Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic (OMG)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic (OMG)

Uniunea Europeană (UE) garantează trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic (OMG-uri) şi a produselor obţinute pe baza acestor organisme, pe întreg parcursul lanţului alimentar. Trasabilitatea OMG-urilor permite controlul şi verificarea indicaţiilor precizate pe etichete, monitorizarea efectelor asupra mediului înconjurător şi retragerea de pe piaţă a produselor în cazurile în care noi informaţii ştiinţifice demonstrează că OMG-urile utilizate în produs prezintă un risc pentru sănătate sau mediul înconjurător.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea produselor destinate alimentaţiei umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, şi de modificare a Directivei 2001/18/CE [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) stabileşte un cadru pentru garantarea trasabilităţii OMG-urilor pe întreg parcursul lanţului alimentar, inclusiv în produsele transformate în care modul de fabricaţie a distrus sau a alterat codul ADN modificat genetic (de ex. uleiuri). Aceste reguli se aplică nu doar organismelor OMG destinate alimentaţiei, ci şi celor destinate culturii (seminţe).

Obiectivele

Uniunea Europeană vizează două obiective principale:

  • informarea consumatorilor prin intermediul etichetării obligatorii, oferindu-le astfel libertatea alegerii;
  • crearea unei „plase de siguranţă” graţie trasabilităţii OGM în toate stadiile de fabricaţie şi la introducerea acestora pe piaţă. Această „plasă de siguranţă” permite controlarea etichetării, monitorizarea efectelor potenţiale asupra sănătăţii umane sau a mediului înconjurător şi retragerea produselor în caz de risc neaşteptat pentru sănătatea umană sau pentru mediu.

OMG-uri

Prezentul Regulament acoperă:

  • ansamblul produselor care constau din OMG-uri sau le conţin (inclusiv domenii diverse precum produsele destinate să intre în lanţul alimentar uman sau animal, produsele destinate să suporte o transformare industrială în alte scopuri în afară de consum (de ex. producţia de biocarburanţi) sau produsele destinate utilizării ornamentale (de ex. producţia de flori tăiate);
  • produsele alimentare şi alimentele pentru animale produse pe bază de OMG.

Etichetare şi trasabilitate

Toate produsele acoperite de prezentul Regulament sunt supuse unei etichetări obligatorii, care permite consumatorului să fie mai bine informat şi îi oferă libertatea alegerii de a cumpăra (sau nu) produse care constau din OMG-uri sau le conţin sau produse pe bază de OMG-uri.

Cerinţele specifice ale prezentului Regulament în materie de etichetare nu se aplică în mod izolat, deoarece aceste reguli se adaugă la regulile următoare, referitoare de asemenea la etichetare:

Trasabilitatea permite urmărirea OMG-urilor şi produselor acestora pe întreg parcursul lanţului de producţie. Este un sistem bazat pe transmiterea şi păstrarea informaţiilor de către fiecare operator.

OMG-uri sau produsele care conţin OMG

Operatorii trebuie să transmită, în scris, informaţiile următoare:

  • indicaţia că produsele sunt OMG-uri sau conţin aceste organisme;
  • identificatorul unic atribuit respectivelor OMG-uri.

Dacă produsul este un amestec de OMG, operatorul industrial poate transmite o declaraţie de utilizare a acestor produse, însoţită de o listă a identificatorilor unici atribuiţi tuturor OMG-urilor utilizate pentru constituirea amestecului.

Aceste informaţii trebuie, de asemenea, să fie păstrate pe o perioadă de 5 ani.

Operatorii care pun pe piaţă un produs preambalat care constă din OMG-uri sau care le conţine trebuie, în toate stadiile lanţului de producţie şi de distribuţie să se asigure că menţiunea „Acest produs conţine organisme modificate genetic” sau „Produs pe bază de OMG-uri (numele organismului)” apare pe eticheta produsului. În cazul produselor, inclusiv în cantităţi mari, care nu sunt ambalate şi dacă utilizarea unei etichete este imposibilă, operatorul trebuie să se asigure că aceste informaţii sunt transmise împreună cu produsul. Acestea se pot prezenta, de exemplu, sub forma documentelor însoţitoare.

Produse elaborate pe bază de OMG-uri

La introducerea pe piaţă, operatorul trebuie să transmită în scris operatorului care primeşte produsul informaţiile următoare:

  • o indicaţie a fiecărui ingredient alimentar produs pe bază de OMG-uri;
  • o indicaţie a fiecărei materii prime sau aditiv alimentar pentru animale, produse pe bază de OMG-uri;
  • dacă nu există o listă de ingrediente, produsul trebuie să indice că este elaborat pe bază de OMG-uri.

Aceste informaţii trebuie, de asemenea, să fie păstrate pe o perioadă de 5 ani.

Pragul de prezenţă accidentală a OMG-urilor

Toate produsele destinate alimentaţiei umane sau animale, inclusiv cele destinate direct transformării, sunt supuse unei obligaţii de etichetare în cazurile în care constau din OMG-uri, le conţin sau sunt produse pe baza acestora. Numai urmele de OMG-uri pot fi scutite de această obligaţie, dacă nu depăşesc pragul de 0,9 % şi dacă prezenţa acestora este involuntară şi inevitabilă din punct de vedere tehnic.

Statele membre asigură realizarea de măsuri de inspecţie şi de control al produselor, inclusiv controlul prin prelevarea de mostre şi analizele cantitative şi calitative ale alimentelor. Aceste măsuri atrag implicit puterea statelor membre de a retrage de pe piaţă un produs care nu satisface condiţiile prezentului regulament.

Context

Prezentul regulament armonizează măsurile de trasabilitate existente în legislaţie, în special în Directiva 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor.

Referinţe

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1830/2003

7.11.2003

16.1.2004

JO L 268, 18.10.2003

Act(e) de modificare

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

JO L 311, 21.11.2008

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1830/2003 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 19.04.2011

Top