Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Libera circulație a lucrătorilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Libera circulație a lucrătorilor

Abilitatea cetățenilor europeni de a circula cu ușurință și de a munci într-o altă țară a UE este unul dintre cele patru principii fundamentale ale liberei circulații consacrate în tratatele UE. Prezentul regulament actualizează legislația anterioară și asigură onorarea principiului în practică.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii Text cu relevanță pentru SEE.

SINTEZĂ

Libera circulație a lucrătorilor este în avantajul persoanelor care aleg să muncească în altă parte în UE și în al societăților care le primesc. Libera circulație le permite primelor să-și îmbunătățească situația personală, iar celor din urmă să ocupe locurile de muncă vacante și să găsească soluții pentru deficitele în materie de competențe.

Așa cum o persoană care trăiește într-o țară a UE are dreptul de acces la o activitate lucrativă într-o altă țară, tot astfel și angajatorii pot difuza locurile de muncă vacante și pot încheia contracte cu potențiali angajați din întreaga UE.

Legislația înlocuiește Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 care a fost modificat substanțial de mai multe ori de la aprobarea sa inițială în octombrie 1968. Legislația asigură o bună funcționare a sistemului, interzicând orice formă de discriminare națională între UE și angajați.

În special, aceasta interzice:

  • procedurile separate de recrutare pentru străini și
  • limitele în ceea ce privește difuzarea ofertelor de muncă sau impunerea unor condiții specifice, precum înregistrarea la oficiile de ocupare a forței de muncă în cazul persoanelor provenite dintr-o altă țară UE.

În mod similar, este ilegală discriminarea între lucrătorii naționali și cei proveniți din alte state ale UE în ceea ce privește condițiile de încadrare în muncă referitoare la remunerare, concediere și reintegrare profesională sau la avantajele sociale și fiscale. Ambele categorii au acces egal la formare în școli profesionale și centre de recalificare.

Același principiu al accesului la sistemul național de învățământ general, la cursurile de ucenici și de formare profesională se aplică în cazul copiilor unei persoane care este sau a fost încadrată în muncă într-o altă țară a UE.

Legislația se referă la anumite drepturi sociale. Un angajat care lucrează într-o altă țară a UE are dreptul la aceleași avantaje potențiale în ceea ce privește locuințele ca și lucrătorii naționali și se poate înscrie pe lista cererilor de locuință, în cazul în care există o astfel de listă, în regiunea în care lucrează.

Excepție

Singura excepție de la principiul nediscriminării este de natură lingvistică. Angajatorii pot solicita ca un potențial lucrător să stăpânească suficient de bine limba țării respective, dacă acest lucru este necesar pentru postul oferit.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 492/2011al Parlamentului European și al Consiliului

16.6.2011

-

JO L 141, 27.5.2011

ACTE CONEXE

2012/733/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la compensarea ofertelor și a cererilor de locuri de muncă și reinstituirea EURES [JO L328, 28.11.2012].

Ultima actualizare: 16.06.2014

Top