Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Competitivitatea industriei metalelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Competitivitatea industriei metalelor

Prezenta comunicare identifică o serie de factori care influenţează competitivitatea industriei metalelor. Acest sector industrial, în mod intrinsec unul energofag, devine din ce în ce mai puţin competitiv din cauza restricţiilor europene mai severe decât oriunde altundeva în lume. Comisia formulează o serie de orientări generale care să încurajeze industria metalelor şi toate părţile interesate să se axeze pe inovaţie şi pe furnizarea de energie la preţuri competitive, fără a neglija aspectele de mediu.

ACT

Comunicare a Comisiei către Consiliu şi către Parlamentul European privind competitivitatea industriei metalelor – O contribuţie la strategia UE pentru creştere economică şi locuri de muncă [COM(2008) 108 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Industriile metalelor sunt strâns legate de performanţa principalelor sectoare prelucrătoare, cum ar fi industria automobilelor, ingineria mecanică, industria de construcţii navale sau aerospaţială. În 2005, industriile metalelor din Uniunea Europeană (UE) au generat o cifră de afaceri de aproximativ 316 miliarde EUR şi au angajat 1,1 milioane de persoane.

În pofida procesului de restructurare, destinat să scadă costurile şi să îmbunătăţească productivitatea muncii, şi a inovaţiei semnificative din domeniul dezvoltării de noi aplicaţii, industriile metalelor pierd teren în faţa concurenţei mondiale.

Competitivitatea sectorului şi dependenţa de materii prime

Competitivitatea sectorului este subminată de creşterea substanţială a preţurilor gazului şi energiei electrice. Procesul de producţie al industriilor metalelor este foarte energofag, iar costul energiei reprezintă, în general, mai mult de 10 % şi poate atinge până la 37 % din costurile de producţie. Reprezentând o sursă importantă a emisiilor de CO2, industriile metalelor au, de asemenea, costuri de mediu ridicate.

Accesul la materiile prime minerale neenergetice reprezintă un aspect esenţial pentru acest sector, care depinde în mare măsură de importurile de minereuri şi concentrate din ţări terţe. Cu toate acestea, reciclarea reduce această dependenţă, prin scăderea consumului de energie. Utilizarea deşeurilor reciclate a crescut în mod semnificativ şi reprezintă, în prezent, circa 40 - 60 % din producţia de metale din UE.

Cu toate acestea, dezvoltarea economică a multor economii emergente contribuie la o creştere a cererii şi a preţurilor la metale şi la produse metalice şi conduce la o presiune fără precedent asupra preţurilor şi a stocurilor de materii prime.

Cinci provocări majore pentru viitorul şi pentru competitivitatea sectorului

Identificarea diferiţilor factori care influenţează competitivitatea acestui sector a determinat Comisia să prezinte o abordare integrată, bazată pe cinci provocări cu care industriile metalelor se vor confrunta în viitor. Prezenta comunicare ia în considerare reacţiile primite în urma unei consultări publice organizate în septembrie 2006.

În cooperare cu părţile vizate şi cu ţări terţe, Comisia va examina modul de abordare a preocupărilor privind competitivitatea, în lumina acţiunilor viitoare de contracarare a schimbărilor climatice şi de atingere a obiectivelor de mediu. Comisia va face apel la următoarele măsuri:

Autorităţilor publice li se solicită să se axeze pe iniţiative privind disponibilitatea aprovizionării cu energie la preţuri competitive, aşa cum se subliniază în:

Comisia urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de acces durabil la materii prime la nivel european şi internaţional. Se va axa, în special, pe rezultatele consultării publice lansate în 2008.

Comisia încurajează industria metalelor să păstreze cercetarea, dezvoltarea şi inovaţia drept motoare ale competitivităţii în derularea următoarelor acţiuni:

  • proiectul pe termen-lung pentru economisirea energiei şi „emisii foarte scăzute de CO2 în industria oţelului (ULCOS) (DE) (EN) (FR)”;
  • agenda strategică dezvoltată de platformele tehnologice europene relevante, cum ar fi Platforma tehnologică a oţelului (ESTEP (EN));
  • pentru îmbunătăţirea forţei de muncă calificate.

În final, Comisia intenţionează să continue să utilizeze toate instrumentele existente pentru a redresa practicile comerciale care contravin acordurilor comerciale internaţionale şi se va opune perceperii de taxe la export pentru metale şi materii prime de către partenerii săi comerciali.

Context

Prezenta comunicare face parte din politica industrială integrată, care include măsuri orizontale şi sectoriale.

De asemenea, este în conformitate cu concluziile Consiliului din 14 şi 15 mai 2001 cu privire la Strategia pentru integrarea dezvoltării durabile în politica antreprenorială.

Ultima actualizare: 03.06.2008

Top