Help Print this page 
Title and reference
Materiale şi obiecte care intră în contact cu produsele alimentare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Materiale şi obiecte care intră în contact cu produsele alimentare

Prezentul Regulament stabileşte un cadru general pentru materialele şi obiectele destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Toate materialele şi obiectele utilizate în ambalarea produselor alimentare trebuie să fie conforme cu exigenţele prezentului Regulament. Pentru a lua în considerare progresele ştiinţifice, noul cadru autorizează introducerea ambalajelor „active” şi „inteligente” care prelungesc durata de conservare a unui aliment sau oferă informaţii privind prospeţimea acestuia (de exemplu, un ambalaj inteligent îşi poate schimba culoarea dacă alimentul este alterat).

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi de abrogare a Directivelor 80/590/CEE şi 89/109/CEE [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Acest Regulament caută să garanteze un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi a intereselor consumatorilor în ceea ce priveşte introducerea pe piaţa comunitară a materialelor şi obiectelor destinate să vină în contact, direct sau indirect, cu produsele alimentare.

Domeniu de aplicare

Prezentul Regulament acoperă toate materialele şi obiectele destinate să intre în contact cu produsele alimentare: toate tipurile de ambalaje, sticlele (de plastic şi sticlă), tacâmurile şi chiar adezivii şi cernelurile de imprimare a etichetelor.

Prezentul Regulament introduce, de asemenea, dispoziţii specifice privind ambalajele „active” * şi „inteligente” *, care prelungesc durata de viaţă a unui aliment sau care reacţionează atunci când un aliment este degradat (un ambalaj care îşi schimbă culoarea, de exemplu).

Regulamentul nu acoperă:

 • materialele şi obiectele furnizate ca antichităţi;
 • materialele de acoperire şi de învelire, cum ar fi materialele pentru acoperirea brânzei rase, preparatelor din carne sau fructelor;
 • instalaţiile fixe de distribuţie a apei.

Cerinţele aplicabile materialelor şi obiectelor

Materialele şi obiectele care vin în contact cu produsele alimentare sunt fabricate conform bunelor practici de fabricaţie. În niciun caz, acestea nu trebuie să transfere alimentelor pe care le însoţesc substanţe constitutive într-o cantitate susceptibilă a:

 • prezenta un pericol pentru sănătatea umană;
 • atrage o modificare inacceptabilă a compoziţiei alimentelor; sau
 • atrage o alterare a caracteristicilor organoleptice a acestora.

Dacă materialele şi obiectele „active” modifică compoziţia sau caracteristicile organoleptice ale produselor alimentare, acestea trebuie să fie conforme cu Directiva 89/107/CEE privind aditivii şi/sau eventualelor reguli naţionale.

Etichetarea, publicitatea şi prezentarea unui material sau obiect nu trebuie în niciun caz să inducă în eroare consumatorul.

Măsuri specifice grupelor de materiale şi obiecte

Anexa I a prezentei directive identifică 17 grupe de materiale şi obiecte pentru care pot fi adoptate măsuri specifice:

Aceste măsuri specifice pot include:

 • lista substanţelor autorizate pentru fabricarea materialelor şi obiectelor destinate să intre în contact cu produsele alimentare;
 • criteriile de puritate;
 • condiţiile specifice de utilizare;
 • limitele de migrare a anumitor substanţe constitutive în sau pe produsele alimentare;
 • prevederile care vizează protejarea sănătăţii umane sau asigurarea respectării cerinţelor aplicabile materialelor şi obiectelor destinate să intre în contact cu produsele alimentare;
 • regulile de bază în vederea controlului respectării prevederilor susmenţionate;
 • regulile privind prelevarea de mostre;
 • dispoziţii pentru asigurarea trasabilităţii;
 • prevederi suplimentare de etichetare pentru materialele şi obiectele active sau inteligente;
 • prevederi pentru elaborarea unui registru comunitar al substanţelor, procedeelor, materialelor şi obiectelor autorizate;
 • reguli de procedură specifice pentru autorizarea unei substanţe, unui procedeu sau unui material sau obiect.

În absenţa măsurilor specifice, statele membre pot menţine sau adopta dispoziţii naţionale.

Autorizarea substanţelor

Cererile de autorizare a unei noi substanţe pentru fabricarea de materiale sau obiecte destinate să intre în contact cu produsele alimentare sunt introduse pe lângă autoritatea competentă a statului membru în care substanţa va fi comercializată. Cererile se trimit apoi la Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară, care este responsabilă cu evaluarea toxicităţii substanţelor, pentru a evita orice risc pentru consumator.

Trasabilitate

Acest Regulament specifică, de asemenea, cerinţele în materie de trasabilitate a materialelor care vin în contact cu produsele alimentare de la producţie până la comercializare.

Etichetarea sau documentaţia însoţitoare a materialelor şi obiectelor puse pe piaţă în Comunitate trebuie să garanteze trasabilitatea materialelor şi obiectelor menţionate. Aceasta facilitează controalele, retragerea produselor defectuoase, informarea consumatorilor şi determinarea răspunderii.

Etichetare

Natura materialelor şi obiectelor destinate să intre în contact cu alimentele este precizată în etichetarea acestora. Materialele şi obiectele care nu sunt în mod manifest destinate pentru păstrarea sau ambalarea produselor alimentare trebuie să poarte menţiunea „Pentru contact alimentar” sau simbolul prevăzut în Anexa II (simbolul reprezintă un pahar şi o furculiţă).

Context

Legislaţia anterioară privind materialele care vin în contact cu produsele alimentare a protejat sănătatea consumatorilor, asigurând că orice material sau obiect intrat în contact cu produsele alimentare nu atrage reacţii chimice care să modifice compoziţia sau caracteristicile organoleptice ale acestora (gust, aspect, textură sau chiar miros).

Prezentul Regulament abrogă această legislaţie pentru a permite introducerea ambalajelor „active” şi „inteligente”. Abrogă, de asemenea, Directiva 80/590/CEE privind determinarea simbolului care poate însoţi materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, încorporând simbolul în Anexa II (a se vedea mai sus explicaţia privind etichetarea).

Termeni-cheie ai actului

 • Materiale şi obiecte active destinate să vină în contact cu produsele alimentare: materialele şi obiectele destinate să prelungească durata de conservare sau să menţină sau să îmbunătăţească starea produselor alimentare ambalate. Acestea sunt proiectate să încorporeze deliberat elemente care ar elibera sau ar absorbi substanţele din produsele alimentare ambalate sau din mediul înconjurător al produselor alimentare.
 • Materiale şi obiecte inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare: materialele şi obiectele care monitorizează starea produselor alimentare ambalate sau mediul înconjurător al produselor alimentare.

Referinţe

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004

3.12.2004

-

JO L 338 din 13.11.2004

Actul/Actele de modificare

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 596/2009

7.8.2009

-

JO L 188 din 18.7.2009

See also

 • Siguranţa chimică a produselor alimentare (DE) (EN) (FR), Direcţia Generală Sănătate şi Protecţia Consumatorilor

Ultima actualizare: 14.10.2009

Top