Help Print this page 
Title and reference
Contaminanții alimentari (nivelurile maxime) - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Contaminanții alimentari (nivelurile maxime) - EUR-Lex

Uniunea Europeană (UE) stabilește nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți în vederea reducerii prezenței acestora în produsele alimentare până la nivelurile cele mai scăzute care se pot obține în mod rezonabil prin bunele practici de fabricație sau agricole. Obiectivul este obținerea unui nivel ridicat de protecție a sănătății publice, în special a categoriilor de populație sensibile: copiii, femeile însărcinate etc.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Produsele alimentare care prezintă niveluri ale contaminanților mai ridicate decât cele specificate în anexa prezentului regulament nu pot fi introduse pe piață (a se vedea anexa).

Nivelurile maxime se referă la partea comestibilă a produselor alimentare. Ele se aplică și produselor alimentare compuse sau prelucrate, uscate sau diluate, eventual prin aplicarea unui factor de concentrație sau de diluție sau prin considerarea proporțiilor relative ale ingredientelor în produsul compus.

Contaminanți

Contaminanții cuprinși în prezentul regulament sunt:

  • nitrații;
  • micotoxinele (aflatoxinele, ocratoxina A, patulina, deoxinivalenolul, zearalenonul, fumonisinele, toxinele T-2 și toxinele HT-2);
  • metalele (plumb, cadmiu, mercur și staniu anorganic);
  • monoclorpropan-1,2-diol (3-MCPD);
  • dioxinele și PCB;
  • hidrocarburile aromatice policiclice (HAP).

Interdicții de amestecare

Produsele alimentare care se încadrează în nivelurile maxime de contaminanți nu se amestecă cu alte produse care depășesc aceste niveluri. Grație acestui raționament, produsele alimentare ce urmează a fi supuse sortării sau altor tratamente fizice pentru reducerea nivelurilor de contaminare nu se amestecă cu produse alimentare destinate consumului uman care se încadrează în limitele maxime.

Reguli specifice de etichetare

Etichetarea arahidelor, a altor fructe oleaginoase, a fructelor în coajă, a fructelor uscate, a orezului și a porumbului care sunt introduse pe piață ca produse alimentare care urmează a fi supuse sortării sau altor tratamente fizice înainte de a fi oferite consumului uman trebuie să poarte mențiunea: produsul trebuie supus sortării sau altor tratamente fizice în scopul reducerii contaminării cu aflatoxine înainte de consumul uman sau de utilizarea ca ingredient în produse alimentare.

În plus, etichetarea arahidelor, a altor fructe oleaginoase, a produselor derivate din fructe oleaginoase și a cerealelor trebuie să indice utilizarea prevăzută și să menționeze codul de identificare a lotului. În lipsa unei mențiuni clare referitoare la faptul că destinația acestora nu este pentru consum uman, se aplică nivelurile maxime prevăzute în acest regulament.

În ceea ce privește nivelurile maxime de nitrați din salată, se aplică nivelurile maxime stabilite în anexă pentru salata cultivată în aer liber, exceptând salata cultivată în spațiu acoperit (salată în cultură protejată), care este etichetată ca atare.

Derogări

Prezentul regulament acordă Finlandei și Suediei o derogare pentru depășirea nivelului de dioxine și PCB pentru speciile sălbatice de somon, hering, chișcar de râu, păstrăv de mare și păstrăv, precum și pentru produsele lor derivate provenind din zona baltică și destinate consumului pe teritoriul propriu. Letonia beneficiază și ea de o derogare similară pentru somonul sălbatic. Niciunul dintre aceste produse nu poate fi comercializat în alte țări ale Uniunii Europene. Produsele trebuie etichetate în mod corespunzător pentru a informa consumatorii cu privire la potențialele riscuri pentru sănătate.

Supravegherea

Statele membre au responsabilitatea de a monitoriza nivelurile de nitrați din legumele care pot conține niveluri importante, în special legumele cu frunze verzi. Statele membre comunică rezultatele lor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

Eliminarea stocurilor

Prezentul regulament permite eliminarea stocurilor pentru alimentele care depășesc nivelurile maxime de contaminanți și care au fost introduse pe piață înainte de data intrării în vigoare a limitelor aferente contaminanților respectivi.

Referințe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006

9.1.2007

Aplicabil începând cu 1.3.2007

JO L 364 din 20.12.2006

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1126/2007

30.9.2007

-

JO L 255 din 29.9.2007

Regulamentul (CE) nr. 629/2008

23.7.2008

-

JO L 173 din 3.7.2008

Regulamentul (UE) nr. 165/2010

9.3.2010

-

JO L 50 din 27.2.2010

Regulamentul (UE) nr. 420/2011

20.5.2011

-

JO L 111 din 30.4.2011

Regulamentul (UE) nr. 1258/2011

23.12.2011

-

JO L 320 din 3.12.2011

Regulamentul (UE) nr. 1259/2011

23.12.2011

-

JO L 320 din 3.12.2011

Regulamentul (UE) nr. 594/2012

26.7.2012

-

JO L 176 din 6.7.2012

Regulamentul (UE) nr. 1058/2012

13.12.2012

-

JO L 313 din 13.11.2012

Regulamentul (UE) nr. 1067/2013

20.11.2013

-

JO L 289 din 31.10.2013

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

METODELE DE PRELEVARE DE PROBE ȘI METODELE DE ANALIZĂ

Regulamentul (UE) nr. 252/2012 de stabilire a metodelor de prelevare de probeși a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelorși de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelorîn anumite produse alimentare [Jurnalul Oficial L 84 din 23.3.2012].

Regulamentul (CE) nr. 333/2007 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor și de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD și benzo(a)piren din produsele alimentare [Jurnalul Oficial L 88 din 29.3.2007].

Regulamentul (CE) nr. 1882/2006 de stabilire a modalităților de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de nitrați din anumite produse alimentare [Jurnalul Oficial L 364 din 20.12.2006].

Regulamentul (CE) nr. 401/2006 de stabilire a modalităților de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al conținutului de micotoxine din produsele alimentare [Jurnalul Oficial L 70 din 9.3.2006].

IMPORTURI

Regulamentul (CE) nr. 1152/2009 al Comisiei din 27 noiembrie 2009 de impunere a unor condiții speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite țări terțe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine și de abrogare a Deciziei 2006/504/CE [Jurnalul Oficial L 313 din 28.11.2009].

Ultima actualizare: 10.04.2014

Top