Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statisticile privind comerțul între țările UE - Intrastat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Statisticile privind comerțul între țările UE - Intrastat

Printre datele pe care le colectează Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene, se numără și informații privind comerțul intracomunitar cu mărfuri (Intrastat). Acest act legislativ instituie sistemele și procedurile pentru Intrastat și urmărește să garanteze faptul că țările UE colectează date comparabile și fiabile în vederea transmiterii către Eurostat.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3330/91 al Consiliului.

SINTEZĂ

Printre datele pe care le colectează Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene, se numără și informații privind comerțul intracomunitar cu mărfuri (Intrastat). Acest act legislativ instituie sistemele și procedurile pentru Intrastat și urmărește să garanteze faptul că țările UE colectează date comparabile și fiabile în vederea transmiterii către Eurostat.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Acesta încearcă să simplifice sistemul Intrastat instituit în 1993 și să îmbunătățească comparabilitatea statisticilor între țările UE. Furnizarea unor astfel de statistici este esențială pentru dezvoltarea politicilor privind piața unică a UE și pentru analizele pieței.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Regulamentul acoperă comerțul cu mărfuri. „Comerțul cu mărfuri” înseamnă orice mișcare a mărfurilor dintr-o țară a UE în alta, iar „mărfuri” înseamnă toate bunurile mobiliare, inclusiv curentul electric.

Societățile din UE plătitoare de taxă pe valoarea adăugată (TVA) a căror cifră de afaceri comercială anuală depășește un anumit prag trebuie să furnizeze detalii ale tranzacțiilor lor cu alte țări ale UE. Aceste date se referă atât la intrări (achiziții, cumpărări sau importuri), cât și la expedieri (eliminări, vânzări sau exporturi). Alte societăți sunt scutite de această cerință.

Țările UE redefinesc valoarea pragului în fiecare an și fixează o valoare separată pentru expedieri și intrări (permițând colectarea unui volum minim de date pentru fiecare flux comercial).

Înregistrarea

Autoritatea statistică națională a fiecărei țări a UE gestionează un registru al operatorilor intra-comunitari (adică al întreprinderilor) alcătuit din expeditori și destinatari.

Datele colectate pentru Intrastat

Societățile care trebuie să depună declarații în scopul Intrastat trebuie să furnizeze următoarele informații:

numărul lor de identificare;

perioada de referință;

fluxul (intrare, expediere);

marfa vizată (utilizând codul din opt cifre al Nomenclaturii Combinate a UE);

țara din UE parteneră;

valoarea mărfurilor în moneda națională;

cantitatea mărfurilor exprimată în masă netă (greutatea exclusiv ambalajul) și în unitatea suplimentară (litru, m2, număr de articole etc.), dacă este relevant;

natura tranzacției.

Confidențialitate

O parte care furnizează informații poate solicita ca datele lor să beneficieze de confidențialitate statistică. În acest caz, autoritățile naționale trebuie să hotărască dacă rezultatele statistice care permit identificarea furnizorului respectiv se difuzează sau se modifică astfel încât difuzarea lor să nu aducă atingere menținerii confidențialității statistice.

Transmiterea datelor către Eurostat

Țările UE transmit lunar către Eurostat rezultatele statisticilor lor privind comerțul cu mărfuri între țările UE.

Acestea sunt responsabile pentru garantarea calității datelor transmise în conformitate cu standardele în vigoare. Statisticile trebuie să îndeplinească anumite criterii:

relevanță;

precizie;

caracter oportun;

punctualitate;

accesibilitate și claritate;

comparabilitate;

coerență.

Comisia Europeană, cu ajutorul unei comisii formate din reprezentanți ai țărilor UE, poate adopta anumite modificări tehnice cu privire la acest regulament.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

De la 1 ianuarie 2005.

CONTEXT

Intrastat a fost înființat la 1 ianuarie 1993, dată la care a intrat în vigoare piața unică UE. Acest sistem a înlocuit declarațiile vamale drept sursă de date comerciale.

Pentru mai multe informații, consultați pagina de internet a Eurostat.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 638/2004

27.4.2004

-

JO L 102, 7.4.2004, pp. 1-8

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 222/2009

20.4.2009

-

JO L 87, 31.3.2009, pp. 160-163

Regulamentul (UE) nr. 659/2014

17.7.2014

-

JO L 189, 27.6.2014, pp. 128-134

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 638/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 03.04.2015

Top