Help Print this page 
Title and reference
O întreprindere comună pentru realizarea sistemului european de nouă generaţie pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

O întreprindere comună pentru realizarea sistemului european de nouă generaţie pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)

Acest regulament înfiinţează o întreprindere comună pentru a asigura modernizarea sistemului european de gestionare a traficului aerian. Întreprinderea comună reuneşte eforturile de cercetare şi dezvoltare ale Uniunii Europene (UE) în cadrul proiectului SESAR [cercetarea gestionării traficului aerian (ATM) pe cerul unic european].

ACT

Regulamentul 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înfiinţarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generaţie pentru gestionarea traficului aerian (SESAR) [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Transportul aerian este un element important al coeziunii europene şi al economiei europene. Acesta are o contribuţie de 220 de miliarde de euro la produsul intern brut european şi totalizează peste 3 milioane de locuri de muncă. Se preconizează o creştere cu peste 100 % a traficului aerian în următorii 20 de ani, acesta putându-se chiar tripla în anumite regiuni. Cu toate acestea, echipamentele şi procedurile utilizate pentru gestionarea acestor fluxuri de trafic au cunoscut foarte puţine schimbări şi reuşesc cu greu să ţină pasul cu evoluţia.

Sistemele actuale de control al traficului aerian sunt pe punctul de a deveni uzate moral şi sunt inadecvate pentru dezvoltarea rapidă, economică şi fiabilă a aviaţiei în Europa, care să poată satisface noile cerinţe ale societăţii:

 • pasagerii doresc un transport eficient, accesibil şi în siguranţă;
 • respectul faţă de mediu devine o constrângere majoră;
 • atacurile din 11 septembrie 2001 au demonstrat că avioanele pot constitui o ameninţare pentru populaţie.

Cerul unic european (Single European Sky – SES) este reacţia Uniunii Europene (UE) faţă de această problemă. Această iniţiativă a fost lansată în martie 2004, desemnând gestionarea traficului aerian (air traffic management – ATM) drept competenţă a UE. Iniţiativa constituie o reformă instituţională a ATM, în scopul reorganizării spaţiului aerian european şi al sporirii performanţelor serviciilor de navigaţie pe calea aerului.

Totuşi, nu este suficientă o reformă instituţională pentru atingerea obiectivelor de performanţă ale SES. Era necesar şi un salt paradigmatic printr-o reformă tehnologică a ATM. SESAR (cercetarea ATM pe Cerul unic european) reprezintă pilonul tehnologic al SES şi un factor esenţial de facilitare a implementării cerului unic european. SESAR cuprinde trei faze:

 • o fază de concepţie (2005-2007), în care a fost conceput planul de modernizare a traficului aerian (sau „planul general de ATM”), pentru a defini diferitele etape tehnologice, diferitele priorităţi şi diferitele calendare;
 • o fază de dezvoltare (2007-2016), care cuprinde activităţi de cercetare, dezvoltare şi validare legate de noile tehnologii şi proceduri care vor sta la baza noii generaţii de sisteme;
 • o fază de desfăşurare (2014-2020), care va consta în producţia şi instalarea, pe scară largă, a noilor tehnologii şi proceduri.

Întreprinderea comună SESAR: activităţi, statut şi finanţare

Acest regulament înfiinţează o întreprindere comună în baza articolului 187 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), pentru gestionarea fazei de dezvoltare a SESAR. Aceasta reprezintă un parteneriat public-privat, în cadrul căruia UE şi Eurocontrol sunt membri fondatori, care permite raţionalizarea şi coordonarea eforturilor de cercetare şi dezvoltare în domeniul ATM în întreaga UE, într-o abordare orientată spre desfăşurare. Întreprinderea comună permite creşterea şi centralizarea finanţării şi a know-how-ului, precum şi reducerea fragmentării cauzate de derularea mai multor proiecte naţionale şi regionale similare, concomitent cu valorificarea abilităţilor şi a capacităţii de inovare ale sectorului privat, în cadrul unor acorduri de partajare adecvată a riscurilor împreună cu entităţile publice.

Întreprinderea comună SESAR este responsabilă cu:

 • organizarea şi coordonarea dezvoltării proiectului SESAR, în conformitate cu planul general de ATM;
 • finanţarea activităţilor necesare, prin combinarea şi gestionarea fondurilor publice şi private;
 • punerea în aplicare şi actualizarea planului general de ATM;
 • organizarea activităţii de cercetare tehnică şi dezvoltare, validare şi studiu care urmează a fi desfăşurată, evitându-se fragmentarea acesteia;
 • asigurarea implicării părţilor interesate în proiect, de la sectorul gestionării traficului aerian (furnizori de servicii, utilizatori, organizaţii profesionale, aeroporturi, fabricanţi, precum şi reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice şi ai instituţiilor);
 • supravegherea activităţilor de dezvoltare a unor produse comune identificate în planul general de ATM şi, dacă este necesar, lansarea unor invitaţii de ofertare specifice.

Întreprinderea comună SESAR, cu sediul în Bruxelles, este un organism cu personalitate juridică al UE şi este finanţat din contribuţiile membrilor săi, printre care se numără şi firme private. Contribuţia UE provine din bugetele programelor-cadru pentru cercetare şi dezvoltare şi ale reţelelor transeuropene.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 219/2007

3.3.2007

JO L 64 din 2.3.2007

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1361/2008

1.1.2009

JO L 352 din 31.12.2008

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 219/2007 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 30.08.2011

Top