Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Achiziționarea de proprietăți imobiliare în alte țări ale UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Achiziționarea de proprietăți imobiliare în alte țări ale UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Achiziționarea de bunuri imobile în alte țări ale UE (articolele 63, 64, 65 și 66 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene)

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTOR ACTE?

Aceste acte stabilesc legile care reglementează libera circulație a capitalurilor* în Uniunea Europeană (UE), inclusiv dreptul de a achiziționa bunuri imobile într-o altă țară a UE, precum și excepțiile de la principiul general.

ASPECTE-CHEIE

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) stabilește principiul general al liberei circulații a capitalurilor între țările UE, precum și între acestea și țări din afara UE. Acesta include drepturile cetățenilor de a achiziționa bunuri imobile, cum ar fi o casă de vacanță sau o reședință secundară.

Deși libera circulație se aplică în cazul tuturor țărilor UE, la momentul aderării noilor țări la UE s-au negociat anumite perioade de tranziție și excepții privind libera circulație a capitalurilor, referitoare și la achiziționarea de bunuri imobile și de terenuri agricole și forestiere în anumite țări. Aceste excepții sunt stabilite în mai multe protocoale la TFUE și în actele privind aderarea țărilor la UE.

Concret:

CONTEXT

Libera circulație a capitalurilor

TERMENI-CHEIE AI ACTULUI

* Libera circulație a capitalurilor este un element central al pieței unice a UE, reprezentând una dintre cele „patru libertăți” ale acesteia (alături de libera circulație a persoanelor, a bunurilor și a serviciilor). Aceasta le permite cetățenilor și întreprinderilor să efectueze numeroase operațiuni de investiții în alte țări ale UE.

ACT

Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Croația privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (JO L 112, 24.4.2012, pp. 6-110)

Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la uniunea europeană (JO L 157, 21.6.2005, pp. 11-27)

Tratatul de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a Sloveniei și a Slovaciei, semnat la Atena în data de 16 aprilie 2003 – anexele V-XIV (JO L 236, 23.9.2003, pp. 803-924)

Actul privind condițiile de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace și adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană – protocolul nr. 6 privind dobândirea de reședințe secundare în Malta (JO L 236, 23.9.2003, p. 947)

Actul privind condițiile de aderare la Uniunea Europeană a Regatului Norvegiei, Republicii Austria, Republicii Finlanda și Regatului Suediei și adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană – protocolul nr. 2 privind Insulele Åland (JO C 241, 29.8.1994, p. 352)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – protocolul nr. 32 privind dobândirea de bunuri imobile în Danemarca (JO C 326, 26.10.2012, p. 318)

Data ultimei actualizări: 11.01.2016

Top