Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Un model uniform de viză

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Un model uniform de viză

A fost stabilit un model uniform de viză pentru o mai bună armonizare a politicilor naționale în domeniul vizelor și pentru promovarea liberei circulații a persoanelor în Uniunea Europeană.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Un model uniform de viză

Acest regulament stabilește un model uniform de viză pentru toate statele membre.

În sensul regulamentului, o viză înseamnă o autorizație eliberată sau o decizie luată de către un stat membru, necesară pentru intrarea pe teritoriul său în scopul:

  • unei șederi preconizate în statul membru respectiv sau în mai multe state membre pentru o perioadă care să nu depășească trei luni în total;
  • tranzitării teritoriului sau zonei de tranzit a unui aeroport al statului membru respectiv sau al mai multor state membre.

Informațiile conținute în modelul uniform de viză trebuie să respecte:

  • specificațiile tehnice stabilite în anexa la regulament, prin care sunt stabilite elementele de securizare universal recunoscute, vizibile cu ochiul liber;
  • specificațiile tehnice suplimentare care urmăresc prevenirea contrafacerii și a falsificării vizelor și care oferă metode de completare a vizei.

Dacă specificațiile tehnice suplimentare trebuie să rămână secrete, acestea pot fi comunicate numai:

  • organismelor responsabile cu tipărirea vizelor;
  • persoanelor autorizate în mod adecvat de către Comisie sau de către un stat membru.

În 7 februarie 1996 și în 27 decembrie 2000, Comisia a adoptat măsuri adiționale pentru asigurarea unui nivel ridicat de securitate.

Fiecare stat membru trebuie să desemneze un singur organism responsabil cu tipărirea vizelor. Statul membru trebuie să comunice Comisiei și celorlalte state membre numele acestui organism.

Conform prevederilor Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, o persoană căreia i-a fost eliberată o viză poate solicita, dacă este cazul, rectificarea datelor sale personale cuprinse în viză.

În activitatea sa privind modelul uniform de viză, Comisia este sprijinită de un comitet constituit din reprezentanți ai statelor membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei.

Statele membre pot folosi modelul uniform de viză și în alte scopuri decât cele menționate mai sus, cât timp nu se creează confuzii cu acest model uniform de viză.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1683/95

3.8.1995

-

JO L 164 din 14.7.1995

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 334/2002

15.3.2002

-

JO L 53 din 23.2.2002

Regulamentul (CE) nr. 856/2008

22.9.2008

-

JO L 235 din 2.9.2008

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 333/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecunoscut de statul membru care emite formularul respectiv [Jurnalul Oficial L 53 din 23.2.2002].

  • Acest Regulament se limitează la o descriere a modelului uniform în scopul asigurării unui grad sporit de siguranță. La propunere este anexat un model al acestui formular. Sunt stabilite specificații tehnice pentru asigurarea unui anumit nivel de securitate împotriva contrafacerii, a falsificării și a furtului. Acestea sunt secrete, nepublicate și comunicate numai organismelor desemnate de statele membre ca fiind responsabile cu tipărirea formularelor.
  • Modelul uniform al formularului trebuie aplicat în statele membre la cel târziu doi ani după adoptarea specificațiilor de mai sus.
  • Introducerea unui nou format nu afectează validitatea autorizațiilor deja acordate, cu excepția cazurilor în care statul membru în cauză decide altfel. În ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, a fost respectată Directiva 95/46/CE.

Regulamentul (UE) nr. 610/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen), a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen, a Regulamentelor (CE) nr. 1683/95 și (CE) nr. 539/2001 ale Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (CE) nr. 810/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului [Jurnalul Oficial L 182 din 29.6.2013].

Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului de adaptare a anumitor regulamente și decizii în ceea ce privește libera circulație a mărfurilor, libera circulație a persoanelor, dreptul societăților comerciale, politica în domeniul concurenței, agricultura, siguranța alimentară, politica în domeniul veterinar și fitosanitar, politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, rețelele transeuropene, sistemul judiciar și drepturile fundamentale, justiția, libertatea și securitatea, mediul, uniunea vamală, relațiile externe, politica externă, de securitate și apărare și instituțiile, având în vedere aderarea Republicii Croația [Jurnalul Oficial L 158 din 10.6.2013].

Ultima actualizare: 10.04.2014

Top