Help Print this page 
Title and reference
Reţeaua europeană de migraţie (REM)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Reţeaua europeană de migraţie (REM)

Această decizie instituie Reţeaua europeană de migraţie (REM), al cărei obiectiv constă în satisfacerea nevoilor de informaţii ale instituţiilor comunitare şi ale autorităţilor şi instituţiilor statelor membre prin furnizarea de informaţii actuale, obiective, fiabile şi comparabile privind migraţia şi azilul, în vederea sprijinirii elaborării politicilor în Uniunea Europeană (UE). De asemenea, REM va furniza aceste informaţii şi publicului larg.

ACT

Decizia 2008/381/CE a Consiliului din 14 mai 2008 de instituire a unei Reţele europene de migraţie.

SINTEZĂ

Această decizie instituie o Reţea europeană de migraţie (REM), al cărei obiectiv constă în satisfacerea nevoilor de informaţii ale instituţiilor comunitare şi ale autorităţilor şi instituţiilor statelor membre prin furnizarea de informaţii actuale, obiective, fiabile şi comparabile privind migraţia şi azilul, în vederea sprijinirii elaborării politicilor în Uniunea Europeană (UE). De asemenea, REM va furniza aceste informaţii şi publicului larg.

Pentru îndeplini acest obiectiv, REM:

 • culege şi face schimb de date şi de informaţii actualizate şi fiabile dintr-o gamă largă de surse;
 • realizează analize ale acestor date şi informaţii şi le prezintă într-un format uşor accesibil;
 • în colaborare cu alte organisme competente ale UE, contribuie la elaborarea de indicatori şi de criterii care vor ameliora coerenţa informaţiilor şi vor ajuta la dezvoltarea acţiunilor comunitare legate de statisticile referitoare la migraţie;
 • elaborează şi publică rapoarte periodice privind situaţia migraţiei şi a azilului, atât la nivelul Comunităţii, cât şi la nivelul statelor membre;
 • creează şi gestionează un sistem de schimb de informaţii bazat pe internet, care permite accesul la documente şi la publicaţii relevante în domeniul migraţiei şi al azilului;
 • se face cunoscută publicului prin acordarea accesului la informaţiile culese şi prin diseminarea rezultatelor activităţii sale, cu excepţia cazului în care aceste informaţii au un caracter confidenţial;
 • coordonează informaţii şi cooperează cu alte organisme europene şi internaţionale competente.

REM se asigură că activităţile sale sunt consecvente şi coordonate cu instrumentele şi cu structurile comunitare relevante din domeniul migraţiei şi al azilului.

Comisia coordonează activitatea REM în cooperare cu punctele naţionale de contact (PNC REM) desemnate în fiecare stat membru. La rândul lor, PNC REM dezvoltă o reţea naţională care cuprinde o gamă largă de entităţi reprezentând toate părţile interesate relevante. Un comitet director oferă o orientare politică privind activităţile REM pentru a se asigura, alături de comisie, că activităţile sale reflectă în mod adecvat priorităţile politice ale Comunităţii în domeniul migraţiei şi al azilului. Un furnizor de servicii va oferi asistenţă Comisiei în cadrul sarcinilor sale de coordonare.

Comitetul director al REM este compus dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru şi un reprezentant al Parlamentului European, cu statut de observator. REM este prezidată de Comisie. În acord cu sarcina sa de a oferi o orientare politică pentru REM, responsabilităţile comitetului cuprind aprobarea programului anual de lucru al REM, inclusiv a bugetului (urmată de adoptarea oficială de către Comisie); revizuirea progreselor realizate de REM; elaborarea de rapoarte de situaţie succinte cel puţin o dată pe an; identificarea cooperărilor strategice; şi acordarea de consultanţă punctelor naţionale de contact cu privire la posibilităţile acestora de îmbunătăţire a modului lor de funcţionare, când este necesar.

Fiecare PNC REM este compus din cel puţin trei experţi care pot proveni fie din aceeaşi entitate, fie din entităţi diferite din cadrul unui stat membru şi care, la nivel colectiv, trebuie să dispună de competenţe în domeniul azilului şi al migraţiei, acoperind aspecte legate de elaborarea politicilor, de drept, cercetare şi statistică. Printre activităţile lor se numără:

 • participarea la întrunirile REM (cel puţin 5 pe an), printre altele, pentru a analiza progresele, a face schimb de date şi de opinii, a-şi oferi contribuţia la dezvoltarea unui program de lucru, a îmbunătăţi comparabilitatea dezvoltând, de exemplu, un glosar şi un tezaur de cuvinte;
 • pregătirea rapoartelor naţionale, respectând anumite specificaţii comune, pentru a facilita comparabilitatea sporită a subiectelor relevante nevoilor factorilor politici, inclusiv dezvoltarea de politici şi analiza datelor statistice;
 • introducerea de informaţii naţionale în sistemul de schimb de informaţii într-o manieră comparativă şi, prin dezvoltarea unui glosar şi a unui tezaur de cuvinte privind REM, facilitarea căutării structurate;
 • dezvoltarea capacităţii de a formula şi de a răspunde prompt la întrebări ad hoc;
 • instituirea unei reţele naţionale de migraţie, cu o gamă largă de entităţi care să reprezinte toate părţile implicate relevante, inclusiv organizarea de întruniri.

Pe baza rapoartelor naţionale, Comisia va elabora un raport de sinteză, reunind principalele concluzii şi plasându-le într-o perspectivă a politicii UE (de exemplu, corelându-le cu iniţiative recente din domeniul politicii).

Irlanda şi Regatul Unit au optat pentru adoptarea deciziei de instituire a REM. Danemarca însă a cerut o derogare, deşi participă la unele activităţi privind REM.

Context

Pentru a veni în întâmpinarea nevoii de a face schimb de informaţii cu privire la toate aspectele migraţiei şi de a contribui la formularea unei politici comune privind azilul şi imigraţia, Comisia a instituit REM în 2003, la invitaţia Consiliului European, iniţial ca proiect-pilot. Din 2004 până la sfârşitul lui 2006, REM a avut forma unei acţiuni pregătitoare.

Programul de la Haga a subliniat nevoia unei analize comune a fenomenelor migraţiei (culegerea, furnizarea, schimbul şi utilizarea eficientă a informaţiilor actualizate), iar REM este una dintre modalităţile de realizare a acestui obiectiv.

După finalizarea reuşită a etapei pregătitoare a REM, a avut loc o consultare publică privind rolul şi structura viitoare a REM, lansată odată cu publicarea Cărţii verzi din 28 noiembrie 2005 privind viitorul Reţelei europene de migraţie [COM(2005) 0606 final]. Ulterior, în august 2007, a fost publicată o propunere pentru o decizie a Consiliului de instituire a unei baze juridice pentru REM, care a fost adoptată apoi ca Decizia 2008/381/CE a Consiliului din 14 mai 2008.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2008/381/CE

21.5.2008

-

JO L 131 din 21.5.2008

Ultima actualizare: 03.09.2008

Top