Help Print this page 
Title and reference
Alimente şi ingrediente alimentare noi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Alimente şi ingrediente alimentare noi

Regulile pentru autorizarea alimentelor şi ingredientelor alimentare noi sunt armonizate la nivel european. Înainte de a fi introduse pe piaţă, aceste produse trebuie să demonstreze că nu prezintă riscuri pentru sănătatea umană şi pentru mediu, în cadrul controalelor efectuate de către Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele şi ingredientele alimentare noi [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Alimentele sau ingredientele alimentare noi cărora se aplică acest regulament sunt cele care nu sunt încă utilizate în mod curent în produsele alimentare destinate consumului uman.

Alimente sau ingrediente alimentare noi

Regulamentul se aplică alimentelor şi ingredientelor alimentare din următoarele categorii:

 • alimente şi ingrediente cu o structură moleculară primară nouă sau modificată intenţionat;
 • alimente şi ingrediente alimentare constând din microorganisme, ciuperci sau alge;
 • alimente şi ingrediente alimentare constând din plante sau separate din plante şi ingrediente alimentare separate din animale;
 • alimente şi ingrediente alimentare a căror valoare nutritivă, metabolism sau conţinut de substanţe nedorite a fost modificat în mod semnificativ în cadrul procesul de producţie.

Regulamentul nu se aplică aditivilor alimentari, aromelor alimentare, solvenţilor de extracţie, nici enzimelor alimentare (care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1332/2008).

Organismele modificate genetic (OMG) nu mai sunt acoperite de acest regulament, ci de către Regulamentul (CE) nr. 1823/2003.

De altfel, alimentele sau ingredientele alimentare care intră sub incidenţa prezentului regulament trebuie să nu:

 • prezinte pericol pentru consumator;
 • inducă în eroare consumatorul;
 • fie din punct de vedere nutritiv dezavantajoase pentru consumator.

Procedura de evaluare

Alimentele şi ingredientele alimentare vizate de prezentul regulament fac obiectul unei proceduri comunitare de evaluare înainte de a fi introduse pe piaţă.

Conform acestei proceduri, autoritatea competentă din statul membru căruia i-a fost înaintată o cerere trebuie să efectueze o evaluare iniţială şi eventual să determine dacă este necesară o evaluare suplimentară. Dacă Comisia sau celelalte state membre nu prezintă nicio obiecţie şi dacă nu este necesară o evaluare complementară, statul membru informează solicitantul că poate introduce pe piaţă respectivul produs. În caz contrar, este necesară o decizie de autorizare. Această decizie este adoptată în conformitate cu măsurile propuse de către Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală.

Decizia defineşte scopul autorizării şi stabileşte, după caz, condiţiile de utilizare, denumirea, specificaţiile, precum şi cerinţele specifice privind etichetarea respectivului aliment sau ingredient alimentar.

Orice decizie sau dispoziţie privind un aliment sau ingredient alimentar nou care ar putea avea vreun efect asupra sănătăţii publice trebuie să facă obiectul unei consultări a Comitetului ştiinţific pentru alimentaţie umană.

Etichetare

Regulamentul stabileşte cerinţe specifice privind etichetarea alimentelor sau ingredientelor alimentare noi care vin în completarea cerinţelor generale din legislaţia comunitară cu privire la etichetarea produselor alimentare.

Fără să se aducă atingere cerinţelor generale din legislaţia comunitară cu privire la etichetarea produselor alimentare, etichetarea alimentelor şi ingredientelor alimentare noi trebuie să menţioneze:

 • orice caracteristică, cum ar fi compoziţia, valoarea nutritivă sau scopul utilizării alimentului;
 • prezenţa unor materiale care pot avea implicaţii pentru sănătatea anumitor grupuri de populaţie;
 • prezenţa unor materiale care ridică motive de preocupare etică.

Procedura de suspendare

Un stat membru este autorizat să impună restricţii temporare sau să suspende comercializarea şi utilizarea unui aliment sau ingredient alimentar nou dacă consideră că utilizarea acestuia pune în pericol sănătatea umană sau mediul. Acesta informează Comisia, care ia măsurile corespunzătoare conform procedurii de autorizare în vederea introducerii pe piaţă.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 258/97

14.5.1997

15.5.1997

JO L 43 din 14.2.1997

Act/acte de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003

11.7.2003

-

JO L 268 din 18.10.2003

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

JO L 284 din 31.10.2003

Regulamentul (CE) nr. 596/2009

7.8.2009

-

JO L 188 din 18.7.2009

Modificările şi corectările succesive ale regulamentului (CE) nr. 258/97 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

See also

 • Alimente şi ingrediente alimentare noi, pagina de internet a Direcţiei Generale Sănătate şi Consumatori (EN)

Ultima actualizare: 20.01.2011

Top