Help Print this page 
Title and reference
Produsele alimentare şi furajele (OMG) - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Produsele alimentare şi furajele (OMG)

Punerea pe piaţă a organismelor modificate genetic (OMG) şi a produselor alimentare care le conţin, indiferent dacă sunt destinate alimentaţiei umane sau animale, este reglementată printr-o procedură de autorizare specifică.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Prezentul regulament este mai strict decât legislaţia anterioară. Acesta completează Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic (OMG).

Produsele vizate

Regulamentul se aplică în cazul a trei tipuri de produse:

  • organismele modificate genetic destinate alimentaţiei umane şi animale;
  • produsele alimentare şi furajele care conţin OMG;
  • produsele alimentare şi furajele create din ingrediente produse din OMG sau care conţin astfel de ingrediente.

Procedura de autorizare

Regulamentul prevede o procedură unică de autorizare pentru produsele alimentare care conţin OMG.

Operatorul industrial îşi poate introduce cererea conform prezentului regulament pentru orice produs alimentar care conţine OMG, respectând dispoziţiile prevăzute de Directiva 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a OMG.

Operatorul industrial introduce o cerere unică pentru utilizările alimentare şi pentru cultură. Mai precis, OMG care a obţinut o autorizaţie poate să fie utilizat atât în alimentaţie, cât şi pentru cultură sau pentru diseminarea deliberată în mediu.

Evaluarea (EFSA) şi gestiunea riscului (Comisie)

Odată ce operatorul industrial introduce cererea, autoritatea naţională în cauză confirmă primirea cererii în scris, în termen de 14 zile, şi informează Autoritatea Europeană pentru Siguranţă Alimentară (EFSA), responsabilă cu evaluarea riscului în sectorul alimentar, în legătură cu acest lucru. Aceasta din urmă poate realiza această evaluare în termen de 6 luni.

Comisia răspunde de gestiunea riscului. Pe baza evaluării riscului realizată de EFSA, Comisia redactează un proiect de decizie, acceptând sau respingând cererea în termen de 3 luni. Apoi, ea prezintă acest proiect Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală. Dacă acest comitet avizează propunerea, Comisia o adoptă definitiv, în caz contrar, propunerea fiind examinată de către Consiliu. Dacă acesta nu se pronunţă asupra propunerii în termen de trei luni sau dacă nu reuşeşte să obţină o majoritate calificată pentru sau împotrivă, Comisia adoptă propunerea sa.

Autorizaţia de punere pe piaţă are o valabilitate de 10 ani şi poate fi reînnoită.

Etichetarea

Produsele alimentare care conţin OMG trebuie să fie etichetate ca atare. Pe eticheta lor trebuie să apară clar menţiunea modificat genetic sau produs din [denumirea ingredientului] modificat genetic.

Produsele alimentare care conţin OMG într-o proporţie mai mică de 0,9 % din fiecare ingredient nu sunt etichetate ca OMG, cu condiţia ca prezenţa organismelor modificate genetic să fie accidentală sau inevitabilă din punct de vedere tehnic.

Toate organismele modificate genetic şi produşii derivaţi ai acestora destinaţi alimentaţiei trebuie să respecte condiţiile de etichetare prevăzute în prezentul regulament, precum şi pe cele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 privind trasabilitatea şi etichetarea OMG.

Pragul pentru prezenţa accidentală a OMG

Prezenţa OMG în culturile tradiţionale este greu de evitat. Urmele infime de OMG în produsele alimentare sunt tolerate dacă prezenţa lor este accidentală sau dacă este rezultatul unei contaminări inevitabile din punct de vedere tehnic în timpul culturii, al recoltării, al transportului sau al procesării.

Se impune ca exploatantul să demonstreze autorităţilor caracterul accidental sau inevitabil din punct de vedere tehnic al prezenţei unui OMG într-un produs alimentar.

Context

Prezentul regulament armonizează legislaţia cu privire la etichetarea OMG, modificând sau abrogând legislaţia în vigoare.

Referinţe

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003

11.7.2003

18.4.2004

JO L 268, 18.10.2003

Act(e) de modificare

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1981/2006

12.1.2007

-

JO L 368, 23.12.2006

Regulamentul (CE) nr. 298/2008

10.4.2008

-

JO L 97, 9.4.2008

ACTE CONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 503/2013 al Comisiei din 3 aprilie 2013 privind cererile de autorizare a alimentelorși furajelor modificate geneticîn conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului Europeanși al Consiliuluiși de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 641/2004și (CE) nr. 1981/2006 ale Comisiei.

Acest regulament specifică cerințele generale pentru pregătirea și prezentarea cererilor prezentate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, și anume informațiile generale și științifice care trebuie furnizate astfel încât să se garanteze faptul că cererile respectă condițiile stabilite în regulament.

Ultima actualizare: 10.04.2014

Top