Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nomenclatura Combinată, Tariful vamal comun și Tariful integrat al Uniunii Europene (TARIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Nomenclatura Combinată, Tariful vamal comun și Tariful integrat al Uniunii Europene (TARIC)

Nomenclatura combinată este nomenclatura tarifară și statistică a Uniunii vamale. Tariful vamal comun este tariful extern aplicat produselor importate în Uniunea Europeană (UE). Tariful integrat al Uniunii Europene este denumit TARIC. TARIC incorporează toate măsurile UE referitoare la tarifele vamale, la agricultură și la comerț aplicate mărfurilor importate în UE și exportate în afara UE. Acesta este gestionat de către Comisie, care publică o versiune actualizată zilnic pe site-ul oficial TARIC.

ACT

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Scopul prezentului regulament este de a stabili o nomenclatură combinată care îndeplinește cerințele Tarifului vamal comun și pe cele statistice și de a crea un Tarif Integrat al Uniunii Europene, denumit TARIC. Nomenclatura combinată oferă cele mai bune mijloace de colectare, schimb și publicare a datelor privind statistica de comerț exterior a UE. Este, de asemenea, utilizată pentru colectarea și publicarea statisticilor privind comerțul exterior în comerțul intra-UE.

Tariful integrat al Uniunii Europene (TARIC)

TARIC este Tariful integrat al Uniunii Europene. Acesta cuprinde toate ratele taxelor vamale și anumite norme UE aplicabile schimburilor comerciale externe ale UE. Temeiul juridic al TARIC este reprezentat de Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987.

TARIC sprijină vămuirea mărfurilor de către țările UE. Acesta oferă, de asemenea, mijloace de colectare, schimb și publicare a datelor privind statistica de comerț exterior a UE. Aceste date nu sunt, totuși, la dispoziția publicului larg.

Nomenclatura combinată și TARIC

Regulamentul stabilește o nomenclatură a mărfurilor, denumită Nomenclatura combinată (NC), pentru a satisface cerințele Tarifului vamal comun precum și pe cele ale comerțului extern ale UE. Se bazează pe nomenclatura sistemului armonizat și se completează cu subdiviziunile sale proprii denumite subpozițiile NC.

Nomenclatura combinată este rezultatul fuziunii dintre nomenclatura Tarifului vamal comun și Nimexe (Nomenclatura statistică a UE).

Anexa I la regulament stabilește ratele convenționale ale taxelor vamale, unele autonome de Tariful vamal comun atunci când acestea sunt mai mici decât cele convenționale, precum și unitățile statistice suplimentare.

Comisia stabilește Tariful Integrat al Uniunii Europene (TARIC), bazat pe Nomenclatura combinată. Acesta cuprinde subdiviziuni suplimentare ale UE, denumite subpoziții TARIC, folosit pentru a descrie produsele conform legislației aplicate și pentru a identifica situațiile în care se aplică rate specifice ale taxelor vamale în funcție de originea mărfurilor sau numeroase alte măsuri de politică comercială.

Fiecare subpoziție NC are un număr de cod format din opt cifre. Primele șase cifre se referă la pozițiile și subpozițiile Sistemului armonizat. A șaptea și a opta cifră reprezintă subpoziții NC. A noua și a zecea cifră reprezintă subpoziții TARIC.

Rolul Comisiei

În fiecare an, Comisia adoptă un regulament care reproduce o versiune completă a Nomenclaturii combinate, precum și ratele taxelor vamale ale Tarifului vamal comun, luând în considerare amendamentele Consiliului și ale Comisiei. Regulamentul este publicat, cel târziu la 31 octombrie, în Jurnalul Oficial. Acesta se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Comisia este responsabilă de publicarea și gestionarea computerizată a TARIC. Aceasta atribuie numerele de cod TARIC, actualizează TARIC, și informează zilnic țările UE în format electronic cu privire la orice modificare.

Procedurile Comitetului

Comisia este asistată, în îndeplinirea acestei atribuții, de către Comitetul Codului Vamal, instituit în temeiul articolului 247 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și al articolului 10 din Regulamentul (CEE) 2658/87, compus din reprezentanți ai țărilor UE și prezidat de un reprezentant al Comisiei. Acesta este responsabil de examinarea tuturor întrebărilor privind Nomenclatura combinată, nomenclatura TARIC și orice altă nomenclatură bazată pe Nomenclatura combinată.

REFERINȚE

Act

Intrare în vigoare

Termen limită pentru transpunerea în statele membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87

10.9.1987

-

JO L 256, 7.9.1987

Act(e) de modificare

Intrare în vigoare

Termen limită pentru transpunerea în statele membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CEE) nr. 3528/89

28.11.1989

-

JO L 374, 22.12.1989

Regulamentul (CEE) nr. 2913/92

22.10.1992

-

JO L 302, 19.10.1992

Regulamentul (CEE) nr. 1969/93

26.7.1993

-

JO L 180, 23.7.1993

Regulamentul (CE) nr. 254/2000

10.2.2000

-

JO L 28, 3.2.2000

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar caracter informativ.

Anexa 1 la Regulamentul (CEE) 2658/87 se modifică periodic.

ACTE CONEXE

Commission communication - Code of conduct for the management of the Combined Nomenclature (NC) [Official Journal C 150 of 30.5.2000] (Comunicarea Comisiei – Codul de conduită pentru gestionarea Nomenclaturii combinate).

Obiectivul Codului de conduită este de a facilita gestionarea, și anume menținerea, crearea și eliminarea subpozițiilor enumerate în anexa I la regulamentul de bază, în vederea simplificării și a modernizării Nomenclaturii combinate (NC). Principiile Codului sunt aplicate pentru fiecare cerere de modificare a subpozițiilor NC. Cererile de modificare a Nomenclaturii combinate pot fi făcute de către DG Impozitare și Uniune Vamală, Eurostat și alte departamente ale Comisiei, de Comitetul Codului Vamal, țările UE și federațiile comercianților europeni. Acestea trebuie să fie trimise la Eurostat dacă implică statistici sau la DG Impozitare și Uniune Vamală, dacă nu au caracter statistic. În principiu, acestea trebuie să fie trimise cel târziu în data de 30 aprilie a anului anterior intrării în vigoare. Fiecare cerere trebuie să conțină un memorandum explicativ, subpozițiile NC în discuție, o estimare a volumului schimburilor comerciale și o prezentare a mărfurilor în cauză.

Regulamentul (CE) nr. 1255/96 din 27 iunie 1996 de suspendare temporară a drepturilor autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru anumite produse industriale, agricole și pescărești [Jurnalul Oficial L 158 din 29.6.1996].

Taxele vamale autonome din Tariful vamal comun pentru produsele menționate în prezentul regulament sunt suspendate parțial sau total, deoarece producția lor în UE este insuficientă sau inexistentă. Acest lucru va permite producătorilor să facă față nevoilor sectoarelor industriale din cadrul UE care utilizează aceste produse. Adaptările tehnice la prezentul regulament care decurg din modificările privind codurile NC și TARIC au fost adoptate de către Comisie.

Note explicative ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene. [Jurnalul Oficial C 137 din 6.5.2011].

Aceasta este cea mai recentă versiune a acestor note, care sunt considerate a fi foarte utile la interpretarea sensului diferitelor poziții de clasificare. Trebuie menționat însă că acestea nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1001/2013 al Comisiei din 4 octombrie 2013 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifarăși statistică și Tariful vamal comun [Jurnalul Oficial L 290 din 31.10.2013].

Aceasta este cea mai recentă versiune a anexei I la Regulamentul privind Nomenclatura tarifară. Actul este în vigoare din 1 ianuarie 2014 și ține cont de eventualele modificări stabilite de comun acord la nivel internațional, fie la Organizația Mondială a Vămilor cu privire la nomenclatura din Sistemul armonizat (SA), fie în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) cu privire la ratele convenționale ale taxelor vamale. De asemenea, regulamentul ține seama de modificările cerințelor legate de statistică și de politica comercială, de evoluțiile tehnologice și comerciale, precum și de necesitățile de aliniere sau de clarificare a textelor.

Ultima actualizare: 09.02.2014

Top