Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Monitorizarea rezultatelor privind consumatorii în interiorul pieţei unice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Monitorizarea rezultatelor privind consumatorii în interiorul pieţei unice

Europenii au dreptul să se aştepte la rezultate concrete din partea pieţei unice. De aceea, Comisia a creat un nou instrument de supraveghere a pieţelor de consum: un tablou de bord care ia în calcul nu doar preţurile şi siguranţa produselor, ci şi gradul de satisfacţie a consumatorilor.

ACT

Comunicarea Comisiei din 29 ianuarie 2008, intitulată „Monitorizarea rezultatelor privind consumatorii în interiorul pieţei unice: tablou de bord al pieţelor de consum” [COM(2008) 31 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Piaţa unică nu este doar un proiect economic, ci vizează şi să îmbunătăţească sănătatea umană, mediul şi securitatea europenilor. Pentru a produce mai multe rezultate pentru cetăţeni, Comisia a creat un nou instrument de supraveghere a pieţei interne, şi anume tabloul de bord european al pieţelor bunurilor şi serviciilor de consum. Obiectivul acestuia este de a evalua funcţionarea pieţei interne din punctul de vedere al consumatorilor.

Această comunicare prezintă metodologia utilizată pentru evaluarea pieţelor de consum, precum şi primele rezultate ale tabloului de bord.

Procesul de supraveghere a pieţelor bunurilor de consum este alcătuit din doua etape, şi anume o etapă de selecţie, urmată de o etapă de analiză. Etapa de selecţie vizează identificarea sectoarelor în care există disfuncţionalităţi. Etapa de analiză vizează să determine cauzele acestor disfuncţionalităţi.

Piaţa va fi studiată după trei dimensiuni, rezumate în continuare.

Selecţia pieţelor de consum

Performanţele generale ale diferitelor sectoare vor fi analizate în funcţie de următorii cinci indicatori:

 • reclamaţiile consumatorilor: numărul de reclamaţii variază în funcţie de sectoare, ţări, tradiţii în materie de protecţie a consumatorilor şi probabilitatea de câştig de cauză în situaţia unui recurs;
 • nivelurile preţurilor: cu siguranţă, diferenţele de nivel de trai de la o regiune la alta sau serviciile oferite clienţilor pot afecta preţurile, însă anumite disparităţi lasă uneori să se suspecteze existenţa unor carteluri şi a unor obstacole în calea liberei concurenţe, la fel şi practicile tarifare obscure care împiedică consumatorii să facă alegeri în deplină cunoştinţă de cauză. De aceea, trebuie să se examineze nu doar diferenţele de preţ, ci şi motivele acestor diferenţe;
 • gradul de satisfacţie a consumatorilor, care se măsoară, de exemplu, prin calitatea produselor, oferta disponibilă, transparenţa preţurilor şi serviciile post-vânzare;
 • schimbarea furnizorului: schimbarea furnizorului poate fi utilizată pentru a evalua capacitatea de alegere a consumatorilor. Aceasta variază, în special, în funcţie de transparenţa pieţei şi de obstacolele în calea schimbării;
 • siguranţa produselor şi a serviciilor: se impune o evaluare adecvată a numărului de accidente şi de vătămări cauzate de produse şi servicii.

Evaluarea integrării pieţei interne a comerţului cu amănuntul

O piaţă internă integrată este o piaţă pe care consumatorii şi comercianţii cu amănuntul au acelaşi nivel de încredere în achiziţiile transfrontaliere ca în cazul achiziţiilor efectuate în propria lor ţară. Integrarea pieţei interne a comerţului cu amănuntul se recunoaşte prin prezenţa comercianţilor cu amănuntul din alte ţări, a investiţiilor directe transfrontaliere străine şi a comerţului cu amănuntul transfrontalier. De asemenea, este oportun să se evalueze atitudinea şi problemele întâlnite de persoanele care fac achiziţii transfrontaliere.

Compararea mediilor de consum din statele membre

Protecţia consumatorilor variază de la un stat membru la altul. Pentru a evalua mediile de consum din statele membre, este necesar să se examineze:

 • aplicarea legislaţiei, şi anume calitatea regimurilor de aplicare, respectarea legislaţiei şi resursele dedicate aplicării legislaţiei (de exemplu, inspecţiile realizate);
 • căile de atac şi percepţia consumatorilor cu privire la acestea;
 • rolul organizaţiilor de consumatori şi încrederea consumatorilor în acestea;
 • nivelul de abilitare a consumatorilor: în special, nivelurile de educaţie, informare, competenţă şi sensibilizare.

Etapa de analiză

Etapa de analiză vizează să determine cauzele disfuncţionalităţilor pieţei. Identificarea cauzelor disfuncţionalităţilor va permite ulterior alegerea celui mai adecvat instrument pentru soluţionarea problemei, de exemplu, politica în domeniul concurenţei pentru abuzurile de poziţie dominantă, reglementarea sectorială pentru eliminarea anumitor bariere la intrarea pe piaţă, politica de protecţie a consumatorilor pentru a garanta transparenţa informaţiilor etc.

Punctele de studiat în cadrul etapei de analiză includ:

 • abilitarea consumatorilor;
 • prejudiciile aduse consumatorilor;
 • relaţia dintre preţurile de import şi preţurile de consum;
 • indicatorii legislativi;
 • respectarea legislaţiei;
 • calitatea, în special gradul de inovare, sănătatea şi mediul;
 • accesibilitatea şi caracterul abordabil din punct de vedere al preţului;
 • interoperabilitatea, şi anume capacitatea unui sistem sau produs de a funcţiona împreună cu alte produse.

Primul tablou de bord al pieţelor de consum

Primul tablou de bord a evidenţiat o serie de disfuncţionalităţi ale pieţelor de consum. De exemplu, acesta arată că piaţa internă a comerţului cu amănuntul este departe de a fi integrată. În fapt, europenii preferă încă să achiziţioneze bunuri sau servicii din propria lor ţară. În plus, mediul de consum diferă prea mult de la un stat membru la altul.

Pentru a îmbunătăţi tabloul de bord, încă incomplet în lipsa unor date comparabile, Comisia şi-a propus să ia următoarele măsuri începând cu 2008:

 • instituirea unei clasificări armonizate a reclamaţiilor consumatorilor la nivel european;
 • dezvoltarea de date comparabile privind preţurile, în colaborare cu Eurostat (DE) (EN) (FR) şi cu birourile naţionale de statistică;
 • creşterea numărului de sectoare analizate.

Context

Acest nou instrument este o continuare a modernizării pieţei unice, iniţiativă lansată în noiembrie 2007 şi care a permis deja realizarea de progrese în sectoarele telecomunicaţiilor şi energiei.

See also

 • Direcţia Generală Sănătate şi Consumatori – Tablou de bord al pieţelor de consum (EN)

Ultima actualizare: 12.06.2009

Top