Help Print this page 
Title and reference
Domeniul nivel 1 „.eu”

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Domeniul nivel 1 „.eu”

Domeniul internet de nivel 1 „.eu” îi permite Europei să dispună de propria sa identitate pe internet. Obiectivul acestuia este de a spori vizibilitatea Uniunii Europene (UE) pe internet, a creşte posibilitatea utilizatorilor de a alege nume de domenii şi a favoriza dezvoltarea comerţului electronic pe piaţa internă.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 aprilie 2002 privind punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 „.eu”.

SINTEZĂ

Obiectivul prezentului regulament este de a stabili condiţiile de punere în aplicare a domeniului de nivel 1 (TLD) „.eu”, în special desemnarea unui registru, şi de a institui cadrul general de politici în care va funcţiona registrul.

Crearea TLD-ului „.eu” constituie unul dintre obiectivele definite în planul de acţiune eEurope 2002 pentru accelerarea comerţului electronic şi stimularea utilizării internetului.

Domeniul „.eu” nu va înlocui cele care există deja în Uniunea Europeană (UE) („.fr” pentru Franţa sau „.it” pentru Italia, de exemplu), ci le va completa şi va oferi utilizatorilor posibilitatea de a avea o identitate paneuropeană pe internet (în principal adrese de site-uri web sau de e-mail).

Obiective

Crearea unui TLD „.eu” răspunde următoarelor obiective:

 • facilitarea utilizării reţelelor internet şi sporirea opţiunilor utilizatorilor, oferindu-le posibilităţi de înregistrări complementare faţă de domeniile naţionale de nivel 1 existente care cuprind coduri de ţară (ccTLD) sau de domeniile generice de nivel 1;
 • îmbunătăţirea interoperabilităţii reţelelor transeuropene prin asigurarea disponibilităţii serverelor de nume „.eu” în UE;
 • sporirea vizibilităţii pieţei interne europene în reţeaua mondială şi promovarea imaginii Uniunii Europene în reţelele informatice mondiale.

Caracteristicile registrului

Comisia Europeană are sarcina de a desemna registrul, după publicarea unei invitaţii la exprimarea interesului în Jurnalul Oficial.

Registrul este o organizaţie nonprofit, instituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru şi având sediul în UE.

Obligaţiile registrului

Registrul are următoarele sarcini:

 • înregistrarea în TLD-ul „.eu” prin orice operator de registru acreditat pentru domeniul .eu, numele de domenii solicitate de orice întreprindere, organizaţie sau persoană fizică cu domiciliul sau rezidenţa în UE;
 • adoptarea politicii de înregistrare pentru TLD-ul „.eu”, în consultare cu Comisia şi cu celelalte părţi interesate, aplicând normele de politică publică;
 • impunerea de taxe legate direct de costurile suportate;
 • punerea în aplicare a politicii de soluţionare extrajudiciară a diferendelor pentru a rezolva prompt litigiile dintre deţinătorii de nume de domenii privind drepturile referitoare la nume şi a litigiilor privind deciziile individuale luate de registru;
 • adoptarea şi punerea în aplicare a procedurilor de acreditare a operatorilor de registru pentru domeniul „.eu”;
 • asigurarea integrităţii bazelor de date cu nume de domenii.

Cadrul de acţiune

Comisia Europeană este responsabilă de adoptarea normelor de politică publică privind punerea în aplicare şi funcţiile TLD-ului „.eu” şi principiilor de politică publică privind înregistrarea. Aceste norme cuprind în special:

 • o politică de reglementare extrajudiciară a litigiilor;
 • politica publică privind înregistrarea speculativă şi abuzivă a numelor de domenii;
 • o politică privind posibila revocare a numelor de domenii;
 • subiecte legate de limbă şi de concepte geografice;
 • tratamentul drepturilor de proprietate intelectuală şi al altor drepturi.

Rezervarea drepturilor

UE păstrează toate drepturile referitoare la TLD-ul „.eu”, în special drepturile de proprietate intelectuală şi celelalte drepturi asupra bazelor de date ale registrului.

Raport privind punerea în aplicare

Comisia va trebui să prezinte Parlamentului European şi Consiliului un raport privind punerea în aplicare, eficacitatea şi funcţionarea TLD-ului „.eu”, după un an de la adoptarea regulamentului şi apoi din doi în doi ani.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 733/2002

30.4.2002

-

JO L 113, 30.4.2002

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

JO L 311 din 21.11.2008

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul european şi către Consiliu din 6 iulie de prezentare a raportului privind implementarea, funcţionarea şi eficacitatea domeniului de nivel 1 „.eu” [COM(2007) 385 final]. După doi ani de la lansarea sa, domeniul de nivel 1 (TLD) „.eu” cunoaşte un succes incontestabil.

Raportul arată că numele de domenii „.eu” sunt utilizate activ şi răspund cererilor cetăţenilor europeni, industriei şi altor organizaţii. Conform EURid, peste 2,8 milioane de domenii .eu au fost create pe internet, ceea ce situează „.eu” pe locul al patrulea la nivel european şi pe locul al nouălea la nivel mondial, printre cele mai importante domenii de nivel 1 („.com”, „.net”, „.info” etc.). Provocarea este reprezentată acum de continuarea îmbunătăţirii serviciilor oferite clienţilor, de exemplu prin adoptarea unui cod de conduită a operatorilor de registru.

Regulamentul (CE) nr. 874/2004 al Comisiei din 28 aprilie 2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare şi funcţiile domeniului de nivel superior „.eu” şi a principiilor de înregistrare [Jurnalul Oficial L 162 din 30.4.2004].

Acest regulament descrie amănunţit un anumit număr de elemente necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002, printre care conţinutul cererilor de înregistrare, normele referitoare la acreditarea operatorilor de registru, procedurile referitoare la limbile şi denumirile geografice rezervate şi la înregistrarea speculativă şi abuzivă a numelor de domenii.

De asemenea, acest regulament de punere în aplicare stabileşte o procedură de înregistrare pe etape, precum şi o procedură de soluţionare extrajudiciară a litigiilor.

Cererile de înregistrare trebuie înaintate la operatorii de registru acreditaţi de registrul EURid, desemnat de către Comisie să gestioneze numele de domeniu „.eu” (a se vedea mai jos). Înregistrările se vor efectua conform principiului „primul sosit, primul servit” (articolul 14).

See also

Domeniul de prim nivel „.eu” (EN), Direcţia Generală Societatea Informaţională şi Media

Ultima actualizare: 11.05.2011

Top