite în conformitate cu legislaţia unui stat membru şi care îşi au sediul în Uniunea Europeană (UE). De asemenea, un astfel de grup poate fi constituit din persoane fizice care exercită activităţi industriale, comerciale, meşteşugăreşti sau agricole, profesiuni liberale sau alte servicii în UE.

Un GEIE trebuie să cuprindă cel puţin doi membri din state membre diferite.

Contractul constitutiv al GEIE va cuprinde obligatoriu denumirea, sediul şi obiectivul grupului respectiv, numele, numărul şi locul de înregistrare, dacă există, al fiecărui membru al grupului, precum şi durata grupului, în afara cazului când aceasta este nedeterminată. Acest contract va trebui depus la un registru desemnat de fiecare stat membru. Această înregistrare conferă GEIE deplină capacitate juridică în întreaga UE.

Un aviz pentru anunţarea constituirii sau lichidării unui GEIE trebuie să fie publicat în Jurnalul Oficial al UE (seriile C şi S).

Sediul unui grup trebuie să fie situat în UE. Acesta poate fi transferat dintr-un stat membru în altul în anumite condiţii.

Fiecare membru al unui GEIE dispune de cel puţin un vot. Cu toate acestea, prin contractul constitutiv al grupului se pot atribui mai multe voturi anumitor membri, cu condiţia ca niciun membru să nu deţină majoritatea voturilor. Regulamentul enumeră deciziile care trebuie să fie luate în unanimitate.

GEIE trebuie să cuprindă cel puţin două organe: membrii care acţionează în mod colectiv şi administratorul sau administratorii. Administratorul sau fiecare dintre administratori, dacă există mai mulţi, reprezintă şi angajează GEIE în relaţiile cu terţii, chiar dacă actele sale nu se încadrează în obiectivele grupului.

GEIE nu poate face apel la subscripţie publică.

Un GEIE nu trebuie neapărat să fie format cu un capital. Membrii acestuia sunt liberi să utilizeze alte moduri de finanţare.

Profiturile GEIE sunt considerate a fi profiturile membrilor şi se distribuie între aceştia conform clauzei prevăzute în acest scop în contractul constitutiv sau, în lipsa unei astfel de dispoziţii, în părţi egale. Profiturile sau pierderile unui GEIE sunt impozabile la nivelul membrilor. În schimbul libertăţii contractuale care stă la baza GEIE şi a absenţei obligaţiei membrilor de a furniza un capital minim, fiecare membru al GEIE răspunde nelimitat şi solidar pentru datoriile grupului.

Context

Acest regulament răspunde necesităţii unei dezvoltări armonioase a activităţilor economice la nivelul UE şi realizării unei pieţe comune, care să ofere condiţii similare celor ale unei pieţe naţionale. În acest scop, precum şi pentru a reduce dificultăţile de ordin juridic, fiscal sau psihologic întâmpinate de persoanele fizice, de societăţile comerciale şi de alte entităţi în cooperarea transfrontalieră, UE a decis să creeze un instrument juridic adecvat la nivel comunitar, sub forma unui grup european de interes economic.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CEE) nr. 2137/1985

3.8.1985

-

JO L 199 din 31.7.1985

Ultima actualizare: 04.07.2011

Top