Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obligații de raportare financiară pentru societățile comerciale cu răspundere limitată

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obligații de raportare financiară pentru societățile comerciale cu răspundere limitată

Directiva modernizează obligațiile de raportare financiară și reduce costurile, în special pentru IMM-uri. Directiva creează un cadru în care întreprinderile și guvernele trebuie să declare veniturile din resurse naturale, contribuind la lupta împotriva fraudei fiscale și a corupției. Directiva unește și îmbunătățește două acte legislative existente: Directiva 78/660/CEE privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale și Directiva 83/349/CEE privind conturile consolidate.

ACT

Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului

SINTEZĂ

Directiva simplifică pregătirea situațiilor financiare pentru micile întreprinderi și prevede obligația statelor membre de a diferenția întreprinderile mici de cele mai mari.

În cazul întreprinderilor mici, pentru satisfacerea cerințelor de reglementare trebuie pregătite doar un bilanț, un cont de profit și pierdere și note explicative. Statele membre le pot permite întreprinderilor mici să depună doar versiuni prescurtate ale acestora. Acest lucru va asigura că întreprinderile vor trebui să furnizeze informații proporționale cu dimensiunea lor. Nu există nicio cerință a UE ca întreprinderile mici să aibă un audit.

Categorii de întreprinderi

Directiva definește microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile mari după cum urmează:

  • microîntreprinderile au mai puțin de 10 angajați, o cifră de afaceri de maximum 0,7 milioane de euro și/sau un total al bilanțului de maximum 0,35 de milioane de euro;
  • întreprinderile mici au mai puțin de 50 de angajați, o cifră de afaceri de maximum 8 milioane de euro și/sau un total al bilanțului de maximum 4 milioane de euro. Statele membre pot utiliza praguri mai ridicate, de până la 12 milioane de euro pentru cifra de afaceri și de până la 6 milioane de euro pentru totalul bilanțului;
  • întreprinderile mari au cel puțin 250 de angajați, o cifră de afaceri de 40 de milioane de euro și un total al bilanțului de 20 de milioane de euro.

Peste 90 % din întreprinderile UE se vor încadra în categoria întreprinderilor mici pentru scopuri contabile. Acest procent este mai ridicat decât în trecut, dar reflectă mai bine actuala structură a întreprinderilor din Europa. Notele explicative pe care vor trebui să le prezinte vor include între 8 și 13 elemente, față de 14-24 în trecut.

Directiva ajută la consolidarea pieței unice. Situațiile financiare comparabile, clare și ușor de înțeles prevăzute de directivă pot facilita activitățile transfrontaliere și pot facilita găsirea de finanțare de către întreprinderi în afara bazei lor interne.

Raportarea țară cu țară

Directiva prevede necesitatea ca anumite întreprinderi mari și entitățile de interes public care își desfășoară activitatea în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare să prezinte anual plățile materiale care depășesc 100 000 de euro per exercițiu financiar, efectuate către guvernele țărilor în care își desfășoară activitatea, defalcate pentru fiecare țară și proiect în parte.

Trebuie raportate următoarele plăți: drepturi de producție; impozite percepute asupra venitului, producției sau profiturilor societăților comerciale; redevențe; dividende; prime de semnare, descoperire și producție; taxe de licență, taxe de închiriere, taxe de înregistrare și alte taxe aferente licențelor și/sau concesiunilor și plăți pentru îmbunătățiri aduse infrastructurii.

Defalcarea detaliată a raportării va îmbunătăți transparența cu privire la plățile efectuate către guverne din toată lumea prin industria extractivă sau a exploatării forestiere. De asemenea, aceasta va furniza societății civile mai multe informații cu privire la plățile pe care întreprinderile din UE le efectuează către guverne gazdă pentru extracția resurselor lor naturale.

Dispozițiile directivei se vor aplica pentru prima dată situațiilor financiare pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2016 sau după această dată.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare - Data expirării

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2006/43/CE

29.6.2006

29.6.2008

JO L 157, 9.6.2006

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare - Data expirării

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2013/34/UE

19.7.2013

20.7.2015

JO L 182, 29.6.2013

Ultima actualizare: 10.03.2014

Top