Help Print this page 
Title and reference
Intrarea şi şederea lucrătorilor cu înaltă calificare (Cartea Albastră a UE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Intrarea şi şederea lucrătorilor cu înaltă calificare (Cartea Albastră a UE)

Această directivă priveşte condiţiile de intrare pentru resortisanţii cu înaltă calificare din ţările terţe. Directiva creează o „Carte Albastră a UE” şi stabileşte condiţiile şi drepturile de şedere în statul membru emitent, precum şi în alte state membre.

ACT

Directiva 2009/50/CE din 25 mai 2009 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate.

SINTEZĂ

Obiectivul acestei directive este de a spori capacitatea Uniunii Europene (UE) de atragere a unor lucrători cu înalte calificări din ţările terţe. Obiectivul nu este numai creşterea competitivităţii în contextul strategiei de la Lisabona, ci şi limitarea exodului de creiere. Directiva este concepută pentru:

 • facilitarea admisiei acestor persoane prin armonizarea condiţiilor de intrare şi de şedere pe întreg teritoriul UE;
 • simplificarea procedurilor de admisie;
 • îmbunătăţirea statutului juridic al celor aflaţi deja în UE.

Directiva se aplică resortisanţilor cu înalte calificări din ţări terţe care doresc să fie primiţi pe teritoriul unui stat membru timp de peste trei luni în scopul angajării, precum şi membrilor familiilor acestora.

Condiţii de intrare

Pentru a avea dreptul să intre în UE, solicitantul trebuie să prezinte:

 • un contract de muncă sau o ofertă fermă de angajare cu un salariu de cel puţin 1,5 ori salariul mediu brut anual plătit în statul membru în cauză (statele membre pot reduce pragul de salariu la 1,2 pentru anumite profesii, în cazul în care există o nevoie deosebită de lucrători din ţări terţe);
 • un document de călătorie valabil şi un permis de şedere valabil sau o viză naţională pe termen lung;
 • dovada unei asigurări de sănătate;
 • pentru profesiile reglementate, documente care să ateste că persoana respectivă întruneşte cerinţele juridice, iar pentru profesiile nereglementate, documente care să ateste calificările profesionale superioare relevante.

În plus, solicitantul trebuie să nu fie considerat de statul membru o ameninţare pentru ordinea publică. Persoanei respective i se poate cere să îşi comunice adresa din statul membru respectiv.

Statele membre vor determina numărul de resortisanţi din ţări terţe pe care îi acceptă.

Procedura de admisie, emiterea şi retragerea Cărţii Albastre a UE

Statele membre sunt libere să decidă dacă solicitarea pentru eliberarea unei Cărţi Albastre a UE trebuie înaintată de către resortisantul ţării terţe şi/sau de către angajatorul acestuia. În cazul în care candidatul îndeplineşte condiţiile de mai sus şi autorităţile naţionale decid să îl admită, acestuia i se eliberează o Carte Albastră a UE, valabilă pentru o perioadă standard cuprinsă între unu şi patru ani. Solicitarea va fi acceptată sau respinsă în decurs de 90 de zile de la înaintare. Dacă solicitarea este acceptată, solicitantului i se vor acorda toate facilităţile pentru obţinerea vizelor necesare.

Solicitarea unei Cărţi Albastre a UE poate fi respinsă dacă a fost întocmită pe baza unor documente false sau dobândite în mod fraudulos sau dacă, dată fiind starea pieţei muncii, statul membru decide să acorde prioritate:

 • cetăţenilor UE;
 • resortisanţilor din ţările terţe care au un statut privilegiat în cadrul legislaţiei comunitare sau care sunt rezidenţi legali sau care sunt rezidenţi pe termen lung ai CE şi doresc să se mute în statul membru respectiv.

Solicitarea mai poate fi respinsă şi în baza volumelor de admisie stabilite de statul membru, din considerente de recrutare etică sau în cazul în care angajatorul a fost sancţionat ca urmare a muncii nedeclarate sau a angajării ilegale.

Cartea Albastră a UE poate fi retrasă dacă titularul acesteia nu are suficiente resurse pentru a se întreţine pe sine şi pe membrii familiei sale fără ajutor social sau dacă acesta a fost şomer mai mult de trei luni consecutive sau mai mult de o dată în perioada validităţii cărţii.

Drepturile şi şederea în alte state membre

Această carte conferă resortisanţilor din ţările terţe şi familiilor acestora următoarele drepturi:

 • de intrare, de reintrare şi şedere pe teritoriul statului membru emitent şi de trecere prin alte state membre;
 • de muncă în sectorul în cauză;
 • de tratament egal cu resortisanţii statului respectiv în ceea ce priveşte, de exemplu, condiţiile de muncă, securitatea socială, pensiile, recunoaşterea diplomelor, învăţământul şi formarea profesională.

După doi ani de angajare legală, aceştia au dreptul la tratament egal cu resortisanţii statului respectiv în ceea ce priveşte accesul la orice loc de muncă înalt calificat. După 18 luni de şedere legală, aceştia se pot muta în alt stat membru pentru obţinerea unui loc de muncă înalt calificat (în funcţie de limitele stabilite de statul membru cu privire la numărul de resortisanţi externi acceptaţi).

Procedura este aceeaşi ca în cazul admisiei în primul stat membru. Un posesor al unei Cărţi Albastre a UE şi familia acestuia au însă dreptul la liberă intrare şi şedere pe teritoriul unui al doilea stat membru, cu condiţia de a notifica autorităţile de acolo în termen de o lună de la sosire. Al doilea stat membru poate decide să nu permită angajarea resortisantului din ţara terţă până la luarea unei decizii pozitive cu privire la solicitarea acestuia. Solicitarea poate fi însă prezentată deja autorităţilor din al doilea stat membru în perioada în care posesorul Cărţii Albastre a UE locuieşte şi lucrează încă în primul stat membru.

Obligaţiile privind punerea în aplicare şi raportarea

Începând din 2013, Comisia culege anual statistici din statele membre cu privire la numărul de resortisanţi din ţări terţe cărora le-a fost eliberată, reînnoită, retrasă sau refuzată o Carte Albastră a UE, cu privire la naţionalităţile şi la ocupaţiile acestora, precum şi la familiile acestora. Începând din 2014, Comisia înaintează o dată la trei ani Parlamentului European şi Consiliului rapoarte cu privire la aplicarea directivei şi propune eventualele modificări pe care le consideră necesare.

Context

În planul de politică privind migraţia legală, care a fost prezentat în 21 decembrie 2005, Comisia a făcut cinci propuneri legislative cu privire la diferite categorii de resortisanţi din ţări terţe. Această directivă este prima dintre aceste propuneri.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2009/50/CE

19.6.2009

19.6.2011

JO L 155 din 18.6.2009

Ultima actualizare: 18.08.2009

Top