Help Print this page 
Title and reference
Reguli privind contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, aplicabile până în 2016

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reguli privind contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, aplicabile până în 2016

Prezentul act legislativ urmărește să asigure o piață deschisă pentru achizițiile publice, precum și aplicarea corectă a regulilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii.

ACT

Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii

SINTEZĂ

Directiva 2004/18/CE stabilește normele Uniunii Europene (UE) de atribuire a contractelor pentru lucrări publice, bunuri și servicii. Obiectivul său este de a garanta că procesul de contractare este corect și deschis ofertanților de pe întregul teritoriu al UE.

Domeniul de aplicare

Actul legislativ vizează majoritatea contractelor publice, cu excepția celor pentru utilități (apă, transporturi, energie și servicii poștale), telecomunicații, concesionări de servicii (cum ar fi exploatarea unei parcări existente) și anumite contracte privind apărarea și securitatea.

Patru tipuri de proceduri

 • deschisă: orice poarte poate prezenta o ofertă;
 • restrânsă: orice parte poate solicita să participe, iar autoritatea contractantă decide ce părți să invite să prezinte o ofertă;
 • negociată: când autoritățile contractante negociază direct condițiile contractuale;
 • în cazul contractelor foarte complexe, când entitatea contractantă discută cerințele și soluțiile cu candidații admiși la procedură (cunoscută sub denumirea de dialog competitiv).

Transparența

Aceasta este asigurată prin publicarea anunțurilor privind contractele publice în Jurnalul Oficial al UE și în baza de date TED, precum și la nivel național. Toate publicațiile trebuie să conțină informații identice, pentru a nu favoriza niciun ofertant. Acestea conțin informații precum:

 • termenele de primire a ofertelor;
 • limba (limbile) în care trebuie redactate ofertele;
 • criteriile de atribuire și ponderea relativă a acestora;
 • certificatele/documentele care trebuie să însoțească ofertele pentru a permite evaluarea capacității ofertantului de a executa contractul.

Atribuirea contractelor

Contractele se atribuie în funcție de:

 • oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (pe baza unor criterii precum calitatea, prețul, valoarea tehnică, serviciile post vânzare); sau
 • prețul cel mai scăzut.

Pragurile

Sunt vizate toate contractele publice cu valoarea peste un anumit prag. Pragurile se calculează o dată la doi ani.

Începând din 1 ianuarie 2014, principalele praguri pentru contractele de achiziții privind lucrări publice, bunuri publice și servicii publice, astfel cum au fost modificate prin Regulamentul (UE) nr. 1336/2013, sunt următoarele:

Autorități guvernamentale centrale

 • contracte de lucrări, contracte de concesionări de lucrări, contracte de lucrări subvenționate: 5 186 000 EUR;
 • toate concursurile de proiectare (de exemplu, pentru planuri arhitecturale), toate contractele de servicii subvenționate de autoritățile contractante și toate contractele de servicii privind serviciile enumerate în anexa IIA (cu excepția serviciilor de cercetare și dezvoltare și a anumitor servicii de telecomunicații): 134 000 EUR;
 • contractele privind serviciile enumerate în anexa IIB, servicii de cercetare și dezvoltare și anumite servicii de telecomunicații: 207 000EUR .
 • toate contractele de bunuri atribuite de autoritățile guvernamentale centrale care nu își desfășoară activitatea în domeniul apărării: 134 000 EUR.

Contractele de bunuri atribuite de autoritățile guvernamentale centrale care își desfășoarăactivitatea000 EUR în domeniul apărării000 EUR: (i) pentru produsele enumerate în anexa V: 134000 EUR ; (ii) pentru alte produse: 207 000 EUR.

Autoritățile contractante subcentrale

 • contracte de lucrări, contracte de concesionări de lucrări, contracte de lucrări subvenționate: 5 186 000 EUR;
 • toate contractele de servicii, toate concursurile de proiectare, contractele de servicii subvenționate, toate contractele de bunuri: 207 000 EUR.

Directiva 2004/18/CE rămâne în vigoare până la 18.4.2016, dată la care intră în vigoare o nouă directivă care o înlocuiește (Directiva 2014/24/UE).

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2004/18/CE

30.4.2004

31.1.2006

JO L 134, 30.4.2004

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2005/51/CEE

21.10.2005

31.1.2006

JO L 257, 1.10.2005

Directiva 2005/75/CE

9.12.2005

31.1.2006

JO L 323, 9.12.2005

Regulamentul (CE) nr. 2083/2005

1.1.2006

-

JO L 333, 20.12.2005

Directiva 2006/97/CE

1.1.2007

1.1.2007

JO L 363, 20.12.2006

Regulamentul (CE) nr. 1422/2007

1.1.2008

-

JO L 317, 5.12.2007

Directiva 2009/81/CE

21.8.2009

21.8.2011

JO L 216, 20.8.2009

Regulamentul (CE) nr. 1177/2009

1.1.2010

-

JO L 314, 1.12.2009

Regulamentul (UE) nr. 1251/2011

1.1.2012

-

JO L 319, 2.12.2011

Regulamentul (UE) nr. 1336/2013

1.1.2014

-

JO L 335, 14.12.2013

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2004/18/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale.

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014).

Ultima actualizare: 29.09.2014

Top