Help Print this page 
Title and reference
Căile de atac: sectoarele apei, energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Căile de atac: sectoarele apei, energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor

Un sistem comunitar de atac privind procedurile de achiziţii publice în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale permite părţilor lezate să îşi protejeze interesele.

ACT

Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice ale entităţilor care desfăşoară activităţi în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Prezenta directivă vizează garantarea aplicării efective a dispoziţiilor Directivei 2004/17/CE de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale.

Dispoziţiile directivei includ trei elemente principale:

  • adaptarea la sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale (sectoarele denumite „speciale”) a mijloacelor de recurs prevăzute de Directiva 89/665/CEE care priveşte căile de atac naţionale faţă de contractele de achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii atribuite de autorităţile contractante;
  • o procedură de atestare;
  • un mecanism de corecţie care să aplice modalităţile de acţiune ale Comisiei în cazurile de încălcare clară şi evidentă.

Directiva permite statelor membre să aleagă dintre două opţiuni în ceea ce priveşte forma căilor de atac. Ele pot să ia măsuri care să le permită să:

  • intervină direct în procedurile de atribuire de achiziţii publice prin suspendarea procedurilor şi anularea deciziilor ilegale;
  • exercite o influenţă indirectă asupra entităţilor contractante prin impunerea, în special, a unei penalităţi financiare.

În ambele cazuri, obiectivul este garantarea corectării încălcărilor legislaţiei şi protejarea intereselor avute în vedere. Independent de opţiunea aleasă, directiva prevede posibilitatea de obţinere a despăgubirilor.

Căi de atac

Directiva prevede că, în cazul în care un contract de achiziţii este atribuit ca urmare a încălcării procedurilor, toate persoanele lezate sau care riscă să sufere un prejudiciu pot să conteste decizia entităţii contractante. În acest scop, se fixează următoarele termene:

  • cel puţin 15 zile (sau 10 zile, dacă se utilizează un mijloc electronic) de la atribuirea contractului până la încheierea contractului;
  • cel mult 15 zile (sau 10 zile, dacă se utilizează un mijloc electronic) de la decizia entităţii contractate până la prezentarea căii de atac (cu toate acestea, impunerea acestui termen rămâne la discreţia statului membru);
  • 30 de zile de la decizia de atribuire a contractului de achiziţii publice până la anularea acestei decizii;
  • nu mai mult de şase luni de la semnarea contractului şi anularea deciziei de atribuire a contractului de achiziţii publice.

Atestare

Entitatea contractantă poate atribui contractul de achiziţii publice fără publicarea în prealabil a anunţului în Jurnalul Oficial al Uniuni Europene. Cu toate acestea, ea trebuie să publice intenţia de a semna un contract de achiziţii publice.

Comitetul consultativ pentru contracte de achiziţii publice asistă Comisia.

Mecanismul de corecţie

În cazul în care Comisia consideră că s-a produs o încălcare clară şi manifestă a dispoziţiilor comunitare în timpul unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziţii publice, ea poate solicita statului membru să corecteze încălcarea, prin invocarea căii de atac şi absenţa efectelor unui contract înainte de semnarea acestuia.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 92/13/CEE

1.1.199330.6.1995 (Spania)30.6.1997 (Grecia şi Portugalia)

1.1.199330.6.1995 (Spania)30.6.1997 (Grecia şi Portugalia)

JO L 76 din 23.3.1992

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

ACT concerning the conditions of accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded (ACT privind condiţiile de aderare a Regatului Norvegiei, Republicii Austria, Republicii Finlanda şi Regatul Suediei şi privind adaptările tratatelor care stau la baza creării Uniunii Europene)

1.1.1995

-

JO C 241 din 29.8.1994

Directiva 2006/97/CE a Consiliului

20.11.2006

1.1.2007

JO L 363 din 20.12.2006

Directiva 2007/66/CE

9.1.2008

20.12.2009

JO L 335 din 20.12.2007

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 92/13/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Council Directive 93/38/CEE of 14 June 1993 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors [Official Journal L 199 of 9.8.1993] (Directiva 93/38/CEE din 14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor de achiziţii publice ale entităţilor care activează în sectoarele apei, energiei, transportului şi telecomunicaţiilor).

Ultima actualizare: 01.07.2011

Top