Help Print this page 
Title and reference
Dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale

Pentru sporirea încrederii reciproce între ţările Uniunii Europene (UE) şi pentru a garanta dreptul la un proces echitabil, această directivă instituie norme comune minime în domeniul serviciilor de interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale.

ACT

Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale.

SINTEZĂ

Directiva instituie norme comune minime pentru ţările Uniunii Europene (UE) privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale, precum şi în cadrul procedurilor pentru executarea mandatului european de arestare. Directiva contribuie la funcţionarea corespunzătoare a cooperării judiciare în cadrul UE prin facilitarea recunoaşterii reciproce a hotărârilor judiciare în materie penală. De asemenea, directiva vizează şi creşterea protecţiei acordate drepturilor individuale prin formularea standardelor minime pentru dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare, garantate prin Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi prin Carta drepturilor fundamentale a UE.

Dreptul la interpretare şi traducere

Dreptul la interpretare şi traducere trebuie acordat persoanelor care nu vorbesc sau nu înţeleg limba în care se desfăşoară procedura. Acest drept trebuie acordat din momentul în care acestor persoane li se aduce la cunoştinţă faptul că sunt suspectate sau acuzate de comiterea unei infracţiuni până la finalul procedurilor penale, inclusiv stabilirea pedepsei şi decizia privind calea de atac. În cazul infracţiunilor minore, dacă sancţiunile sunt impuse de către o altă autoritate decât o instanţă cu competenţe în materie penală (de exemplu, organele poliţieneşti în urma efectuării unui control rutier), dreptul la interpretare şi traducere se va aplica numai în cazul procedurilor desfăşurate în faţa unei asemenea instanţe ca urmare a exercitării unei căi de atac.

De asemenea, ţările UE trebuie să pună la dispoziţia persoanelor în cauză servicii de interpretare şi pentru comunicarea cu avocaţii acestora în chestiuni care au legătură directă cu interogatoriul şi cu audierile din cadrul procedurilor sau cu introducerea unei căi de atac. Ţările UE trebuie să aibă un mecanism prin care să determine dacă este necesară sau nu interpretarea.

De asemenea, ţările UE trebuie să pună la dispoziţia persoanelor suspectate sau acuzate, într-un interval rezonabil de timp, traducerea scrisă a documentelor esenţiale, printre care se numără eventualele:

  • decizii de privare de libertate;
  • rechizitorii sau acte de inculpare;
  • hotărâri judecătoreşti.

De la caz la caz, autorităţile competente pot decide şi traducerea altor documente. Persoanele suspectate sau acuzate sau avocaţii acestora pot, de asemenea, să solicite traducerea altor documente esenţiale. În cazuri excepţionale, o traducere orală sau un rezumat oral al documentelor esenţiale pot fi furnizate în locul unei traduceri scrise, cu condiţia ca acest lucru să nu compromită caracterul echitabil al procedurilor.

În mod similar, în procedurile pentru executarea unui mandat european de arestare, autorităţile competente trebuie să pună la dispoziţia persoanelor în cauză servicii de interpretare şi o traducere scrisă a mandatului, dacă este necesar.

Persoanele suspectate sau acuzate trebuie să aibă dreptul să exercite o cale de atac împotriva unei decizii prin care se refuză interpretarea sau traducerea. De asemenea, persoanele în cauză trebuie să aibă dreptul la reclamaţie cu privire la calitatea interpretării sau a traducerii puse la dispoziţie, dacă aceasta nu este suficientă pentru a garanta caracterul echitabil al procedurilor.

Calitatea interpretării şi a traducerii

Ţările UE trebuie să garanteze faptul că interpretarea sau traducerea este de o calitate suficientă pentru a le permite persoanelor în cauză să înţeleagă litigiul împotriva lor şi să îşi exercite dreptul la apărare. În acest scop, ţările UE trebuie să ia măsuri concrete şi, în special, să creeze un registru sau mai multe registre cuprinzând traducătorii şi interpreţii independenţi care sunt calificaţi corespunzător.

Costurile şi consemnarea

Indiferent de rezultatul procedurilor penale, ţările UE trebuie să suporte costurile legate de serviciile de interpretare şi de traducere puse la dispoziţia persoanelor suspectate sau acuzate.

Ţările UE trebuie să folosească procedura de ţinere a evidenţelor prevăzută de legislaţia lor naţională pentru a consemna faptul că persoana în cauză:

  • a fost interogată sau audiată cu ajutorul unui interpret;
  • a beneficiat de o traducere orală sau un rezumat oral al documentelor esenţiale;
  • a renunţat la dreptul său la traducerea documentelor.

Context

În 30 noiembrie 2009, Consiliul a adoptat o foaie de parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, care a impus şi adoptarea unor măsuri referitoare la dreptul la traducere şi la interpretare. Această foaie de parcurs a fost inclusă în Programul de la Stockholm, adoptat în 10 decembrie 2009. În acelaşi timp, Comisia a fost invitată să evalueze elementele suplimentare ale drepturilor procedurale minime ale persoanelor suspectate sau acuzate, pentru a spori cooperarea dintre ţările UE în acest domeniu.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2010/64/UE

15.11.2010

27.10.2013

JO L 280 din 26.10.2010

Ultima actualizare: 20.01.2011

Top