Help Print this page 
Title and reference
Asigurarea operatorilor de transport aerian şi a operatorilor de aeronave

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Asigurarea operatorilor de transport aerian şi a operatorilor de aeronave

În urma atacurilor teroriste din Statele Unite în sectorul transporturilor aeriene, Uniunea Europeană (UE) şi-a manifestat interesul cu privire la cerinţele referitoare la asigurarea în domeniul aviaţei. În cadrul politicii comune în domeniul transporturilor şi pentru a consolida protecţia consumatorilor şi a evita denaturarea concurenţei între transportatori, UE doreşte să stabilească un nivel de asigurare minim adecvat, care să acopere responsabilitatea transportatorilor aerieni faţă de pasageri, bagaje, mărfuri şi terţi.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare a operatorilor de transport aerian şi a operatorilor de aeronave [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Obiectivul prezentului regulament este de a fixa cerinţe de asigurare mimime pentru transportatorii aerieni şi operatorii de aeronave faţă de pasageri, bunuri, mărfuri şi terţi, atât pentru zborurile comerciale, cât şi private.

În ceea ce priveşte transportul de poştă, cerinţele referitoare la asigurare sunt cele prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 1008/2008 şi în legislaţiile naţionale ale statelor membre.

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplică tuturor transportatorilor aerieni şi tuturor operatorilor de aeronave care efectuează zboruri în cadrul sau spre spaţiul aerian de pe sau deasupra teritoriului unui stat membru.

Prezentul regulament nu se aplică:

  • aeronavelor de stat (aeronave militare, vamale sau de poliţie);
  • aeronavelor cu o MMD * mai mică de 20 kg;
  • aparatelor de zbor cu propulsare declanşată de picior (inclusiv paraplanoare şi deltaplane cu motor);
  • baloanelor captive;
  • zmeelor;
  • paraşutelor (inclusiv paraşutelor ascensionale);
  • avioanelor, inclusiv planoarelor cu motor cu o MMD mai mică de 500 kg şi microlămpi, care sunt utilizate în scop necomercial sau pentru o instrucţie de zbor (în măsura în care aceasta priveşte obligaţiile de asigurare prevăzute în prezentul regulament pentru riscuri de război şi terorism).

Prezentul regulament este susceptibil să se aplice aeroportului Gibraltar. Guvernele Spaniei şi Marii Britanii vor informa Consiliul cu privire la data punerii în aplicare.

Principiile asigurării

Prezentul regulament impune transportatorilor aerieni şi operatorilor de aeronave să fie asiguraţi faţă de pasageri, bagaje, mărfuri şi terţi, pentru a acoperi riscurile legate de răspunderea specifică în materia activităţii aeriene (inclusiv riscurile legate de acte de război, terorism, deturnare, acte de sabotaj, sechestrarea ilegală a aeronavei şi rebeliunea civilă).

Prezentul regulament nu aduce atingere normelor privind răspunderea care derivă din convenţiile internaţionale, dreptul comunitar şi legislaţia internă a statelor membre.

Respectarea regulamentului

Transportatorii aerieni şi, atunci când este cazul, operatorii aeronavelor, fac dovada respectării cerinţelor de asigurare prevăzute în prezentul regulament prin depunerea la autorităţile competente ale statului membru în cauză * a unui certificat de asigurare sau a altui document de asigurare valabil.

Asigurarea privind răspunderea faţă de pasageri, bagaje şi mărfuri

În ceea ce priveşte răspunderea faţă de pasageri, cuantumul asigurării minime este de 250 000 DST * pe pasager. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte operaţiunile necomerciale ale aeronavelor cu o MMD de 2 700 kg sau mai puţin, statele membre pot fixa un nivel inferior al cuantumului asigurării, cu condiţia ca acesta să fie de cel puţin 100 000 DST pe pasager.

În ceea ce priveşte răspunderea pentru bagaje, cuantumul minim al asigurării este de 1 131 DST pe pasager pentru operaţiunile comerciale.

În ceea ce priveşte răspunderea pentru mărfuri, cuantumul minim al asigurării este de 19 DST pe kilogram în cadrul operaţiunilor comerciale.

Cuantumurile asigurărilor prezentate mai sus nu se aplică zborurilor deasupra teritoriului statelor membre efectuate de operatori de transport aerian necomunitari şi operatori de aeronave care utilizează aeronave înregistrate în afara Comunităţii care nu necesită aterizarea sau decolarea de pe acest teritoriu.

Asigurarea privind răspunderea faţă de terţi

În ceea ce priveşte răspunderea faţă de terţi, cuantumul minim al asigurării pe accident pentru fiecare aeronavă în parte este următorul:

Categorie

MMD(kg)

Asigurare minimă(milioane DST)

1

‹ 500

0,75

2

‹ 1 000

1,5

3

‹ 2 700

3

4

‹ 6 000

7

5

‹ 12 000

18

6

‹ 25 000

80

7

‹ 50 000

150

8

‹ 200 000

300

9

‹ 500 000

500

10

≥ 500 000

700

Punerea în aplicare şi sancţiuni

Statele membre se asigură că transportatorii aeriani şi operatorii de aeronave respectă prezentul regulament.

În ceea ce priveşte survolurile operatorilor de transport aerian necomunitari sau ale operatorilor de aeronave care utilizează aeronave înregistrate în afara Comunităţii care nu necesită aterizarea pe teritoriul unui stat membru sau decolarea de pe acesta, precum şi în ceea ce priveşte escalele efectuate în statele membre de către aceste aeronave în scopuri care nu au legătură cu operaţiunile de trafic aerian, statul membru în cauză poate solicita documente doveditoare privind respectarea cerinţelor minime de asigurare stabilite în prezentul regulament.

Sancţiunile impuse de statele membre pentru încălcarea prezentului regulament trebuie să fie eficace, proporţionale şi disuasive. În ceea ce priveşte operatorii de transport aerian comunitari, aceste sancţiuni pot include retragerea licenţei de funcţionare. În ceea ce priveşte operatorii de transport aerian necomunitari şi operatorii de aeronave care utilizează aeronave înregistrate în afara Comunităţii, sancţiunile pot include refuzarea dreptului de aterizare pe teritoriul unui stat membru.

În cazul în care statele membre nu sunt satisfăcute de respectarea condiţiilor din prezentul regulament, acestea trebuie să interzică decolarea unei aeronave până la prezentarea de către operatorul de transport aerian sau operatorul de aeronave în cauză a dovezilor existenţei unei asigurări adecvate.

Termeni-cheie ai actului

  • „MMD” înseamnă masa maximă la decolare, care corespunde unei valori certificate specifice pentru toate tipurile de aeronave, indicată în certificatul de navigabilitate a aeronavei.
  • „Stat membru în cauză” înseamnă statul membru care a acordat licenţa de operare transportatorului aerian din UE sau în care aeronava operatorului este înregistrată. Pentru transportatorii aerieni din afara UE şi pentru operatorii de aeronave înregistrate în afara UE, este vorba despre statul membru spre care sau din care se efectuează zborul.
  • „DST” înseamnă un drept special de tragere sau o creanţă virtuală asupra monedelor aflate în circulaţie liberă în statele membre ale Fondului Monetar Internaţional (DST conform definiţiei FMI (EN ES FR

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) Nr. 785/2004

30.4.2005

-

JO L 138 din 30.4.2004.

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) Nr. 1137/2008

11.12.2008

-

JO L 311 din 21.11.2008

Regulamentul (UE) Nr. 285/2010

8.4.2010

-

JO L 87 din 7.4.2010

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) Nr. 785/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) Nr. 1008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate [Jurnalul Oficial L 293 din 31.10.2008].

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – „Cerinţele de asigurare a operatorilor de aeronave din UE – Raport privind funcţionarea Regulamentului 785/2004” [COM(2008) 216 final- nepublicată în Jurnalul Oficial].

Regulamentul (CE) Nr. 889/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 mai 2002 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente (Text cu relevanţă pentru SEE) [Jurnalul Oficial L 140 din 30.5.2002].

Acest regulament se referă la responsabilitatea transportatorilor aerieni faţă de pasageri şi se aplică de la intrarea în vigoare a Convenţiei de la Montreal în Uniunea Europeană, la 30 aprilie 2004.

Decizia Consiliului 2001/539/CE din 5 aprilie 2001 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenţiei pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internaţional (Convenţia de la Montreal) [Jurnalul Oficial L 194 din 18.7.2001].

Prin decizia Consiliului 2001/539/CE Comunitatea a încheiat Convenţia pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internaţional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999, care fixează noi reguli privind responsabilitatea în transportul aerian internaţional de persoane, de bagaje şi de mărfuri.

Ultima actualizare: 28.07.2010

Top