Help Print this page 
Title and reference
Siguranţa hotelurilor existente împotriva riscurilor de incendiu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Siguranţa hotelurilor existente împotriva riscurilor de incendiu

Această recomandare îşi propune să definească un nivel minim de siguranţă împotriva riscurilor de incendiu pentru toate hotelurile din statele membre.

ACT

Council Recommendation 86/666/EEC of 22 December 1986 on fire safety in existing hotels [Official Journal L 384 of 31.12.1986] (Recomandarea 86/666/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 privind siguranţa hotelurilor existente împotriva riscurilor de incendiu).

SINTEZĂ

Se recomandă statelor membre să ia măsuri pentru a se asigura că hotelurile existente respectă dispoziţiile fondate pe principiile recomandării, şi anume:

  • trebuie să existe căi de evacuare sigure, neblocate şi clar indicate;
  • trebuie să se garanteze stabilitatea clădirii cel puţin atât timp cât este necesar pentru a permite evacuarea în siguranţă a ocupanţilor;
  • trebuie să se instaleze sisteme de avertizare adecvate, care trebuie menţinute în stare de funcţionare;
  • personalul trebuie să fie instruit şi format în mod corespunzător.

Anexa la recomandare conţine orientările tehnice referitoare, în special, la caracteristicile de construcţie ale hotelurilor.

Se recomandă statelor membre să efectueze inspecţii periodice ale hotelurilor.

Statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la toate măsurile naţionale menite să asigure respectarea de către hoteluri a cerinţelor enunţate în recomandare, precum şi cu privire la măsurile pe care intenţionează să le adopte în următorii cinci ani.

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Recomandarea 86/666/CEE

-

-

JO L 384 din 31.12.1986

ACTE CONEXE

Report from the Commission on application of the Council Recommendation of 22 December 1986 on fire safety in existing hotels (86/666/EEC) [COM(2001) 0348 final – Not published in the Official Journal] (Raport al Comisiei referitor la aplicarea Recomandării Consiliului din 22 decembrie 1986 privind siguranţa hotelurilor existente împotriva riscurilor de incendiu (86/666/CEE) [COM(2001) 0348 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]). La 27 iunie 2001, Comisia a prezentat un raport referitor la aplicarea Recomandării Consiliului din 22 decembrie 1986 privind siguranţa hotelurilor existente împotriva riscurilor de incendiu. Comisia a constatat că impactul acestei recomandări în diferitele state membre depinde de nivelul de protecţie deja existent şi de transpunerea în legislaţia naţională. Orientările tehnice ale recomandării sau criteriile minime sunt deja incluse sau sunt chiar mai stricte în legislaţiile naţionale. În unele state membre, aplicarea recomandării s-a făcut doar parţial, fiind limitată la construcţia de noi hoteluri sau la execuţia lucrărilor.

Rezoluţia Consiliului din 4 mai 1997 privind siguranţa hotelurilor împotriva riscurilor de incendiu [Jurnalul Oficial C 205 din 25.7.1994].

See also

  • Pentru mai multe informaţii, a se consulta site-ul Direcţiei Generale Sănătate şi Consumatori (DE) (EN) (FR)

Ultima actualizare: 22.12.2006

Top