Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Îngrășămintele

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Îngrășămintele

Uniunea Europeană (UE) stabilește normele privind introducerea pe piață a îngrășămintelor, cu alte cuvinte, a condițiilor care trebuie îndeplinite în vederea utilizării denumirii de îngrășăminte CE, dar și normele privind etichetarea și ambalarea acestora.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Acest regulament a fost adoptat pentru a regrupa normele aplicabile îngrășămintelor într-un singur text și pentru a asigura aplicarea uniformă a unui ansamblu de dispoziții cu caracter tehnic. Regulamentul nu se aplică decât în cazul îngrășămintelor minerale compuse dintr-una sau mai multe substanțe nutritive pentru plante (sau nutrienți).

Dispoziții generale

Toate tipurile de îngrășăminte care figurează la anexa I și sunt conforme cu dispozițiile stabilite de regulament pot purta denumirea de îngrășământ CE. Lista diferitelor tipuri de îngrășăminte autorizate pe piața europeană poate fi completată. În acest sens, fabricantul trebuie să formuleze cererea respectivă pe lângă autoritatea competentă din statul de domiciliu și să elaboreze un dosar tehnic cu privire la caracteristicile îngrășămintelor. Solicitările sunt apoi trimise Comisiei, care ia decizia de a accepta sau de a refuza solicitarea fabricantului.

Orice îngrășământ care poartă inscripția îngrășământ CE poate circula liber pe piața europeană. Statele nu pot interzice sau limita introducerea pe piață a îngrășămintelor, în afara cazului în care estimează că îngrășământul în cauză prezintă un risc pentru sănătate sau pentru mediu. În acest caz, produsul este retras provizoriu de pe piață până la realizarea unui studiu de evaluare a existenței riscurilor la nivel european.

Cerințe minime

Un îngrășământ poate purta inscripția îngrășământ CE numai dacă:

  • în condiții normale de utilizare, nu are efecte negative asupra sănătății oamenilor, a animalelor, a plantelor sau a mediului;
  • este eficace;
  • sunt disponibile metode corespunzătoare de eșantionare și analiză.

De altfel, anexa I a regulamentului, modificată în stabilește conținutul minim de nutrienți necesari pentru fiecare tip de îngrășământ (conținutul de azot, fosfor etc.).

Norme privind ambalarea și etichetarea îngrășămintelor

Regulamentul prevede un anumit număr de mențiuni obligatorii care trebuie să figureze pe ambalajul și pe eticheta îngrășămintelor. Este vorba în special despre mențiunea îngrășământ CE, despre precizările privind descrierea nutrienților și a oligoelementelor, informațiile privind fabricantul, precum și, dacă este cazul, indicațiile privind amestecul de îngrășăminte. Sunt propuse și anumite indicații facultative, cum ar fi instrucțiunile specifice de utilizare, păstrare și manipulare a îngrășământului.

Regulamentul armonizează normele în materie de etichetare și ambalare în UE. Aceste norme privesc, printre altele, afișarea conținutului diverșilor nutrienți. Conținuturile substanțelor pot fi indicate în mai multe feluri. De exemplu, conținutul de fosfat poate fi indicat sub forma elementară sau sub formă de oxid.

Dispoziții speciale

Regulamentul prevede dispoziții tehnice detaliate cu privire la domeniul de aplicare, la declararea, identificarea și ambalarea a patru tipuri de îngrășăminte:

  • îngrășăminte anorganice cu nutrienți principali: este vorba despre nutrienții principali furnizați în cantități foarte importante pentru dezvoltarea plantelor, adică despre azot, fosfor și potasiu;
  • îngrășămintele anorganice cu nutrienți secundari: este vorba despre calciu, magneziu, sodiu și sulf;
  • îngrășăminte anorganice cu oligoelemente: acestea conțin elementele obligatorii în cele mai mici cantități posibile – precum borul, cobaltul, cuprul, fierul, manganul etc.;
  • îngrășămintele pe bază de nitrat de amoniu cu conținut ridicat de azot: având în vedere gradul de periculozitate al acestui tip de îngrășământ, regulamentul prevede măsuri suplimentare, precum determinarea detonabilității, descrise în anexa III a regulamentului.

Controale

Statele membre pot întreprinde controale oficiale pentru a evalua gradul de conformitate al îngrășămintelor ce poartă inscripția îngrășământ CE cu dispozițiile regulamentului. Controalele sunt efectuate de către laboratoarele desemnate de fiecare stat membru conform unei proceduri unice stabilite în cadrul anexelor regulamentului.

În vederea inspectării, fabricanții sunt obligați să păstreze dosarele cu privire la originea îngrășămintelor CE pe toată durata introducerii lor pe piață.

Statele membre vor determina regimul sancțiunilor aplicabile în cazul nerespectării dispozițiilor regulamentului.

Comisia este asistată la punerea în aplicare a regulamentului, inclusiv a adaptărilor anexelor, de către un comitet format din reprezentanții statelor membre.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003

11.12.2003 (11.6.2005 pentru articolele 8 și 26)

-

JO L 304 din 21.11.2003

DEROGĂRI DE LA ACT

Decision 2006/348/EC [Official Journal L 129 of 17.5.2006] (Decizia 2006/348/CE).

Prezenta derogare se aplică în cazul conținutului maxim admis de cadmiu al îngrășămintelor anunțat de către Republica Finlanda.

Decision 2006/349/EC [Official Journal L 129 of 17.5.2006] (Decizia 2006/349/CE).

Prezenta derogare se aplică în cazul conținutului maxim admis de cadmiu al îngrășămintelor anunțat de către Republica Austria.

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 219/2009

20.4.2009

-

JO L 87 din 31.3.2009

Regulamentul (UE) nr. 463/2013

13.6.2013

-

JO L 134, 18.5.2013

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 01.04.2014

Top