Help Print this page 
Title and reference
Poluarea cauzată de nave şi sancţiunile penale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Poluarea cauzată de nave şi sancţiunile penale

Uniunea Europeană creează un cadru juridic pentru impunerea de sancţiuni în cazul deversărilor de hidrocarburi şi alte substanţe nocive de către navele care navighează în apele sale.

ACTE

Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor sancţiuni în caz de încălcare.

SINTEZĂ

Legislaţia actuală prevede că deversările poluante provenite de la nave constituie în principiu o infracţiune şi, conform Directivei, acest lucru se referă la deversările de hidrocarburi sau alte substanţe nocive de la nave. Deversările minore nu vor fi considerate automat ca fiind infracţiuni, decât dacă repetarea acestora duce la o deteriorare a calităţii apei, inclusiv în cazul unor deversări repetate.

Persoanele responsabile pentru deversarea de substanţe poluante pot fi supuse unor sancţiuni penale dacă au acţionat cu intenţie, prin imprudenţă * sau prin neglijenţă gravă. Incitarea, ajutarea sau instigarea la deversarea unei substanţe poluante poate, de asemenea, să ducă la sancţiuni penale.

Directiva se aplică tuturor tipurilor de nave, indiferent de pavilionul acestora. Deversările poluante sunt interzise în:

  • apele interne, inclusiv porturile, ale unei ţări a Uniunii Europene (UE);
  • apele teritoriale ale unei ţări a UE;
  • strâmtorile utilizate pentru navigaţia internaţională supuse regimului de transport de tranzit, în conformitate cu Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite din 1982 privind dreptul mării;
  • zona economică exclusivă (ZEE) a unei ţări a UE;
  • marea liberă.

Excepţii

Acest regim nu se aplică în cazul deversărilor provenite de la nave de război sau alte nave aparţinând unui stat sau exploatate de stat şi utilizate numai pentru un serviciu public necomercial.

Se pot aplica excepţii de la interdicţia deversărilor de substanţe poluante în cazul în care este în pericol siguranţa umană sau siguranţa navei.

Persoane juridice

Persoanele juridice conform dreptului privat * pot fi supuse unor sancţiuni penale în cazul în care o persoană fizică a comis, în beneficiul lor, o infracţiune penală. Respectiva persoană fizică poate să fi acţionat fie individual, fie ca parte a unui organ al persoanei juridice. De asemenea, persoana fizică respectivă trebuie să deţină un post de conducere în structura persoanei juridice.

Persoana juridică este responsabilă şi pentru infracţiunile comise de către o persoană fizică din neglijenţă, şi anume din cauza lipsei supravegherii şi a controlului.

Răspunderea unei persoane juridice nu va exclude demararea unor proceduri penale împotriva persoanelor fizice implicate.

Aplicarea sancţiunilor

Autorităţile naţionale vor asigura aplicarea unor sancţiuni efective, proporţionale şi cu efect de descurajare, inclusiv pentru infracţiunile minore. Ele vor coopera atunci când se constată că o navă se face vinovată de deversare ilegală în zona lor de responsabilitate, înainte ca nava să acosteze în portul altei ţări a UE.

Context

Naufragiul navei Prestige în noiembrie 2002 şi cel al navei Erika în decembrie 1999 au evidenţiat necesitatea unor măsuri mai severe cu privire la poluarea cauzată de nave. Accidentele nu sunt însă principala sursă de poluare: de cele mai multe ori este vorba despre deversări deliberate (operaţiuni de spălare a cisternelor şi eliminare a hidrocarburilor reziduale).

Aceste norme constituie, în dreptul comunitar, Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave şi protocolul acesteia din 1978 [Convenţia Marpol 73/78 (EN)]. Se va putea armoniza astfel aplicarea prevederilor acestei convenţii.

Aceste două convenţii stabilesc un sistem de răspundere pe două niveluri, bazat pe:

  • răspunderea strictă (limitată) a proprietarului navei;
  • un fond cu finanţare colectivă care oferă compensare suplimentară victimelor poluării cu hidrocarburi care nu au obţinut compensaţie deplină.

Termeni-cheie

  • Acţiune neglijentă: acţiune întreprinsă ştiind că este probabil să cauzeze daune.
  • Persoane juridice conform dreptului privat: toate entităţile juridice, cum ar fi întreprinderile, cu excepţia statelor, organismelor publice şi a organizaţiilor publice internaţionale.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2005/35/CE

30.9.2005

1.3.2007

JO L 255 din 30.9.2005

Directiva 2009/123/CE

16.11.2009

16.11.2010

JO L 280 din 27.10.2009

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 2005/35/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenţii Europene pentru Siguranţă Maritimă.

Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite din exploatarea navelor şi a reziduurilor de încărcătură [Jurnalul Oficial L 332 din 28.12.2000].

Ultima actualizare: 18.06.2010

Top