Help Print this page 
Title and reference
Regulamentul

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regulamentul

Regulamentul este un act normativ definit prin articolul 288 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). Acesta are aplicabilitate generală, este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în fiecare stat membru.

Regulamentul face parte din legislaţia secundară, şi anume poate fi atribuit numai voinţei autorităţii Uniunii europene. Acesta este menţionat în articolul 288 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) care precizează că regulamentul „are aplicabilitate generală. Acesta este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în fiecare stat membru.”

Regulamentul are aplicabilitate generală

Acesta se adresează unor categorii abstracte de persoane şi nu unor destinatari care pot fi identificaţi.

Curtea de Justiţie a precizat că, deşi regulamentul vizează categorii generale de persoane, poate fi limitat la cercuri de categorii de persoane. Avem de a face cu un regulament chiar dacă, la momentul publicării actului, se putea stabili numărul sau chiar identitatea persoanelor în cauză.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale

Acesta este obligatoriu în toate elementele sale şi, prin urmare, nu poate să se aplice incomplet, selectiv sau parţial. Este vorba despre un act juridic cu caracter obligatoriu pentru:

  • instituţii;
  • statele membre;
  • persoanele fizice cărora li se adresează.

Regulamentul se aplică în mod direct în fiecare stat membru

Aceasta înseamnă că:

  • nu face obiectul niciunei măsuri de includere în dreptul naţional;
  • conferă drepturi şi obligaţii independent de o măsură naţională de punere în aplicare. Această caracteristică nu împiedică statele membre să ia măsuri de punere în aplicare. De altfel, ele trebuie să procedeze astfel dacă este necesar, în vederea respectării principiului cooperării loiale definit în articolul 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE);
  • poate fi utilizat drept referinţă pentru persoanele fizice în relaţia lor cu alte persoane fizice, cu statele membre sau cu autorităţile europene.

Regulamentul se aplică în fiecare stat membru, începând de la intrarea sa în vigoare, şi anume după douăzeci de zile de la publicarea sa în Jurnalul Oficial. Efectele sale juridice prevalează asupra tuturor legislaţiilor naţionale, în mod simultan, automat şi uniform.

Regulamentul de aplicare

Şi autorităţile europene pot să adopte măsuri de punere în aplicare: regulamentele de aplicare. Acest tip de regulament este definit în articolele 164 şi 178 din TFUE, cu privire la regulamentele de aplicare a Fondului social european şi a Fondului european de dezvoltare regională.

Valabilitatea regulamentelor de aplicare ca acte juridice depinde de „regulamentul de bază”. În timp ce regulamentul de bază prevede regulile esenţiale, regulamentul de aplicare defineşte dispoziţiile tehnice.

Ultima actualizare: 12.08.2010

Top