Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Simplificarea schimbului de informaţii între autorităţile de aplicare a legii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html DA html DE html EN html FR html IT html HU html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Simplificarea schimbului de informaţii între autorităţile de aplicare a legii

Obiectivul acestei decizii-cadru este facilitarea schimbului de informaţii între autorităţile de aplicare a legii din statele membre. Adoptată în urma atentatelor de la Madrid, ea instaurează un nou regim juridic care permite îmbunătăţirea transmiterii de informaţii, de exemplu, prin fixarea unui termen în care autoritatea care a primit o solicitare trebuie să furnizeze răspunsul său.

ACT

Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informaţii şi date operative între autorităţile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene.

SINTEZĂ

Autorităţile de aplicare a legii * pot să facă schimb de informaţii * în cadrul:

 • exercitării atribuţiilor lor;
 • şi al unei cercetări penale * sau în cadrul unei operaţiuni de colectare a datelor operative în materie penală *.

Regimul juridic al schimbului de informaţii

Schimbul de informaţii de poate face prin orice canal de cooperare internaţională existent. Europol şi Eurojust sunt, de asemenea, destinatari ai informaţiilor comunicate, dacă acestea intră sub incidenţa mandatului lor.

Autoritatea de aplicare a legii solicitantă prezintă autorităţii solicitate de aplicare a legii motivele de fapt care o determină să solicite informaţiile. Schimbul de informaţii are loc conform regulilor cu privire la protecţia datelor:

 • ale canalului de cooperare internaţională;
 • ale statului membru solicitat, dacă schimbul are loc direct.

Termenul de răspuns privind o informaţie care are legătură cu infracţiunile menţionate în articolul 2 alineatul 2 din decizia-cadru de instituire a mandatului european de arestare (categorii de infracţiuni în cazul cărora principiul dublei incriminări nu se aplică) şi care figurează într-o bază de date la care autoritatea solicitată are acces direct, este de o săptămână (8 ore în caz de urgenţă). În celelalte cazuri, termenul este de maximum 14 zile.

Transmiterea informaţiilor între autorităţile de aplicare a legii ale statelor membre nu trebuie să fie mai strictă decât comunicarea informaţiilor între autorităţile de aplicare a legii din cadrul unui stat.

Schimbul de informaţii se poate efectua şi spontan. În acest caz, autoritatea de aplicare a legii trebuie să transmită, din propria sa iniţiativă, numai elementele relevante şi necesare pentru prevenirea reuşită a unei infracţiuni.

Limitări are transmiterii informaţiilor

Decizia-cadru nu impune autorităţilor de aplicare a legii să colecteze informaţii în scopul de a răspunde la cererea unei autorităţi dintr-un alt stat membru sau să obţină aceste informaţii prin constrângere. De asemenea, aceasta nu impune transmiterea unor informaţii susceptibile de a fi utilizate ca probă în faţa unei autorităţi judiciare, deşi se prevede posibilitatea de a indica explicit că această utilizare este autorizată (la sfârşitul articolului 1(4)).

În cazul schimbului de informaţii între autorităţile de aplicare a legii din două state membre cu privire la date care provin dintr-un alt stat membru sau dintr-o ţară terţă, trebuie obţinut în prealabil acordul statului membru respectiv sau al ţării terţe în cauză pentru a efectua operaţiunea.

Dacă schimbul de informaţii între autorităţile de aplicare a legii dintr-un stat membru necesită acordul unei autorităţi judiciare, atunci şi schimbul de informaţii între autorităţile de aplicare a legii din două state membre diferite necesită autorizarea din partea autorităţii judiciare.

O autoritate de aplicare a legii poate refuza să transmită o informaţie dacă:

 • această transmitere ar putea prejudicia interesele vitale, buna derulare a unei cercetări penale sau, dacă este vizibil disproporţionată sau irelevantă pentru scopul pentru care a fost solicitată de autoritatea de aplicare a legii;
 • solicitarea se referă la o infracţiune pasibilă de o pedeapsă cu închisoarea de un an sau mai puţin;
 • autoritatea judiciară se opune transmiterii informaţiei respective.

Statele membre pot încheia noi acorduri bilaterale sau pot continua să aplice acordurile existente, în măsura în care aceste acorduri permit flexibilizarea condiţiilor de schimb de informaţii prevăzute în această decizie-cadru.

Context

Această decizie-cadru răspunde la o cerere a Consiliului European din 25 martie 2004, care s-a reunit ca urmare a atentatelor de la Madrid. Obiectivul acesteia este modernizarea schimbului de informaţii între autorităţile de aplicare a legii din statele membre, prin abrogarea dispoziţiilor Convenţiei de punere în aplicare a acordului Schengen privind transmiterea informaţiilor (articolul 39) şi schimbul spontan de informaţii (articolul 46).

Termeni-cheie ai actului

 • Autoritate de aplicare a legii: poliţie naţională, o vamă naţională sau altă autoritate care este autorizată să depisteze, să prevină infracţiunile şi să cerceteze infracţiunile, să-şi exercite autoritatea şi să ia măsuri coercitive.
 • Cercetare penală: etapă procedurală în care se iau măsuri pentru a stabili şi a identifica faptele, suspecţii şi circumstanţele referitoare la una sau mai multe fapte penale concrete constatate.
 • Operaţiune de colectare a datelor operative în materie penală: etapă procedurală, care nu a atins încă stadiul cercetării penale, în cadrul căreia o autoritate de aplicare a legii colectează, prelucrează şi analizează informaţii cu privire la criminalitate sau la activităţi infracţionale.
 • Informaţii sau date operative: orice tip de informaţii sau date operative deţinute de către autorităţile de aplicare a legii, de către autorităţile publice sau de către entităţile private şi care sunt accesibile autorităţilor de aplicare a legii fără a se lua măsuri coercitive.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2006/960/JAI

30.12.2006

19.12.2006

JO L 386 din 29.12.2006

Ultima actualizare: 15.04.2008

Top