Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Administrarea sistemelor de pensii în baza unor contracte colective: fonduri de pensii ocupaționale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Administrarea sistemelor de pensii în baza unor contracte colective: fonduri de pensii ocupaționale

Fondurile de pensii ocupaționale din UE beneficiază de principiile liberei circulații a capitalurilor și a liberei prestări de servicii. Astfel de libertăți trebuie contrabalansate prin norme stricte pentru a asigura protejarea adecvată a membrilor și beneficiarilor fondurilor de pensii.

ACT

Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale.

SINTEZĂ

Fondurile de pensii ocupaționale din UE beneficiază de principiile liberei circulații a capitalurilor și a liberei prestări de servicii. Astfel de libertăți trebuie contrabalansate prin norme stricte pentru a asigura protejarea adecvată a membrilor și beneficiarilor fondurilor de pensii.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește normele care guvernează activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IFPO)* sau a fondurilor de pensii în toate țările UE.

ASPECTE-CHEIE

Scopul directivei este să asigure un nivel ridicat de protecție pentru viitori pensionari (membrii și beneficiarii fondurilor de pensii), garantând în același timp investiții eficiente prin instituirea a trei seturi de norme:

  • 1.

    norme prudențiale stricte pentru protejarea beneficiarilor și a membrilor IFPO, care trebuie să dețină suficiente informații privind normele care reglementează sistemul de pensii**, situația financiară a instituției și în ceea ce privește drepturile acestora;

  • 2.

    norme privind investițiile adaptate la caracteristicile IFPO și pentru administrarea eficientă a economiilor; acest lucru se datorează faptului că IFPO investește pe termen lung și trebuie să-și diversifice activele valorificând la maxim beneficiile oferite de piața unică a UE și moneda euro; dacă fiecare instituție va stabili cea mai sigură și mai eficientă politică de investiții, normele de investiții și în special normele pentru investiții în acțiuni nu trebuie să fie prea restrictive;

  • 3.

    norme care permit administrarea transfrontalieră a sistemelor de pensii ocupaționale. Administrarea transfrontalieră necesită recunoașterea reciprocă a metodelor de supraveghere în vigoare în țările UE.

Această directivă nu se referă la instituțiile acoperite de directiva privind asigurarea de viață și directiva privind administratorii fondurilor de investiții alternative.

Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (AEAPO) este responsabilă de culegerea informațiilor furnizate de țările UE referitoare la dezvoltarea mecanismelor transfrontaliere ale IFPO și pentru publicarea unor astfel de informații pe propriul site web.

AEAPO poate elabora proiecte de standarde de reglementare și de punere în aplicare și poate înainta recomandări pentru supravegherea adecvată a IFPO. AEAPO cooperează strâns cu țările UE și Comisia Europeană.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVĂ?

De la 23 septembrie 2003.

TERMENI-CHEIE

Instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IFPO): instituții financiare care administrează sistemele de pensii în baza unor contracte colective pentru angajatori, în vederea asigurării pensiei angajaților (adică membrii și beneficiarii sistemelor).

Sistem de pensii: un contract, un acord, un act fiduciar sau reguli care prevăd ce drepturi de pensii se acordă și în ce condiții.

Pentru informații suplimentare, consultați: Instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IFPO) pe site-ul web al Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2003/41/CE

23.9.2003

22.9.2005

JO L 235, 23.9.2003, pp. 10-21

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2009/138/CE

6.1.2010

31.3.2015

JO L 335, 17.12.2009, pp. 1-155

Directiva 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

JO L 331, 15.12.2010, pp. 120-161

Directiva 2011/61/UE

21.7.2011

22.7.2013

JO L 174, 1.7.2011, pp. 1-73

Directiva 2013/14/UE

20.6.2013

21.12.2014

JO L 145, 31.5.2013, pp. 1-3

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2003/41/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Raport de la Comisie asupra unor aspecte cheie referitoare la directiva 2003/41/CE privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (Directiva IFPO) [COM(2009) 203 final, 30.4.2009].

Directiva 2014/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară (JO L 128, 30.4.2014, pp. 1-7).

Data ultimei actualizări: 26.06.2015

Top