Help Print this page 
Title and reference
Echipamente tehnice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Echipamente tehnice

Prezenta directivă vizează să asigure libera circulație a echipamentelor tehnice și a accesoriilor acestora, în paralel cu stabilirea unor cerințe esențiale privind sănătatea și securitatea muncitorilor și a consumatorilor. Aceasta se bazează pe principiile noii abordări în materie de armonizare tehnică și normalizare. Conform acestei noi abordări, proiectarea și fabricarea echipamentelor tehnice și a accesoriilor acestora sunt supuse unor exigențe esențiale în materie de securitate.

ACT

Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Obiectivul prezentei directive este de a stabili cerințele esențiale de sănătate și de securitate în privința proiectării și construcției în vederea îmbunătățirii siguranței echipamentelor tehnice introduse pe piața europeană.

Domeniu de aplicare

Prezenta directivă se aplică nu doar echipamentelor tehnice în sensul strict al sintagmei, ci și următoarelor produse:

 • echipamente interschimbabile;
 • componente de siguranță;
 • accesorii de ridicare;
 • lanțuri, cabluri și chingi;
 • dispozitive detașabile de transmisie mecanică.

Aceasta se aplică de asemenea și echipamentelor tehnice parțial finalizate .

Introducerea pe piață, libera circulație și supravegherea pieței

Înainte de punerea pe piață a echipamentelor tehnice, producătorul trebuie să se asigure în primul rând că:

 • echipamentele tehnice îndeplinesc cerințele esențiale de sănătate și securitate;
 • este disponibil dosarul tehnic. Acest dosar trebuie să facă dovada conformității echipamentului tehnic cu cerințele din prezenta directivă. Acesta trebuie să acopere informații legate de proiectarea, fabricarea și funcționarea echipamentului tehnic, în măsura necesară evaluării conformității;
 • sunt disponibile informațiile necesare;
 • se aplică procedurile de evaluare a conformității;
 • este stabilită declarația de conformitate CE;
 • marcajul CE este aplicat.

Înainte de introducerea pe piață a echipamentelor tehnice parțial finalizate, producătorul trebuie:

 • să se asigure că este pregătită documentația tehnică relevantă;
 • să elaboreze instrucțiunile de montare;
 • să elaboreze declarația de încorporare.

Statele membre nu pot să interzică, să restricționeze sau să împiedice introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune pe teritoriul lor a echipamentelor tehnice care respectă prezenta directivă. Acestea iau toate măsurile corespunzătoare pentru a interzice introducerea acestor echipamente tehnice pe piață în afară de cazul în care acestea sunt conforme cu dispozițiile relevante ale prezentei directive și nu compromit sănătatea și securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor.

Prezumția de conformitate și standardele armonizate

Statele membre consideră echipamentele tehnice care poartă marcajul CE și care sunt însoțite de declarația de conformitate CE ca fiind conforme cu dispozițiile prezentei directive.

Un echipament tehnic produs în conformitate cu un standard armonizat, ale cărui referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră a fi în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și de securitate adresate de un astfel de standard armonizat.

Comisia poate lua măsurile corespunzătoare privind restricționarea sau interzicerea introducerii pe piață a echipamentelor tehnice care pot compromite sănătatea și securitatea persoanelor sau chiar a animalelor domestice sau a bunurilor.

Cerințe esențiale și evaluarea conformității

Producătorul unui echipament tehnic trebuie să asigure desfășurarea unui studiu de risc în scopul stabilirii cerințelor de sănătate și de securitate care se aplică echipamentului tehnic. Echipamentul tehnic trebuie apoi să fie proiectat și construit având în vedere rezultatele studiului de risc. Prin procesul iterativ de studiere și reducere a riscului, producătorul trebuie:

 • să stabilească limitele echipamentului tehnic, ceea ce include destinația anticipată și orice posibilă utilizare neadecvată;
 • să identifice pericolele care pot fi generate de echipament și situațiile periculoase asociate acestora;
 • să estimeze riscurile, având în vedere gravitatea unei posibile accidentări sau afectarea sănătății și probabilitatea apariției acestora;
 • să evalueze riscurile;
 • să elimine pericolele sau să reducă riscurile asociate pericolelor prin aplicarea unor măsuri de protecție.

Pentru a atesta conformitatea unui echipament tehnic cu dispozițiile prezentei directive, producătorul trebuie să aplice una dintre procedurile de evaluare a conformității prevăzute în anexa prezentei directive.

Organisme notificate

Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre identitatea organismelor desemnate pentru a efectua evaluarea conformității pentru introducerea pe piață a echipamentelor tehnice.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2006/42/CE

29.6.2006 (Amânarea punerii în aplicare până la 29.9.2009)

29.6.2008

JO L 157 din 9.6.2006

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 596/2009

7.8.2009

-

JO L 188 din 18.7.2009

Directiva 2009/127/CE

15.12.2009

15.6.2011

JO L 310 din 25.11.2009

Modificările și corectările succesive ale Directivei 2006/42/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar o valoare informativă.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE [Jurnalul Oficial C 348 din 28.11.2013].

În această comunicare, Comisia publică titlurile și referințele standardelor armonizate pentru echipamentele tehnice.

Ultima actualizare: 17.01.2014

Top