Help Print this page 
Title and reference
Vocabularul comun privind achiziţiile publice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vocabularul comun privind achiziţiile publice

Regulamentul vizează facilitarea procesării cererilor de ofertă publicate în Jurnalul Oficial cu ajutorul unui sistem de clasificare unic pentru descrierea obiectului contractelor de achiziţii publice.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) [ A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Regulamentul stabileşte un sistem de clasificare unic, vocabularul comun privind achiziţiile publice („common procurement vocabulary”, CPV). Această clasificare încearcă să acopere întreg necesarul de produse, lucrări sau servicii. Prin standardizarea referinţelor utilizate de către autorităţile contractante în descrierea obiectului achiziţiilor publice pe care le efectuează, CPV îmbunătăţeşte transparenţa contractelor de achiziţii publice care se supun directivelor comunitare.

CPV asociază fiecărui cod numeric o descriere a unui obiect al contractelor de achiziţii publice pentru care există o versiune în fiecare limbă oficială a UE. CPV cuprinde:

  • un vocabular principal care conţine o serie de coduri numerice având fiecare câte opt cifre şi subdivizându-se în diviziuni, grupe, clase şi categorii. O a noua cifră serveşte la verificarea cifrelor precedente;
  • un vocabular suplimentar care completează descrierea obiectului contractelor de achiziţii aducând precizări cu privire la natura şi destinaţia bunurilor care urmează să fie achiziţionate.

Lista codurilor CPV şi tabelele de corespondenţă între CPV şi alte nomenclaturi pot fi consultate pe site-ul Internet „Sistemul de informare cu privire la contractele de achiziţii publice” (SIMAP).

CPV evoluează în funcţie de schimbările pieţei pentru a-şi menţine eficienţa. Din acest motiv, structura vocabularului suplimentar a fost schimbată radical, prin includerea caracteristicilor produselor şi serviciilor, ceea ce a dus la reducerea numărului de coduri din vocabularul principal.

Cea mai recentă revizie a CPV îşi propune să facă din el un instrument mai uşor de utilizat, axându-l mai puţin pe materiale şi mai mult pe produse. În plus, ierarhia CPV a fost raţionalizată.

Baza de date TED asigură publicarea în Jurnalul Oficial seria S a anunţurilor de achiziţii publice care se supun directivelor europene. Începând cu 20 decembrie 2003, TED utilizează codurile CPV care vor deveni obligatorii odată cu adoptarea directivelor europene revizuite.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 2195/2002

16.12.2003

-

JO L 340 din 16.12.2002

Act/acte de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 596/2009

7.8.2009

-

JO L 188 din 18.7.2009

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 2151/2003 al Comisiei din 16 decembrie 2003 [Jurnalul Oficial 329 din 17.12.2003]. Acest regulament ajustează îmbunătăţirile tehnice care au fost identificate în cursul procesului legislativ care a dus la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 2195/2002, dar care nu au putut fi luate în considerare în acel regulament şi ar trebui introduse în anexele la regulamentul acesta.

Regulamentul (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2008 de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcţie de domeniul de activitate (CPA) şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) [Jurnalul Oficial L 145 din 4.6.2008].

Ultima actualizare: 17.02.2011

Top