Help Print this page 
Title and reference
Sistem comunitar de scutire de taxe vamale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Sistem comunitar de scutire de taxe vamale

Sistemul Uniunii Europene (UE) de scutire de taxe vamale implică scutirea de taxele vamale care, în mod normal, ar fi datorate atât pentru mărfurile importate în UE şi cât şi pentru cele exportate în afara UE. Prezentul regulament detaliază diferitele categorii de bunuri, precum şi condiţiile în care sunt eligibile pentru a li se acorda scutirea de taxe la import şi export.

ACT

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1186/2009 din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale.

SINTEZĂ

Prezentul regulament stabileşte cazurile în care scutirile de taxe la import şi la export şi măsurile adoptate în temeiul articolului 207 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) (fostul articol 133 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene) sunt acordate atunci când mărfurile sunt importate în UE sau exportate în afara Uniunii Europene (UE).

EXONERAREA DE TAXE LA IMPORT

Există diferite categorii de mărfuri care sunt eligibile pentru scutire de taxele la import. Sub rezerva anumitor condiţii, mărfurile sunt scutite de taxe la import în cazul în care acestea se referă la:

Bunuri personale:

 • bunuri personale ale persoanelor care îşi mută reşedinţa obişnuită dintr-o ţară terţă către o ţară din UE, cu condiţia ca reşedinţa să fi fost în afara teritoriului UE pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni consecutive;
 • bunuri importate cu ocazia unei căsătorii, cu condiţia ca persoana în cauză să fi fost rezidentă în afara teritoriului UE pentru cel puţin 12 luni consecutive şi poate furniza dovada căsătoriei;
 • bunuri personale dobândite pe cale succesorală de un rezident al UE;
 • îmbrăcăminte, rechizite şi mobilier ale studenţilor care vin să studieze în UE.

Mărfuri cu valoare neglijabilă, mărfuri necomerciale şi mijloace de producţie, precum şi bunuri conţinute în bagajele personale ale călătorilor:

 • mărfuri cu valoare neglijabilă;
 • bunuri cu caracter necomercial, transmise direct de la o persoană particulară dintr-o ţară din afara UE unei alte persoane aflată în UE;
 • mijloace de producţie şi alte echipamente aparţinând unei întreprinderi care şi-a încetat definitiv activităţile sale într-o ţară terţă şi s-a mutat pe teritoriul UE;
 • Bunuri scutite de TVA conţinute în bagajele personale ale călătorilor care vin din afara UE.

Produse agricole, biologice, chimice, farmaceutice şi medicale:

 • produse agricole, zootehnice, apicole, horticole şi forestiere de pe proprietăţile situate într-o ţară terţă învecinată cu UE exploatate de producători agricoli din UE;
 • seminţe, îngrăşăminte şi produse pentru tratamentul solului şi al recoltelor importate de producători agricoli din ţări terţe, dar destinate utilizării în ţările învecinate UE;
 • animale de laborator şi substanţe biologice sau chimice utilizate în cercetare;
 • substanţe terapeutice de origine umană şi reactivi folosiţi pentru stabilirea grupei sanguine şi a tipului de ţesut;
 • instrumente şi aparate destinate cercetării medicale, diagnosticului sau tratamentului;
 • substanţe de referinţă pentru controlul calităţii medicamentelor;
 • produse farmaceutice folosite în cadrul evenimentelor sportive internaţionale.

Alte categorii:

 • materiale educaţionale, ştiinţifice şi culturale; instrumente şi aparate ştiinţifice;
 • mărfuri pentru organizaţii de binefacere sau filantropice;
 • decoraţii onorifice sau premii, cadouri primite în contextul relaţiilor internaţionale şi bunuri folosite de monarhi sau şefi de state;
 • bunuri importate în scopul promovării comerţului;
 • mărcile comerciale, modelele sau desenele adresate organizaţiilor care protejează drepturile de autor sau drepturile de brevete industriale şi comerciale;
 • literatura turistică informativă;
 • materiale auxiliare pentru stivuirea şi protejarea mărfurilor pe durata transportului acestora;
 • aşternuturile de paie, furajele şi hrana care însoţesc animalele pe durata transportului acestora;
 • combustibili şi lubrifianţi din autovehicule şi motociclete care intră pe teritoriul UE;
 • materiale pentru construirea sau întreţinerea monumentelor funerare de război;
 • sicrie conţinând trupuri şi urne funerare conţinând cenuşa şi articole funerare ornamentale.

Atunci când scutirea de la plata taxelor la import se acordă cu condiţia ca mărfurile să fie folosite într-un anumit mod, persoana în cauză este responsabilă să furnizeze autorităţii competente dovada că aceste condiţii au fost îndeplinite. În această situaţie, numai autorităţile competente din statul membru în cauză pot acorda scutirea.

EXONERAREA DE TAXE LA EXPORT

Există diferite categorii de mărfuri care sunt eligibile pentru scutirea de la plata taxelor la export. Sub rezerva anumitor condiţii, bunurile sunt scutite de taxe la export în cazul în care acestea se referă la:

 • bunuri cu valoare neglijabilă;
 • animalele domestice exportate atunci când o întreprindere agricolă îşi transferă activităţile dintr-o ţară UE într-o ţară din afara UE;
 • produsele agricole sau zootehnice obţinute de fermieri din afara UE în ţările învecinate;
 • seminţe exportate de producătorii agricoli pentru folosirea pe proprietăţi aflate în ţări terţe;
 • furajele şi hrana care însoţesc animalele pe durata exportului acestora.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1186/2009

30.12.2009

-

JO L 324 din 10.12.2009

Ultima actualizare: 08.02.2011

Top