Help Print this page 
Title and reference
Mecanismul de asistenţă financiară pentru balanţele de plăţi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Mecanismul de asistenţă financiară pentru balanţele de plăţi

Prin acest regulament se instituie asistenţă financiară pentru statele membre ale Uniunii Europene (UE) care nu au adoptat moneda euro. Aceste state pot beneficia de asistenţă financiară în cazul în care se confruntă cu dificultăţi privind balanţa de plăţi curente sau mişcările de capital. Împrumutul este limitat la 12 miliarde EUR.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înfiinţare a unui mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Mecanismul de asistenţă financiară pe termen mediu permite acordarea de împrumuturi statelor membre care se confruntă cu dificultăţi privind balanţa de plăţi curente sau mişcările de capital. Pot beneficia de acest mecanism european numai statele membre care nu au adoptat moneda euro.

Acest regulament defineşte procedura de solicitare şi modalităţile de acordare a împrumuturilor statelor membre care beneficiază de acest mecanism.

Procedură

Mecanismul poate fi pus în aplicare de către Consiliu fie la iniţiativa Comisiei, de comun acord cu statul membru în cauză, fie la iniţiativa unui stat membru care se confruntă cu dificultăţi.

Pentru a obţine asistenţă financiară pe termen mediu, statul membru evaluează aceste nevoi împreună cu Comisia şi îi prezintă acesteia şi Comitetului economic şi financiar un proiect de program rectificativ. După examinarea situaţiei din statul membru care solicită asistenţa financiară, Consiliul decide:

  • dacă acordă un împrumut sau recurge la un mecanism de finanţare corespunzător, suma şi durata medie a acestuia;
  • condiţiile de politică economică aferente asistenţei financiare pe termen mediu în vederea restabilirii balanţei de plăţi sau a asigurării unei balanţe viabile;
  • tehnicile de rambursare a împrumutului sau a finanţării, a cărui eliberare sau tragere se realizează, de regulă, în tranşe succesive.

Comisia şi statul membru în cauză încheie după aceea un memorandum de înţelegere care specifică în detaliu condiţiile stabilite de Consiliu. Acest memorandum este apoi comunicat Parlamentului European şi Consiliului.

Comisia verifică, la intervale regulate şi în colaborare cu Comitetul economic şi financiar, dacă politica economică a statului membru beneficiar este în conformitate cu angajamentele asumate în programul rectificativ sau cu celelalte condiţii. Statul membru pune la dispoziţia Comisiei toate informaţiile necesare şi cooperează pe deplin cu aceasta. Eliberarea în continuare a tranşelor se efectuează în funcţie de rezultatele acestei verificări.

Condiţii de acordare a împrumuturilor

Operaţiunile de împrumut sau de creditare corespunzătoare se realizează în euro. În aceste operaţiuni se aplică aceeaşi dată a intrării în vigoare, iar UE nu trebuie implicată în transformarea scadenţelor, în riscuri privind cursul de schimb sau rata dobânzii sau în alte riscuri comerciale.

La cererea statului membru beneficiar, împrumuturile pot include posibilitatea de rambursare anticipată.

La cererea statului membru debitor şi atunci când situaţia permite îmbunătăţirea ratei dobânzii aferente împrumutului, Comisia poate refinanţa total sau parţial împrumuturile iniţiale sau poate restructura condiţiile de finanţare corespunzătoare. Aceste operaţiuni nu trebuie să aibă ca efect prelungirea duratei medii a împrumutului sau creşterea sumei de capital restant. Costurile asumate pentru încheierea şi efectuarea acestor operaţiuni se suportă de statul membru beneficiar. Comitetul economic şi financiar este informat cu privire la aceste operaţiuni.

În plus, suma totală a împrumuturilor care pot fi acordate statelor membre prin mecanismul de asistenţă financiară pentru balanţele de plăţi este limitată la 50 de miliarde EUR. În acest scop, Comisia este autorizată să contracteze, în numele UE, împrumuturi de pe pieţele de capital sau de la instituţiile financiare.

BCE adoptă măsurile necesare pentru gestionarea împrumuturilor.

Statul membru beneficiar trebuie să deschidă un cont special la banca sa centrală naţională în vederea gestionării asistenţei financiare. De asemenea, statul membru respectiv trebuie să transfere plăţile datorate într-un cont deschis la BCE cu şapte zile lucrătoare înainte de data efectivă a plăţii.

Curtea Europeană de Conturi are dreptul de a efectua controalele sau auditurile financiare necesare. Comisia Europeană şi Oficiul European de Luptă Antifraudă pot, de asemenea, să trimită funcţionari în statul membru care beneficiază de asistenţă financiară pentru efectuarea acestor controale.

Compatibilitatea cu alte mecanisme de asistenţă financiară

Împrumuturile acordate sub formă de asistenţă financiară pe termen mediu pot fi garantate ca o completare a sprijinului pe termen scurt acordat de Banca Centrală Europeană (BCE) în cadrul mecanismului de finanţare pe termen foarte scurt.

Mecanismul de asistenţă financiară pentru balanţele de plăţi este compatibil şi cu mecanismul european de stabilizare financiară. Reamintim că acest mecanism de stabilizare oferă asistenţă financiară statelor membre care se confruntă cu dificultăţi financiare.

În sfârşit, în cazul în care un stat membru care nu a adoptat moneda euro îşi propune să apeleze la surse de finanţare din afara UE, acesta trebuie să consulte în prealabil Comisia şi statele membre. Aceste consultări au loc în cadrul Comitetului economic şi financiar. Acestea au ca obiectiv examinarea, în primul rând, a posibilităţilor oferite de mecanismul de asistenţă financiară pentru balanţele de plăţi.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 332/2002

24.2.2002

-

JO L 53 din 23.2.2002

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1360/2008

1.1.2009

-

JO L 352 din 31.12.2008

Regulamentul (CE) nr. 431/2009

28.5.2009

-

JO L 128 din 27.5.2009

ACTE CONEXE

Decizia BCE/2003/14 a Băncii Centrale Europene din 7 noiembrie 2003 privind administrarea operaţiunilor de împrumut şi creditare încheiate de Comunitatea Europeană în cadrul mecanismului de asistenţă financiară pe termen mediu [Jurnalul Oficial L 297 din 15.11.2003]. Acest regulament al BCE pune în aplicare articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 332/2002 şi asigură gestionarea împrumuturilor acordate în temeiul acestui regulament.

Ultima actualizare: 15.09.2011

Top