Help Print this page 
Title and reference
Aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă: Directiva privind Eurovigneta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă: Directiva privind Eurovigneta

Directiva armonizează sistemele de taxare - taxele pe vehicul, taxele de trecere şi taxele privind utilizarea infrastructurilor rutiere şi stabileşte mecanisme corecte pentru impunerea costurilor de infrastructură asupra transportatorilor.

ACT

Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Această Directivă înlocuieşte Directiva 93/89/CEE privind aplicarea de către statele membre a taxelor la anumite vehicule utilizate pentru transportul rutier de mărfuri, a taxelor de trecere şi a taxelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri (Eurovigneta).

Directiva acoperă taxele vehiculelor, taxele de trecere şi taxele de utilizare impuse vehiculelor destinate transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate încărcată brută maxim admisă de minimum 12 tone.

Directiva nu acoperă:

 • vehiculele care desfăşoară activităţi de transport exclusiv în teritoriile ne-europene ale statelor membre;
 • vehiculele înmatriculate în Insulele Canare, Ceuta şi Mellila, Azore sau Madeira şi care desfăşoară activităţi de transport pe aceste teritorii sau între aceste teritorii şi Spania sau Portugalia.

Taxele pe vehicul

Directiva indică taxele vizate în fiecare ţară în parte. Fiecare stat membru este responsabil de adoptarea procedurilor pentru perceperea şi colectarea acestor taxe, care sunt aplicate de statul membru în care este înmatriculat vehiculul.

Statele membre nu pot stabili valori mai mici ale taxelor pe vehicule decât valorile minime stabilite de această Directivă. În temeiul Directivei, statele membre au şi opţiunea, în anumite cazuri şi în anumite condiţii, de a aplica tarife reduse sau de a acorda scutiri de taxe.

Taxe de trecere şi taxe de utilizare

Directiva prezintă condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească statele membre care doresc să introducă şi/sau să menţină taxe de trecere sau să introducă taxe de utilizare. Aceste condiţii sunt următoarele:

 • impunerea exclusiv pentru utilizatorii de autostrăzi sau drumuri similare, poduri, tuneluri şi trecători montane;
 • aplicarea principiului de nediscriminare din motive legate de naţionalitatea transportatorului rutier sau de originea sau destinaţia vehiculului;
 • evitarea verificărilor la graniţele interne;
 • reexaminarea tarifelor maxime pentru taxele de utilizare la 1 iulie 2002 şi, ulterior, la fiecare doi ani;
 • aplicarea principiului proporţionalităţii tarifelor pentru taxele de utilizare, pe baza duratei de utilizare a infrastructurilor;
 • posibilitatea varierii tarifelor în funcţie de categoriile de emisii ale vehiculelor şi/sau de momentul zilei;
 • posibilitatea ca două sau mai multe state membre să coopereze pentru introducerea unui sistem comun de taxe de utilizare, care să respecte anumite condiţii, cum ar fi împărţirea corectă a veniturilor între statele membre.

În plus faţă de taxele prevăzute de Directivă, statele membre pot aplica:

 • taxe percepute la înmatricularea vehiculului sau impuse vehiculelor sau încărcăturilor cu greutăţi sau dimensiuni necorespunzătoare;
 • taxe de parcare şi taxe specifice traficului urban;
 • taxe destinate combaterii aglomeraţiilor.

Statele membre care instalează sisteme electronice de taxare sunt responsabile pentru asigurarea compatibilităţii sistemelor lor.

Revizuirea Directivei (2006)

Directiva 2006/38/CE din 17 mai 2006 modifică Directiva în ceea ce priveşte instituirea unui nou cadru comunitar de taxare pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Acest lucru permite sporirea eficienţei sistemului de transport rutier şi asigură funcţionarea adecvată a pieţei interne. Directiva trasează normele privind aplicarea de către statele membre a taxelor de trecere sau a taxelor de utilizare a drumurilor, inclusiv a drumurilor care fac parte din reţeaua rutieră transeuropeană şi a drumurilor din regiunile montane.

Începând cu anul 2012, Directiva 2006/38/CE se va aplica vehiculelor care cântăresc între 3,5 şi 12 tone.

Statele membre pot diferenţia taxele de trecere în funcţie de categoria de emisii a unui vehicul (clasificarea „EURO”) şi de nivelul de daune pe care le provoacă drumurilor, precum şi de locul, durata şi gradul de aglomerare. Acest lucru permite abordarea problemelor generate de aglomerări, inclusiv deteriorarea mediului înconjurător, pe baza principiilor „utilizatorul plăteşte” şi „poluatorul plăteşte”.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 1999/62/CE

20.7.2000

1.7.2000

JO L 187 din 20.7.1999

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2006/38/CE

10.6.2006

10.6.2008

JO L 157 din 9.6.2006

Directiva 2006/103/CE

1.1.2007

1.1.2007

JO L 363 din 20.12.2006

ACTE CONEXE

Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri [COM(2008) 436 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]. Modificarea Directivei „Eurovigneta” ar trebui să le permită statelor membre să internalizeze costurilor privind poluarea şi congestionarea traficului provocate de vehiculele grele de marfă (costuri externe). Astfel, acestea vor fi autorizate să integreze în cadrul taxelor percepute vehiculelor grele de marfă o sumă corespunzătoare costurilor poluării atmosferice şi fonice datorate traficului şi costurilor congestionării impuse altor vehicule. Această sumă va varia în funcţie de categoria de emisii Euro, de distanţa parcursă, de loc şi de durata de utilizare a drumurilor. Statele membre vor trebui să aloce veniturile primite pe această cale proiectelor privind dezvoltarea durabilă a transportului. Taxele trebuie colectate prin intermediul unor sisteme electronice care nu împiedică fluiditatea traficului şi care nu cauzează dificultăţi la punctele de plată a taxelor rutiere. În plus, sfera de aplicare a Directivei este extinsă dincolo de reţeaua transeuropeană de transport.

Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii [Jurnalul Oficial L 283 din 31.10.2003]. Această Directivă stabileşte un sistem cuprinzător de taxare pentru produsele energetice şi electricitate.

Ultima actualizare: 13.10.2008

Top