Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ratele de conversie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ratele de conversie

Regulamentul stabileşte în mod irevocabil ratele de conversie între moneda euro şi monedele ţărilor care participă la zona euro.

ACT

Council regulation (EC) No 2866/98 of 31 December 1998 on the conversion rates between the euro and the currencies of the Member States adopting the euro (Regulamentul (CE) nr. 2866/98 al Consiliului din 31 decembrie 1998 privind ratele de conversie între moneda euro şi monedele statelor membre care adoptă moneda euro) [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Prezentul regulament stabileşte ratele de conversie între moneda euro şi vechile monede naţionale ale statelor membre. Aceste rate au fost hotărâte la 31 decembrie 1998, când primele unsprezece state membre au adoptat moneda euro (Belgia, Germania, Spania, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Austria, Portugalia şi Finlanda).

Acest regulament a fost modificat ulterior de mai multe ori în vederea stabilirii ratelor de conversie pentru noile state membre care s-au alăturat zonei euro:

Conform articolului 140 al Tratatului privind funcţionarea UE, ratele de conversie dintre moneda euro şi monedele statelor membre sunt fixate de către Consiliul UE. Acesta decide cu privire la propunerea Comisiei, cu unanimitatea statelor membre a căror monedă este euro şi a statului membru în cauză şi după consultarea Băncii Centrale Europene. În plus, ratele de conversie sunt stabilite în mod irevocabil:

1 euro =

Rata de schimb

Vechea monedă naţională

-

40,3399

franci belgieni

-

1,95583

mărci germane

-

15,6466

coroane estoniene

-

340,750

drahme greceşti

-

166,386

pesete spaniole

-

6,55957

franci francezi

-

0,787564

lire irlandeze

-

1936,27

lire italiene

-

0,585274

lire cipriote

-

40,3399

franci luxemburghezi

-

0,429300

lire malteze

-

2,20371

guldeni olandezi

-

13,7603

şilingi austrieci

-

200,482

escudo portughezi

-

239,640

tolari sloveni

-

30,1260

coroane slovace

-

5,94573

mărci finlandeze

Referinţe

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 2866/98

1.1.1999

-

JO L 359 din 31.12.1998

Acte de modificare

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1478/2000

1.1.2001

-

JO L 167 din 7.7.2000

Regulamentul (CE) nr. 1086/2006

1.1.2007

-

JO L 195 din 15.7.2006

Regulamentul (CE) nr. 1134/2007

1.1.2008

-

JO L 256 din 2.10.2007

Regulamentul (CE) nr. 1135/2007

1.1.2008

-

JO L 256 din 2.10.2007

Regulamentul (CE) nr. 694/2008

1.1.2009

-

JO L 195 din 24.7.2008

Regulamentul (UE) nr. 671/2010

1.1.2011

-

JO L 196 din 28.7.2010

Ultima actualizare: 15.10.2010

Top