Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transferarea afacerilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Transferarea afacerilor

O transferare reuşită a afacerilor oferă perspective semnificative în ceea ce priveşte creşterea şi ocuparea forţei de muncă. De aceea, este foarte importantă prevenirea închiderii companiilor ca urmare a obstacolelor juridice şi fiscale care le blochează transferul. Prin urmare, Comisia le propune statelor membre recomandări privind crearea unor condiţii adecvate pentru transferarea afacerilor.

ACT

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 14 March 2006 – Implementing the Lisbon Community Programme for Growth and Jobs - Transfer of Businesses - Continuity through a new beginning [COM (2006) 117 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 14 martie 2006 – Implementarea programului comunitar de la Lisabona pentru creştere şi locuri de muncă – transferarea afacerilor: Continuitate printr-un nou început [COM (2006) 117 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

De multe ori, când proprietarul unei afaceri se pensionează, afacerea sa se închide. Ca urmare a dificultăţilor juridice, fiscale şi psihologice, numeroase transferări ale unor afaceri prospere eşuează. Nu este uşoară găsirea unui succesor, în special acum, când afacerile sunt transferate, în general, unui terţ, nu unui membru al familiei. Mai mult, majoritatea europenilor preferă să fie angajaţi, iar întreprinzătorii sunt mai interesaţi să creeze o afacere decât să preia una.

Cu toate acestea, preluarea unei afaceri existente oferă numeroase avantaje (o structură de producţie stabilită, o reţea de clienţi, know-how, reputaţie în afaceri etc.). O transferare reuşită a afacerilor este benefică şi pentru creşterea europeană, jucând astfel un rol vital în îndeplinirea Strategiei de la Lisabona. De exemplu, afacerile existente asigură, în medie, cinci locuri de muncă pentru fiecare două locuri asigurate de o afacere nouă.

Practica transferării afacerilor va câştiga teren în următorul deceniu, având în vedere că în următorii zece ani se vor pensiona o treime dintre proprietarii de afaceri din UE. Se estimează că vor fi afectate în fiecare an 690 000 de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) şi 2,8 milioane de locuri de muncă. De aceea, este esenţială crearea unor condiţii adecvate pentru transferarea afacerilor.

În acest scop, Comisia le propune statelor membre mai multe măsuri de îmbunătăţire, inclusiv:

  • Acordarea unei atenţii politice mai susţinute transferurilor

Statele membre ar trebui să promoveze sistematic transferarea unei afaceri ca alternativă la crearea unei afaceri. De exemplu, ele ar trebui să ia în calcul introducerea de măsuri de sprijin pentru transferare similare celor existente pentru crearea unei afaceri.

  • Conştientizarea în rândul părţilor interesate

În prezent, eforturile de conştientizare sunt insuficiente. Doar jumătate dintre statele membre au luat măsuri relevante. Ca şi proprietarii de afaceri care se pensionează, potenţialii noi întreprinzători ar trebui să se bucure de o atenţie deosebită, deoarece preluarea unei afaceri existente oferă adesea o alternativă interesantă la crearea uneia. Prin urmare, Comisia recomandă o conştientizare mai activă a proprietarilor de afaceri, de exemplu, prin camerele de comerţ şi alte puncte de contact, cum ar fi consultanţii fiscali, contabilii sau băncile, cu privire la necesitatea planificării transferurilor cu suficient timp înainte. De asemenea, Comisia face apel la statele membre să încurajeze sistemele de mentorat pentru a asigura asistenţă proprietarilor de afaceri în momentul transferului. În cele din urmă, statele membre ar trebui să aibă în vedere abordări directe privind conştientizarea proprietarilor de afaceri, cum ar fi expedierea de scrisori către proprietarii de afaceri de peste o anumită vârstă.

  • Facilitarea schimbării statutului juridic al unei afaceri

Contractele de succesiune, acordurile de parteneriat, înfiinţarea de societăţi cu răspundere limitată şi restructurarea sunt toate instrumente juridice care se pot folosi pentru a preveni închiderea afacerilor. De exemplu, contractul de succesiune, care este interzis în numeroase ţări, acordul de parteneriat şi înfiinţarea de societăţi cu răspundere limitată permit asigurarea continuităţii afacerii în cazul morţii proprietarului sau a unui asociat. La schimbarea statutului juridic, o afacere care este pe punctul de a fi transferată poate trece printr-o restructurare juridică pentru a evita lichidarea.

  • O mai bună finanţare a transferurilor

Mediul financiar este rareori favorabil transferării afacerilor. Într-adevăr, transferarea unei afaceri ridică mai multe dificultăţi. În primul rând, ea necesită mai mult capital decât crearea unei afaceri, dar instrumentele financiare concepute pentru înfiinţarea de companii se dovedesc adesea insuficiente pentru transferare. În al doilea rând, băncile consideră transferarea finanţării ca fiind prea costisitoare şi prea riscantă, în special pentru întreprinderile mici. În al treilea rând, este dificilă uneori găsirea unei soluţii financiare la timp, o asemenea soluţie luând adesea forma unei combinaţii între capital şi împrumut. De aceea, Comisia recomandă ca statele membre să asigure condiţii financiare adecvate, cum ar fi ajutoare pentru iniţiere, împrumuturi şi garanţii. Garanţiile oferite pentru capitalul IMM-urilor ar trebui să includă investiţii din partea fondurilor locale sau regionale pentru furnizarea capitalului iniţial şi/sau de pornire, precum şi o finanţare de tip mezanin (o combinaţie între capitalul propriu şi cel de împrumut).

  • Stimulente fiscale pentru transferarea afacerilor

Deşi s-au luat măsuri în numeroase ţări pentru facilitarea transferurilor în familie, transferurile către terţi trebuie să beneficieze de o încurajare sporită, prin exceptări de la impozitul pe venitul generat din vânzarea unei afaceri, prin scutiri specifice de la impozitul pe venitul reinvestit într-o altă afacere sau folosit pentru finanţarea pensionării proprietarului afacerii sau prin exceptări de la impozit pentru angajaţii care investesc în propria lor afacere.

  • Pieţe transparente pentru transferarea afacerilor

Asigurarea unor servicii imparţiale cu rol de mediatori între potenţialii vânzători şi cumpărători ar trebui să permită organizarea unor pieţe transparente pentru transferarea afacerilor. În unele ţări, camerele de comerţ îşi asumă această responsabilitate.

Pentru implementarea tuturor acestor recomandări, trebuie să se creeze o infrastructură de sprijin pe care să o poată accesa sutele de mii de afaceri care vor fi afectate de un transfer în următorii câţiva ani. Această infrastructură de implementare se va baza pe statele membre, pe administraţiile lor naţionale, regionale şi locale şi pe organizaţiile de sprijinire a afacerilor. Ea va cuprinde în special diseminarea informaţiilor către cei care asigură sprijin, formarea de formatori şi dezvoltarea de materiale didactice.

Context

În 1994, Comisia a publicat o recomandare privind transferarea IMM-urilor. Acest anunţ evaluează implementarea recomandării din 1994.

See also

  • Pentru informaţii suplimentare privind transferarea afacerilor în cadrul pieţei interne, consultaţi site-ul web al Direcţiei Generale Întreprinderi (EN).

Ultima actualizare: 01.10.2007

Top