Help Print this page 
Title and reference
Informarea pasagerilor cu privire la identitatea transportatorului aerian şi lista neagră a companiilor cu grad de risc ridicat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Informarea pasagerilor cu privire la identitatea transportatorului aerian şi lista neagră a companiilor cu grad de risc ridicat

Accidentul produs în 2004 la Sharm-el-Sheikh s-a soldat cu 148 de morţi, majoritatea turişti europeni, demonstrând necesitatea unor reguli mai stricte privind siguranţa. În acest scop, prezentul regulament a fost conceput pentru a stabili obligativitatea inspecţiilor la sol şi pentru a determina statele membre ale Uniunii Europene (UE) să participe la un schimb de informaţii mai amplu în ceea ce priveşte siguranţa companiilor de transport aerian.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii şi de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv şi de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Acest nou regulament vizează acordarea dreptului pasagerilor de a fi informaţi cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv al zborului pe care l-au rezervat, întărind în acelaşi timp obligaţia statelor membre ale Uniunii Europene (UE) de a transmite informaţiile privind siguranţa. Aeronavele companiilor considerate ca fiind nesigure vor fi supuse unor interdicţii de zbor, iar numele companiilor respective vor fi publicate pe o listă neagră universal accesibilă. Această listă va fi publicată atât pe internet, cât şi în Jurnalul Oficial.

Aceste prevederi se aplică zborurilor care:

  • încep pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru UE la care se aplică tratatul;
  • încep pe un aeroport situat într-o ţară terţă şi se încheie pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru UE, cu condiţia ca transportatorul contractant să aibă sediul în UE;
  • încep pe un aeroport situat într-o ţară terţă, dacă zborul face parte dintr-un contract de transport semnat în UE şi în cazul în care călătoria a început în UE.

O listă neagră a companiilor de transport aerian care nu prezintă siguranţă

Anexa stabileşte criterii comune care trebuie luate în considerare în vederea impunerii unei interdicţii de exploatare din motive de siguranţă la nivel comunitar. Transportatorii aerieni vor fi trecuţi pe lista neagră pe baza criteriilor următoare:

  • dovezi privind deficienţe de siguranţă grave ale unui transportator aerian;
  • lipsa posibilităţii (sau a disponibilităţii) unui transportator aerian de a remedia deficienţele de siguranţă (lipsa transparenţei sau acţiuni insuficiente);
  • lipsa posibilităţii (sau a disponibilităţii) autorităţilor responsabile pentru supravegherea unui transportator aerian de a remedia deficienţele legate de siguranţă (lipsa cooperării, capacitate insuficientă etc.).

Statele membre UE publică o listă a tuturor transportatorilor aerieni care au interdicţie în spaţiul lor aerian sau care sunt supuşi unor restricţii privind dreptul de trafic din motive de siguranţă. Această listă este pusă la dispoziţia altor state membre UE şi a Comisiei. Comisia publică o listă cu toţi aceşti transportatori. Mai mult, cel puţin o dată la trei luni, Comisia trebuie să evalueze dacă este necesară o actualizare a listei negre în vederea includerii sau a excluderii anumitor transportatori. În vederea actualizării listei, atât statul membru UE în cauză, cât şi Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (AESA) trebuie să anunţe Comisia cu privire la toate informaţiile relevante.

Drepturile pasagerilor la informare şi la rambursare

Pentru a permite o mai bună informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la transportatorul efectiv atunci când aleg un zbor, pasagerii trebuie să poată cunoaşte încă din momentul rezervării identitatea transportatorului care va opera zborul. În momentul rezervării, transportatorul contractant trebuie să informeze pasagerii cu privire la identitatea transportatorului/transportatorilor aerian/aerieni efectiv(i), indiferent de modalitatea de efectuare a rezervării. De asemenea, pasagerul trebuie să fie informat cu privire la eventualele modificări în ceea ce priveşte transportatorul efectiv, fie în momentul înregistrării, fie – cel mai târziu – la îmbarcare.

Regulamentul acordă pasagerilor şi dreptul la rambursare sau la schimbarea rutei în cazul în care un transportator pentru care a fost făcută o rezervare este adăugat ulterior pe lista neagră, rezultatul fiind anularea zborului în cauză.

Context

Supravegherea siguranţei este reglementată la nivel mondial în cadrul Convenţiei de la Chicago din 1944 privind aviaţia civilă internaţională şi se bazează pe standardele dezvoltate de Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (OIAC (EN) (FR)). Conform Convenţiei, transportatorii aerieni şi în special respectarea de către aceştia a cerinţelor de siguranţă trebuie supravegheate de către ţara în care aceştia îşi au sediul.

La nivel european, procedurile de siguranţă au la bază legislaţia UE – mai precis, Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei.

În afara UE, nivelurile de siguranţă depind însă de eficacitatea procedurilor de supraveghere aplicabile în ţările terţe. În acest context, Directiva 2004/36/CE asigură un nivel ridicat de siguranţă aviatică a aeronavelor care intră sau ies din UE sau care circulă în spaţiul UE, prevăzând un sistem armonizat de inspecţii pentru aeronavele din ţările terţe care utilizează aeroporturi europene.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 2111/2005

16.1.2006

-

JO L 344 din 27.12.2005

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 596/2009

9.9.2010

-

JO L 237 din 8.9.2010

Modificările şi rectificările succesive ale Regulamentului (CE) nr. 2111/2005 au fost încorporate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Lista neagră a companiilor cu grad de risc ridicat.

Regulamentul (CE) nr. 474/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii menţionate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului [Jurnalul Oficial L 84 din 23.3.2006].

Ultima actualizare: 17.09.2010

Top