Help Print this page 
Title and reference
Mențiuni nutriționale și de sănătate

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Mențiuni nutriționale și de sănătate

Prezentul regulament stabilește pentru prima dată norme în vederea armonizării utilizării mențiunilor nutriționale și de sănătate la nivel european. Aceste mențiuni făcute în etichetarea și prezentarea produselor alimentare sau în publicitatea acestora vor trebui să fie clare, precise și bazate pe dovezi acceptate de toată comunitatea științifică.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Mențiunile nutriționale și de sănătate de tipul fără adaos de zaharuri, fără grăsimi, fără materii grase, Calciul este necesar pentru creșterea sănătoasă a oaselor copiilor etc. sunt armonizate la nivel european în vederea garantării funcționării pieței interne, asigurând în același timp un nivel ridicat al protecției consumatorilor.

Mențiunile nutriționale și de sănătate vizate

Regulamentul se aplică mențiunilor nutriționale și de sănătate formulate:

 • în cadrul comunicărilor comerciale (etichetare, prezentare sau campaniile publicitare);
 • în cadrul mărcilor comerciale și al altor nume comerciale care pot fi interpretate ca mențiuni nutriționale sau de sănătate.

Prezentul regulament se aplică, de asemenea, mențiunilor prezente pe produsele alimentare destinate consumatorului final, inclusiv pe produsele destinate aprovizionării restaurantelor, spitalelor, cantinelor și altor entități.

Protecția consumatorului

Legislația privind mențiunile nutriționale și de sănătate protejează consumatorul prin interzicerea informațiilor care:

 • sunt false, ambigue sau înșelătoare, (de exemplu, care atribuie produselor alimentare proprietăți medicinale, în mod eronat sau fără dovezi științifice);
 • conduc la îndoieli privind siguranța și conformitatea nutrițională a altor produse alimentare;
 • încurajează sau tolerează consumul în exces al unui produs alimentar;
 • afirmă sau sugerează, direct sau indirect, faptul că o alimentație echilibrată și variată nu poate să asigure în general cantitățile corespunzătoare de nutrienți;
 • se referă la modificări ale funcțiilor organismului care ar putea induce temeri consumatorului.

Declarația nutrițională obligatorie

Etichetarea nutrițională a produselor pentru care se face o mențiune nutrițională și/sau de sănătate este obligatorie, cu excepția publicității generice.

Declarația nutrițională obligatorie, în conformitate cu dispozițiile Directivei 90/496/CEE privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare, cuprinde următoarele informații:

 • valoarea energetică; și
 • cantitatea de grăsimi, zaharuri, proteine și sare.

Condiții generale de utilizare

Utilizarea mențiunilor nutriționale și de sănătate este permisă numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • s-a dovedit că prezența, absența sau conținutul redus al unui nutrient sau al unei alte substanțe care face obiectul unei mențiuni are un efect nutrițional sau fiziologic benefic, astfel cum s-a stabilit prin dovezi științifice general acceptate;
 • nutrientul sau o altă substanță pentru care se face mențiunea se găsește în produsul final într-o cantitate care va produce efectul nutrițional sau fiziologic indicat;
 • nutrientul sau o altă substanță pentru care se face mențiunea se găsește într-o formă care îi permite organismului să o utilizeze;
 • condițiile specifice de utilizare trebuie respectate. De exemplu, substanța activă (vitaminele, fibrele etc.) trebuie să fie prezentă în produsul final în cantități suficiente pentru a produce efectele benefice.

Băuturile care conțin mai mult de 1,2 % alcool în volum nu poartă mențiuni de sănătate, cu excepția celor care se referă la reducerea nivelului de alcool sau la reducerea conținutului energetic al unei băuturi alcoolice.

Condiții specifice de utilizare

Sunt autorizate numai mențiunile nutriționale incluse în anexa regulamentului. Mențiunile nutriționale comparative sunt posibile în cazul produselor alimentare din aceeași categorie. În plus, dacă mențiunea face referire la reducerea valorii energetice sau a conținutului de nutrienți, reducerea trebuie să fie de cel puțin 30 % (25 % în cazul sării) în raport cu un produs similar.

Numai acele mențiuni de sănătate care respectă condițiile generale și specifice ale Regulamentului pot fi autorizate de către Comisie, care întocmește o listă cu mențiunile permise (altele decât cele referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor) ca anexă la Regulamentul (UE) nr. 432/2012, modificat în iunie 2013.

Etichetele, prezentarea și publicitatea care conțin mențiuni de sănătate trebuie să furnizeze următoarele informații:

 • o mențiune care indică importanța unei alimentații variate și echilibrate și a unui stil de viață sănătos;
 • cantitatea de produs alimentar și modelul de consum solicitat pentru a obține efectul benefic menționat;
 • o mențiune adresată persoanelor care ar trebui să evite utilizarea substanței în cauză;
 • un avertisment adecvat pentru produsele care sunt susceptibile de a prezenta un risc în ceea ce privește sănătatea în cazul în care sunt consumate în exces.

Prezentul regulament interzice toate mențiunile de sănătate cu următoarele caracteristici:

 • cele care fac referire la ritmul (slăbiți 3 kg într-o săptămână) sau la cantitatea de greutate pierdută (slăbiți 3 kg);
 • cele care sugerează faptul că sănătatea poate fi afectată în cazul în care nu se consumă un anumit tip de aliment;
 • trimiterile la recomandări ale unui singur doctor sau personal medico-sanitar și ale altor asociații, altele decât asociațiile medicale naționale și organismele filantropice active în domeniul sănătății;
 • mențiunile care sugerează faptul că sănătatea poate fi afectată negativ în cazul în care nu se consumă produsul alimentar.

În conformitate cu Regulamentul privind etichetarea produselor alimentare, orice referire la proprietăți de prevenire, de tratament sau de vindecare a unei boli umane este interzisă. Cu toate acestea, regulamentul autorizează mențiunile privind reducerea riscului de îmbolnăvire, până la aprobarea cererii de autorizare.

Cererea de autorizare

În vederea autorizării unei noi mențiuni de sănătate sau a modificării listei existente, producătorul depune cererea sa la autoritatea națională competentă care o transmite către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA). În baza avizului EFSA, Comisia va decide asupra utilizării acesteia.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006

19.1.2007

1.7.2007

JO L 404 din 30.12.2006

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 107/2008

4.3.2008

-

JO L 39 din 13.2.2008

Regulamentul (CE) nr. 109/2008

4.3.2008

-

JO L 39 din 13.2.2008

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011

12.12.2011

-

JO L 304 din 22.11.2011

Regulamentul (UE) nr. 1047/2012

29.11.2012

-

JO L 310 din 9.11.2012

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 432/2012 al Comisiei din 16 mai 2012 de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvireși la dezvoltareași sănătatea copiilor [Jurnalul Oficial L 136 din 25.5.2012], modificat prin Regulamentul (UE) nr. 536/2013 [Jurnalul Oficial L 160 din 12.6.2013].

Regulamentul (CE) nr. 353/2008 al Comisiei din 18 aprilie 2008 de stabilire a normelor de aplicare pentru cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate prevăzute în articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului [Jurnalul Oficial L 109 din 19.4.2008], modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1169/2009 [Jurnalul Oficial L 314 din 1.12.2009].

Regulamentul prevede condițiile care trebuie îndeplinite în vederea întocmirii dosarului de cerere a autorizării mențiunii de sănătate. Fiecare cerere de autorizare face obiectul unei singure mențiuni de sănătate. Cererea include o propunere de formulare a mențiunii și a condițiilor sale de utilizare, precum și datele științifice care o demonstrează.

Ultima actualizare: 10.04.2014

Top