Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Combaterea fraudei şi falsificării mijloacelor de plată

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Combaterea fraudei şi falsificării mijloacelor de plată

Scopul acestei decizii-cadru este suplimentarea măsurilor deja luate de Consiliu în vederea combaterii fraudei care implică mijloacele de plată, altele decât numerarul. Aceasta defineşte în special tipurile de comportament fraudulos ce pot fi considerate infracţiuni care se pedepsesc în toate ţările Uniunii Europene (UE).

ACT

Decizia-cadru 2001/413/JAI a Consiliului din 28 mai 2008 de combatere a fraudei şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul.

SINTEZĂ

Scopul acestei decizii-cadru este suplimentarea măsurilor deja luate de Consiliu în vederea combaterii fraudei care implică mijloacele de plată, altele decât numerarul:

În temeiul acestei decizii-cadru, frauda care implică orice formă de mijloace de plată, altele decât numerarul, va fi recunoscută drept infracţiune care fac obiectul unor sancţiuni eficace, proporţionale şi disuasive în toate statele membre ale UE.

Infracţiunile

Decizia-cadru evită în mod deliberat referinţele la anumite infracţiuni în temeiul dreptului penal existent, deoarece acestea nu acoperă aceleaşi elemente în orice locaţie. În schimb, decizia-cadru enumeră pur şi simplu diversele tipuri de comportament care trebuie considerate infracţiuni pe teritoriul întregii Uniuni. Se definesc diverse tipuri de comportament pe baza faptului că acestea fie vizează instrumentul de plată în sine, fie fabricarea de instrumente de plată, una sau mai multe tranzacţii de plată sau sistemele de comandă, colectare, procesare, verificare şi efectuare a tranzacţiilor de plată.

Sancţiuni

Toate tipurile de comportamente menţionate mai sus vor fi clasificate drept infracţiuni în toate statele membre UE. Acest lucru înseamnă că acestea trebuie să prevadă sancţiuni pentru aceste infracţiuni, ţinând cont dacă acestea au fost comise de către o persoană fizică sau juridică. Sancţiunile trebuie să fie eficace, proporţionale şi disuasive. Acestea nu vor implica neapărat privarea de libertate, cu excepţia celor mai grave cazuri, care pot duce la extrădare. Ţările UE vor avea o anumită libertate la determinarea gravităţii unei infracţiuni şi natura şi gravitatea sancţiunilor care se aplică.

Jurisdicţia

S-a stabilit o serie de criterii în vederea determinării competenţei judiciare a autorităţilor judiciare naţionale privind infracţiunile menţionate în decizia-cadru. Un stat membru UE îşi va stabili competenţa judiciară când se comite o infracţiune:

  • pe teritoriul său;
  • de către resortisanţii săi (dacă ţara UE în cauză recunoaşte competenţa judiciară extrateritorială);
  • în folosul unei persoane juridice care îşi are sediul în statul membru al UE de competenţă.

De asemenea, s-au elaborat prevederi pentru contravenienţii care urmează a fi acuzaţi în instanţă în cazurile în care un stat membru al UE nu-şi extrădează resortisanţii proprii.

Cooperare

S-au elaborat înţelegeri pentru a garanta faptul că organismele publice şi private care gestionează, monitorizează şi supraveghează sistemele de plată cooperează cu autorităţile naţionale responsabile pentru investigarea infracţiunilor descrise în decizia-cadru şi adoptarea măsurilor împotriva contravenienţilor. Se pot institui mecanisme suplimentare de cooperare între ţările UE în conformitate cu convenţiile, acordurile bilaterale sau multilaterale sau orice alte înţelegeri aplicabile. Comisia va raporta Consiliului gradul de conformitate al ţărilor UE cu prevederile deciziei-cadru.

Acest act este afectat de Cazul C-176/03 al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în ceea ce priveşte distribuţia competenţelor în materie penală între Comisie şi Consiliu.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia-cadru 2001/413/JAI

2.6.2001

2.6.2003

JO L 149 din 2.6.2001

ACTE CONEXE

Report from the Commission of 20 February 2006 – Second report based on Article 14 of the Council Framework Decision of 28 May 2001 combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment [COM(2006) 65 final – Not published in the Official Journal] (Raport al Comisiei din 20 februarie 2006 – Al doilea raport pe baza articolului 14 din Decizia-cadru din 28 mai 2001 a Consiliului privind combaterea fraudei şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul [COM(2006) 65 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]).

Report from the Commission of 30 April 2004 based on Article 14 of the Council Framework Decision of 28 May 2001 combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment [COM(2004) 346 final – Not published in the Official Journal] (Raport al Comisiei din 30 aprilie 2004 pe baza articolului 14 din Decizia-cadru din 28 mai 2001 a Consiliului privind combaterea fraudei şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul [COM(2004) 346 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]).

Ultima actualizare: 06.06.2006

Top