Help Print this page 
Title and reference
Identificatorul european de legislaţie (ELI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identificatorul european de legislaţie (ELI)

Dată fiind diversitatea datelor juridice ale statelor membre, atât la nivel regional, cât şi la nivel naţional, precum şi ale Uniunii Europene (UE), trebuie să se asigure cetăţenilor un acces facil şi eficient la informaţiile privind legislaţia naţională şi cea europeană. Identificatorul european de legislaţie (ELI) permite un acces simplu şi rapid la aceste informaţii, contribuind astfel la consolidarea spaţiului comun de libertate, securitate şi justiţie.

ACT

Concluziile Consiliului privind solicitarea introducerii identificatorului european de legislaţie (ELI) [Jurnalul Oficial C 325 din 26.10.2012].

SINTEZĂ

Concluziile Consiliului prevăd introducerea unui identificator european de legislaţie (ELI) menit să simplifice accesul la informaţiile privind legislaţia Uniunii Europene (UE) şi a statelor membre.

Care este rolul identificatorului european de legislaţie (ELI)?

Schimbul de date privind legislaţia s-a dezvoltat în mod semnificativ la scară europeană. Aceste date provin, de cele mai multe ori, de la instanţele regionale, naţionale şi europene. Totuşi, schimbul unor astfel de date este îngreunat de disparităţile existente între sistemele juridice din statele membre şi de la nivelul Uniunii Europene.

Crearea ELI va permite ca trimiterile la textele legislative europene şi naţionale să se facă într-un mod armonizat şi stabil, rezultând astfel un sistem de căutare şi schimb de informaţii mai rapid şi mai eficient, accesibil cetăţenilor sau utilizatorilor specifici, cum ar fi legiuitorii, magistraţii sau juriştii.

Cum funcţionează ELI?

ELI se bazează, în primul rând, pe utilizarea unor identificatori unici denumiţi URI (Uniform Resource Identifier - identificatori uniformi de resurse), iar, în al doilea rând, pe o serie de metadate structurate pentru a face trimiteri la textele legislative europene şi naţionale. Pentru a beneficia pe deplin de avantajele webului semantic, ELI se bazează pe instituirea unui limbaj specific pentru schimbul unor astfel de informaţii.

Cu toate acestea, statele membre pot continua să gestioneze aceste informaţii cu caracter legislativ după cum consideră de cuviinţă.

Ce trebuie să facă statele membre pentru a introduce ELI?

Introducerea ELI este facultativă. Statele membre şi Uniunea Europeană pot decide să introducă acest identificator în mod voluntar şi treptat; primele introduceri au avut loc deja în unele state membre şi la nivel european. În acest sens, este necesar ca statele membre şi UE:

  • să aplice ELI pentru textele legislative europene şi naţionale publicate în jurnalele oficiale sau în bazele de date şi sistemele de informaţii juridice operate de acestea;
  • să pună la dispoziţie textele legislative însoţite de un identificator unic şi unele metadate care pot include, printre altele, tipul legislaţiei, subiectul, aplicarea teritorială şi data documentului;
  • să numească un coordonator ELI;
  • să împărtăşească şi să disemineze informaţiile privind ELI;
  • să analizeze în fiecare an progresele înregistrate în aplicarea ELI şi a metadatelor pentru legislaţia europeană şi naţională.

Ultima actualizare: 26.12.2012

Top