Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zborurile comune pentru expulzarea imigranţilor ilegali

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Zborurile comune pentru expulzarea imigranţilor ilegali

Prezenta decizie are ca obiect coordonarea operaţiunilor comune de expulzare pe cale aeriană, de pe teritoriul a două au mai multe state membre, a resortisanţilor ţărilor terţe care fac obiectul măsurilor de expulzare.

ACT

Decizia 2004/573/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind organizarea de zboruri comune pentru expulzarea, de pe teritoriul a două sau mai multe state membre, a resortisanţilor ţărilor terţe care fac obiectul măsurilor individuale de expulzare pe teritoriul a două sau mai multe state membre.

SINTEZĂ

Prezenta decizie stabileşte regulile de organizare a zborurilor de întoarcere a resortisanţilor ţărilor terţe * care fac obiectul unor măsuri de expulzare. Aceasta tratează mai ales identificarea sarcinilor specifice ale autorităţilor desemnate de către statele membre care organizează acţiunile respective *, precum şi sarcinile comune.

Această decizie a fost adoptată fără avizul oficial al Parlamentului European.

Fiecare stat membru desemnează autoritatea naţională responsabilă cu organizarea de zboruri comune *. Autorităţile naţionale ale fiecărui stat membru care organizează acţiunile respective trebuie:

 • să selecteze furnizorul de servicii de transport aerian împreună cu care acestea stabilesc costurile aferente zborului comun;
 • să solicite şi să li se acorde de către ţările terţe autorizaţiile de tranzit şi de aterizare, necesare desfăşurării zborului comun;
 • să contacteze şi să stabilească aranjamentele necesare împreună cu statele membre participante *;
 • să stabilească detaliile operaţionale şi să ia o decizie, de comun acord cu statele membre participante, cu privire la efectivul escortei *, care trebuie stabilit în funcţie de numărul resortisanţilor ţărilor terţe care urmează să fie expulzaţi;
 • să definitiveze toate aranjamentele de natură financiară adecvate împreună cu statele membre participante.

Statul membru participant informează autoritatea naţională a statului membru organizator cu privire la intenţia sa de a participa la zborul comun, precizând numărul de resortisanţi din ţările terţe care urmează să fie expulzaţi şi furnizează o escortă adecvată pentru fiecare resortisant din ţările terţe care urmează să fie expulzat.

Statul membru organizator, de comun acord cu statele membre participante, trebuie:

 • să se asigure că fiecare resortisant din ţările terţe şi fiecare membru al escortei care îl însoţeşte deţine documente de călătorie valabile şi orice alte documente necesare, precum vize de intrare sau de tranzit, certificate sau dosare;
 • să informeze reprezentanţii lor diplomatici şi consulari din ţările terţe de tranzit şi de destinaţie cu privire la organizarea unui zbor comun, în vederea obţinerii asistenţei tehnice necesare.

Orientările comune cu privire la măsurile de securitate, starea de sănătate a persoanelor expulzate, cu privire la codul de conduită aplicabil membrilor escortei şi cu privire la măsurile coercitive sunt reluate în anexa prezentei decizii.

Măsurile de securitate care trebuie respectate în vederea efectuării operaţiunilor comune de expulzare pe cale aeriană includ cinci etape: etapa care precede repatrierea, etapa care precede îmbarcarea în aeroportul de plecare sau aeroportul de escală, procedura din timpul zborului, etapa de tranzit şi etapa de sosire.

Termeni-cheie ai actului

 • Resortisant dintr-o ţară terţă: orice persoană care nu deţine cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene, a Republicii Islanda sau a Regatului Norvegiei.
 • Stat membru organizator: statul membru însărcinat cu organizarea zborurilor comune.
 • Stat membru participant: statul membru care participă la zboruri comune organizate de către statul membru organizator.
 • Zbor comun: operaţiunile de transport al resortisanţilor ţărilor terţe efectuate de un operator de transport aerian desemnat în acest scop.
 • Operaţiune de expulzare şi operaţiune comună de expulzare pe cale aeriană: orice acţiune necesară pentru repatrierea resortisanţilor ţărilor terţe în cauză, inclusiv transportul la bordul zborurilor comune.
 • Escortă: personalul de securitate însărcinat cu însoţirea resortisanţilor ţărilor terţe la bordul unui zbor comun, precum şi persoanele responsabile cu asistenţa medicală şi interpreţii.

Referinţe

Act

Data de intrare în vigoare

Transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2004/573/CE

7.8.2004

-

JO L 261 din 6.8.2004

Ultima actualizare: 03.12.2007

Top