Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Măsuri comunitare de combatere a bolii de Newcastle

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html NL html PL html RO
Multilingual display
Text

Măsuri comunitare de combatere a bolii de Newcastle

Uniunea Europeană adoptă măsuri destinate prevenirii transmiterii bolii de Newcastle. Măsurile comunitare sunt puse în aplicare de către statele membre de îndată ce se suspectează prezenţa acestei boli. Acestea rămân în vigoare până când bănuielile sunt infirmate sau boala este eradicată.

ACT

Directiva 92/66/CEE a Consiliului din 14 iulie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a bolii de Newcastle [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Această directivă prevede măsuri pentru combaterea bolii de Newcastle, imediat ce se suspectează prezenţa acestei boli într-o exploataţie de păsări. Măsuri similare se aplică în ceea ce priveşte porumbeii călători şi alte păsări ţinute în captivitate.

În cazul în care există suspiciuni privind apariţia unui caz de boala de Newcastle, veterinarul oficial trebuie să informeze autoritatea competentă şi să ia măsurile care se impun. Aceste de măsuri prevăd:

 • punerea sub supraveghere a exploataţiilor suspecte;
 • recensământul tuturor categoriilor de păsări din aceste exploataţii;
 • izolarea animalelor în adăposturi;
 • interzicerea transportării păsărilor;
 • limitarea de către autoritatea competentă a circulaţiei persoanelor, a vehiculelor, a altor animale şi a materiilor legate de păsările susceptibile de a fi infectate;
 • obligaţia de a păstra ouăle în interiorul exploataţiei;
 • punerea în aplicare a metodelor adecvate de dezinfecţie în interiorul exploataţiei;
 • realizarea unei anchete epidemiologice.

Măsurile preventive sunt anulate de veterinar atunci când suspiciunea de boala de Newcastle este infirmată în mod oficial.

Atunci când prezenţa bolii de Newcastle este confirmată în mod oficial, autoritatea competentă ordonă o serie de măsuri care includ:

 • sacrificarea tuturor păsărilor din exploataţie;
 • eliminarea sau tratarea tuturor materiilor şi deşeurilor care ar putea fi infectate;
 • distrugerea cărnii de la păsările provenite din exploataţie şi sacrificate în perioada presupusă de incubaţie a bolii;
 • distrugerea ouălor ouate în perioada presupusă de incubaţie;
 • curăţarea şi dezinfectarea clădirilor care au adăpostit păsările;
 • respectarea, după curăţarea şi dezinfectarea localurilor, a unui vid sanitar de cel puţin douăzeci şi una de zile înainte de reintroducerea păsărilor în exploataţie; şi
 • efectuarea unei anchete epidemiologice.

Anumite efective de păsări pot fi menţinute în viaţă dacă veterinarul oficial confirmă că aceste animale sunt sănătoase şi au fost complet separate de efectivele infectate.

După confirmarea bolii de Newcastle, autoritatea competentă delimitează o zonă de protecţie (de cel puţin 3 kilometri în jurul exploataţiei infectate) şi o zonă de supraveghere (de cele puţin 10 kilometri în jurul exploataţiei infectate) în care se aplică măsuri specifice. Aceste măsuri includ, între altele, identificarea tuturor exploataţiilor care deţin păsări,vizite periodice, examinări clinice şi izolarea animalelor. În zona de protecţie, aceste măsuri sunt anulate cel mai devreme după douăzeci şi una de zile de la operaţiunile de curăţare şi dezinfectare a exploataţiei. În zona de supraveghere, un vid sanitar de treizeci de zile după realizarea acestor operaţiuni trebuie respectat înainte de anularea acestor măsuri.

Fiecare stat membru desemnează un laborator naţional responsabil de coordonarea normelor şi a metodelor de diagnosticare, de utilizarea reactivilor şi de testarea vaccinurilor pentru boala de Newcastle. Fiecare stat membru comunică apoi statelor membre şi publicului coordonatele laboratorului său. Laboratoarele naţionale cooperează cu laboratorul comunitar de referinţă, care se află la Weybridge (Regatul Unit).

Vaccinarea contra bolii de Newcastle poate fi realizată conform modalităţilor stabilite de statele membre. Acestea pot prevedea, de asemenea, un program de vaccinare a porumbeilor călători. Atunci când se confirmă prezenţa bolii, se poate efectua şi vaccinarea de urgenţă în zonele în cauză şi pe perioadele definite de autoritatea competentă.

Fiecare stat membru elaborează un plan de urgenţă care reglementează gestionarea la nivel naţional a bolii de Newcastle. Aceste planuri respectă o serie de criterii enunţate în această directivă. De exemplu, acestea trebuie să prevadă o celulă de criză, o listă cu centrele locale de urgenţă şi informaţii detaliate privind personalul responsabil de măsurile de urgenţă.

Experţi ai Comisiei pot controla anumite unităţi naţionale.

Pentru eradicarea bolii de Newcastle, statele membre beneficiază de ajutoare financiare comunitare în conformitate cu modalităţile stabilite prin Decizia 90/424/CEE.

Comitetul permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală asistă Comisia în gestionarea măsurilor referitoare la boala de Newcastle. Acesta intervine, între altele, pentru definirea controalelor efectuate de experţii Comisiei.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 92/66/CEE

25.9.1992

1.10.1993

JO L 260 din 5.9.1992

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 806/2003

5.6.2003

-

JO L 122 din 16.5.2003

Directiva 2008/73/CE

3.9.2008

1.1.2010

JO L 219 din 14.8.2008

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 92/66/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia 2007/24/CE Comisiei din 22 decembrie 2006 de aprobare a planurilor de urgenţă pentru combaterea gripei aviare şi a bolii de Newcastle [Jurnalul Oficial L 8 din 13.1.2007].

Ultima actualizare: 26.11.2008

Top