Help Print this page 
Title and reference
Contaminanţi din alimentaţia umană

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Contaminanţi din alimentaţia umană

Contaminanţii sunt substanţe care nu sunt adăugate intenţionat la produsele alimentare. Aceste substanţe pot fi prezente în produsele alimentare ca reziduu al producerii, ambalării, transportului sau stocării produsului respectiv, sau ca urmare a contaminării de către mediu. Pentru a limita impactul negativ al contaminanţilor asupra produselor alimentare şi pentru a preveni riscurile asupra sănătăţii publice, Uniunea Europeană (UE) ia anumite măsuri în vederea reducerii conţinutului acestora în alimentaţie.

ACT

Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanţii din alimente [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Regulamentul (CEE) nr. 315/93 interzice introducerea pe piaţă a produselor alimentare care conţin o cantitate inacceptabilă de substanţe reziduale. Aceste substanţe, numite contaminanţi, provin din tratamentele aplicate alimentelor din momentul producerii sau din contaminarea de către mediu. Acestea pot constitui un risc pentru sănătatea publică. Din acest motiv, Uniunea Europeană limitează conţinutul de contaminanţi la niveluri acceptabile şi se asigură că acesta este menţinut la nivelurile cele mai mici pe plan toxicologic.

Regulamentul nu se aplică contaminanţilor care fac obiectul vreunei norme comunitare speciale, sau materiilor străine cum ar fi resturile de insecte, părul de animale şi altele.

Un stat membru poate lua măsuri restrictive în raport cu prezentul regulament atunci când are motive să considere că prezenţa unui anumit contaminant constituie un pericol pentru sănătatea publică. În acest caz, el informează celelalte state membre şi Comisia cu privire la aceasta şi îşi motivează decizia. Comisia examinează în cel mai scurt termen motivele invocate de către statul membru şi ia măsurile care se impun după consultarea Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală. Acest Comitet asistă Comisia în privinţa tuturor problemelor privind contaminaţii, inclusiv stabilirea toleranţelor maxime acceptate.

Statele membre nu pot să interzică comercializarea produselor alimentare care sunt conforme cu prezentul regulament.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 315/93

1.3.1993

-

JO L 37 din 13.2.1993

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

JO L 284 din 31.10.2003

Regulamentul (CE) nr. 596/2009

7.8.2009

-

JO L 188 din 18.7.2009

Modificările şi corectările succesive ale regulamentului (CE) nr. 315/93 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare [Jurnalul Oficial L 364 din 20.12.2006]. Acest regulament stabileşte nivelurile maxime admise de nitraţi, micotoxine, metale, dioxine, hidrocarburi aromatice policiclice etc. prezente în produsele alimentare.

A se vedea versiunea consolidată

Ultima actualizare: 09.12.2010

Top