Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Documentul de călătorie provizoriu (DCP)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Documentul de călătorie provizoriu (DCP)

Atunci când călătorește, un cetățean al Uniunii Europene (UE) își poate pierde pașaportul sau acesta îi poate fi distrus sau furat. În consecință, prezenta decizie stabilește un model uniform de document de călătorie provizoriu (DCP), eliberat de către țările UE pentru o singură călătorie către țara de origine sau țara de reședință permanentă a solicitantului.

ACT

Decizia 96/409/PESC a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 25 iunie 1996 de instituire a unui document de călătorie provizoriu.

SINTEZĂ

Prezenta decizie stabilește un model uniform de document de călătorie provizoriu (DCP), așa cum este descris în Anexa I. DCP este eliberat cetățenilor Uniunii Europene (UE) pentru o singură călătorie către statul membru al cărui resortisant este solicitantul, țara de reședință permanentă sau, în mod excepțional, către altă destinație (de pe teritoriul sau din afara Uniunii). Decizia nu se aplică în cazul pașapoartelor naționale expirate; aceasta este în mod specific limitată la cazurile în care documentele de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse ori sunt temporar indisponibile.

Obținerea unui document de călătorie provizoriu

Ambasadele și consulatele țărilor UE eliberează documentele de călătorie provizorii în următoarele circumstanțe:

  • solicitantul al cărui pașaport sau document de călătorie s-a pierdut, a fost furat ori distrus sau este temporar indisponibil trebuie să fie resortisant al unui stat membru;
  • solicitantul trebuie să se afle pe teritoriul unei țări în care statul membru al cărui resortisant este nu are reprezentanță diplomatică sau consulară accesibilă, în măsură să elibereze un document de călătorie sau în care statul respectiv nu este reprezentat în alt mod;
  • dacă s-a obținut aprobarea autorităților din țara de origine a persoanei respective.

Solicitantul DCP trebuie să completeze un formular și să îl trimită, împreună cu fotocopii, certificate pentru conformitate, ale tuturor actelor care fac dovada identității și cetățeniei către autoritatea desemnată în acest scop din țara sa de origine.

Țara UE care eliberează DCP va percepe și reține solicitantului taxele și comisioanele pe care le aplică în mod normal la eliberarea unui pașaport în regim de urgență. Solicitantul care nu dispune de posibilități financiare suficiente pentru a acoperi alte cheltuieli locale aferente, unde este cazul, primește fondurile necesare în conformitate cu instrucțiunile date de către țara sa de origine, în conformitate cu prevederile relevante ale Deciziei 95/553/CE.

Pentru a asigura faptul că cetățenii se pot întoarce într-un anumit loc, perioada de valabilitate a unui DCP trebuie să fie puțin mai mare decât perioada minimă necesară efectuării călătoriei pentru care a fost eliberat. În calcularea acestei perioade se ține cont de opririle pe timpul nopții și de legăturile de călătorie care trebuie efectuate.

Anexa III se referă la măsurile de securitate legate de DCP.

În cazul în care unui cetățean UE i se refuză eliberarea unui DCP care să îi permită întoarcerea în UE, acesta poate să contacteze Secretariatul general al Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia 96/409/PESC

3.5.2006

-

JO L 168 din 6.7.1996

ULTIMELE MODIFICĂRI ALE ANEXELOR:

Anexele 1 și 3

Decizia 2006/881/PESC [Jurnalul Oficial L 363 din 20.12.2006].

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor regulamente și decizii în ceea ce privește libera circulație a mărfurilor, libera circulație a persoanelor, dreptul societăților comerciale, politica în domeniul concurenței, agricultura, siguranța alimentară, politica în domeniul veterinar și fitosanitar, politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, rețelele transeuropene, sistemul judiciar și drepturile fundamentale, justiția, libertatea și securitatea, mediul, uniunea vamală, relațiile externe, politica externă, de securitate și apărare și instituțiile, având în vedere aderarea Republicii Croația [Jurnalul Oficial L 158 din 10.6.2013].

Ultima actualizare: 18.06.2014

Top