Help Print this page 
Title and reference
Extinderea zonei euro: adaptarea sistemului de vot în cadrul Consiliului guvernatorilor (BCE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Extinderea zonei euro: adaptarea sistemului de vot în cadrul Consiliului guvernatorilor (BCE)

Acest regulament instaurează un sistem de rotaţie a voturilor în cadrul Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE). Obiectivul este de a lua în considerare mărirea numărului de guvernatori pe măsură ce noile state membre introduc moneda euro.

ACT

Decizia 2003/223/CE a Consiliului, reunit la nivel de şefi de stat sau de guvern din 21 martie 2003 privind modificarea articolului 10.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene.

SINTEZĂ

Prezentul regulament stabileşte regulile de vot în cadrul Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE). El instaurează astfel un sistem prin rotaţie al voturilor cu scopul de a permite un proces just şi eficient de luare a deciziilor.

Consiliul guvernatorilor

Consiliul guvernatorilor este unul dintre cele trei organe de decizie ale BCE, celelalte două fiind Comitetul executiv şi Consiliul general.

Consiliul guvernatorilor constituie principalul organ de decizie. Acesta defineşte în special politica monetară a zonei euro.

De asemenea, Consiliul guvernatorilor este format din cei şase membri ai Comitetului executiv şi guvernatorii băncilor centrale ale statelor membre ale zonei euro. Numărul guvernatorilor creşte astfel de fiecare dată când un nou stat membru adoptă euro.

Un sistem de rotaţie a voturilor pe grupuri

La data la care numărul membrilor Consiliului guvernatorilor va depăşi 21, modalităţile de vot sunt adaptate.

Numărul total al drepturilor de vot este limitat astfel la 21. Cei şase membri ai Comitetului executiv păstrează un drept de vot permanent. Guvernatorii deţin cele 15 drepturi de vot rămase, care fac obiectul sistemului prin rotaţie.

Guvernatorii sunt apoi repartizaţi pe grupuri, care diferă în ceea ce priveşte frecvenţa cu care membrii dispun de dreptul de vot. Grupurile sunt formate conform unui clasament al statelor membre şi al băncilor centrale naţionale. Acest clasament se bazează pe:

  • cota din produsul intern brut (PIB) total la preţul pieţei statelor membre din zona euro;
  • cota din bilanţul agregat total al instituţiilor financiare monetare ale statelor membre ale zonei euro.

Aceşti indicatori asigură o obiectivitate în măsura în care iau în considerare în modul cel mai obiectiv posibil dimensiunea economiei globale şi recunosc importanţa deosebită a sectorului financiar din statele membre participante.

În plus, prezentul regulament prevede două etape în punerea în aplicare a sistemului prin rotaţie al voturilor.

Etapa I: Dreptul de vot începând de la 15 guvernatori

Începând de la data la care numărul guvernatorilor va fi mai mare de 15 şi până când acesta va ajunge la 22, guvernatorii sunt repartizaţi în două grupuri. Primul grup este alcătuit din cei cinci guvernatori ai băncilor centrale naţionale ale statelor membre cu cele mai mari cote din totalul zonei euro, conform criteriilor susmenţionate. Al doilea grup este format din toţi ceilalţi guvernatori.

Astfel, cei cinci guvernatori din primul grup dispun împreună de patru drepturi de vot, ceilalţi guvernatori dispunând cumulat de unsprezece drepturi de vot. Frecvenţa exercitării drepturilor de vot ale guvernatorilor repartizaţi în primul grup nu poate fi mai mică decât cea a exercitării drepturilor de vot ale guvernatorilor din al doilea grup.

Etapa II: Dreptul de vot începând de la 22 de guvernatori

Începând de la data la care numărul guvernatorilor va ajunge la 22, guvernatorii sunt repartizaţi în trei grupuri. Primul grup este alcătuit din cinci guvernatori ai băncilor centrale naţionale ale statelor membre cu cele mai mari cote din totalul zonei euro. Al doilea grup este format din jumătate din numărul total al guvernatorilor. Guvernatorii din acest grup vor proveni de la băncile centrale naţionale ale statelor membre care ocupă poziţiile următoare în clasamentul ţărilor, pe baza criteriilor susmenţionate. Al treilea grup este format din toţi ceilalţi guvernatori.

Patru drepturi de vot sunt atribuite primului grup, opt celui de al doilea şi trei celui de al treilea. Într-o zonă euro cu 27 de state membre, primul grup beneficiază de exercitarea dreptului de vot cu o frecvenţă de 80 %, al doilea grup cu o frecvenţă de 57 %, iar al treilea grup cu o frecvenţă de 38 %.

În cadrul fiecărui grup, guvernatorii dispun de drept de vot pentru perioade egale de timp. Consiliul guvernatorilor adoptă măsurile operaţionale necesare pentru punerea în aplicare a acestui principiu.

Adaptarea la evoluţiile economice şi schimbările viitoare

La fiecare creştere a numărului guvernatorilor sau la fiecare adaptare a calculării PIB-ului total la preţul pieţei, obligatorie o dată la cinci ani, alcătuirea grupurilor este adaptată la eventualele schimbări. Această adaptare eventuală intră în vigoare în ziua în care guvernatorii devin membri ai Consiliului guvernatorilor.

Orice decizie necesară pentru stabilirea modalităţilor detaliilor operaţionale ale sistemului de rotaţie, cu excepţia noilor modalităţi de vot, este adoptată de toţi membrii Consiliului guvernatorilor, indiferent dacă dispun sau nu de drept de vot la momentul deciziei, cu o majoritate de două treimi.

Context

Înainte de a putea introduce euro, statele membre trebuie să satisfacă un anumit număr de condiţii economice şi financiare, intitulate criterii de convergenţă.

În prezent, numai 17 state membre din 27 îndeplinesc aceste criterii şi au putut, în consecinţă, să adopte euro ca monedă unică. Celelalte state membre fac obiectul unor derogări până când vor îndeplini şi ele criteriile. Amintim că Danemarca şi Regatul Unit fac obiectul unor excepţii, întrucât momentan nu au intenţia de a adopta moneda euro.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 2003/223/CE

După ratificarea de către statele membre

-

JO L 83 din 1.4.2003

See also

Ultima actualizare: 13.07.2011

Top