Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Garantarea faptului că comerțul cu fauna și flora sălbatică nu le amenință supraviețuirea

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Garantarea faptului că comerțul cu fauna și flora sălbatică nu le amenință supraviețuirea

Uniunea Europeană (UE) reprezintă o piață majoră pentru produsele cinegetice legale și ilegale. Aceasta încearcă să protejeze și să conserve speciile pe cale de dispariție cu ajutorul controlului comerțului și circulației.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) reprezintă o piață majoră pentru produsele cinegetice legale și ilegale. Aceasta încearcă să protejeze și să conserve speciile pe cale de dispariție cu ajutorul controlului comerțului și circulației.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES) trebuie pusă în aplicare în mod uniform în toate țările UE datorită pieței comunitare unice și absenței controalelor sistematice la frontieră. CITES este pusă în aplicare în UE cu ajutorul unui set de Regulamente cunoscut sub denumirea de Regulamentele privind comerțul cu specii ale florei și faunei sălbatice UE. Țările UE aplică normele pentru importul și exportul speciilor de faună și floră pe cale de dispariție și al produselor derivate din acestea.

ASPECTE-CHEIE

Controale comerciale

  • Importul exemplarelor de specii pe cale de dispariție în UE necesită un permis emis de o autoritate a țării UE de destinație sau un aviz de import.
  • Exportul din UE necesită un permis de export sau un certificat de reexport eliberat de o autoritate a țării UE în care se găsesc exemplarele.
  • Categoriile de specii sunt prezentate în Anexele A - D ale regulamentului.
  • Comerțul cu speciile enumerate în anexa A, de exemplu, ghepardul, este interzis, în timp ce circulația în cadrul UE a animalelor vii necesită autorizarea anterioară.
  • Circulația unui specimen viu din speciile enumerate în anexele B și C, cum ar fi, cobra sau mangusta, face obiectul normelor de certificare și găzduire și îngrijire adecvate, în timp ce anexa D acoperă alte tranzituri cu animale vii, blănuri integrale și produse din plante.
  • Se pot impune mai multe restricții în circumstanțe specifice, iar țările UE pot avea propriile lor norme mai severe.

Există derogări pentru exemplarele născute și crescute în captivitate, reproduse artificial, care fac parte din efectele personale sau destinate instituțiilor științifice.

Organizarea și comunicarea

Țările UE trebuie:

  • să desemneze birourile vamale care efectuează verificările;
  • să desemneze autoritățile de gestionare și științifice responsabile cu punerea în aplicare;
  • să monitorizeze conformitatea și să sancționeze încălcările;
  • să elaboreze rapoarte și să schimbe informații privind punerea în aplicare și orice respingeri de permise.

În februarie 2014, Comisia a emis o comunicare care lansa dezbaterea privind abordarea UE referitoare la traficul cu specii sălbatice.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

De la 1 iunie 1997.

Pentru mai multe informații, consultați și:

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 338/97

3.3.1997

-

JO L 61, 3.3.1997, pp. 1-69

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1497/2003

30.8.2003

-

JO L 215, 27.8.2003, pp. 3-84

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

JO L 284, 31.10.2003, pp. 1-53

Regulamentul (CE) nr. 834/2004

19.5.2014

-

JO L 127, 29.4.2004, pp. 40-42

Regulamentul (CE) nr. 1332/2005

22.8.2005

-

JO L 215, 19.8.2005, pp. 1-60

Regulamentul (CE) nr. 398/2009

10.6.2009

-

JO L 126, 21.5.2009, pp. 5-8

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 338/97 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul nr 865/2006 al Comisiei (CE) din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (JO L 166, 19.6.2006, pp. 1-69). Versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei din 23 august 2012 de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei (JO L 242, 7.9.2012, pp. 13-45) Versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/57 al Comisiei din 15 ianuarie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei în ceea ce privește normele de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și în Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului(JO L 10, 16.1.2015, pp. 19-24).

Decizia Consiliului nr. 2015/451 din 6 martie 2015 referitoare la aderarea Uniunii Europene la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) (JO L 75, 19.3.2015, pp. 1-3).

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/736 din 7 mai 2015 de interzicere a introducerii în Uniune a exemplarelor din anumite specii ale faunei și florei sălbatice (JO L 117, 8.5.2015, pp. 25-44).

Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind abordarea UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră [COM(2014) 64 final, 7.2.2014].

Data ultimei actualizări: 19.05.2015

Top