Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Schimbul de informații privind cazierele judiciare între țările UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Schimbul de informații privind cazierele judiciare între țările UE

În 2009, țările din Uniunea Europeană (UE) au luat decizia de a introduce un sistem pentru a face schimb de informații privind cazierele judiciare. Obiectivul acestei decizii a fost de a nu le permite infractorilor să își ascundă trecutul mutându-se într-o altă țară din UE decât țara în care au fost condamnați.

ACT

Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre

SINTEZĂ

În 2009, țările din Uniunea Europeană (UE) au luat decizia de a introduce un sistem pentru a face schimb de informații privind cazierele judiciare. Obiectivul acestei decizii a fost de a nu le permite infractorilor să își ascundă trecutul mutându-se într-o altă țară din UE decât țara în care au fost condamnați.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII-CADRU?

Aceasta stabilește principiile generale de funcționare a sistemului, alături de Decizia 2009/316/JAI a Consiliului, care a instituit sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS).

ASPECTE-CHEIE

Obiectivele deciziei-cadru sunt de:

  • a defini modurile în care o țară a UE transmite unei alte țări a UE informații privind condamnarea unui cetățean al acesteia din urmă;
  • a defini obligațiile țării UE de cetățenie în ceea ce privește stocarea informațiilor referitoare la condamnări, precum și procedurile pe care trebuie să le aplice respectiva țară a UE pentru a răspunde cererilor de informații cu privire la cetățenii săi;
  • a stabili un cadru pentru dezvoltarea unui sistem informatizat destinat schimbului de informații privind condamnările.

Țările UE au obligația de a desemna autorități centrale care să efectueze demersurile legate de schimbul de informații.

Țara UE de condamnare trebuie să înregistreze naționalitatea (naționalitățile) persoanei condamnate și să notifice țării (țărilor) UE de cetățenie detaliile privind eventualele condamnări cuprinse în cazierul judiciar al persoanei respective. Printre aceste detalii se numără:

  • informații despre persoana condamnată;
  • natura și conținutul condamnării;
  • infracțiunile care au determinat condamnarea.

Țara UE al cărei cetățean este persoana condamnată trebuie să stocheze informațiile care i-au fost transmise pentru a răspunde solicitărilor de informații privind condamnările cetățenilor săi. Răspunsul trebuie:

  • să includă informații privind condamnările pe teritoriul său, în alte țări ale UE și în țări din afara UE;
  • să fie furnizat în termen de 10 zile lucrătoare sau de 20, dacă solicitarea a venit din partea unei persoane cu privire la propriul cazier judiciar.

Se poate face schimb de informații în scopul unui proces penal sau în orice alt scop, cum ar fi preselecția în vederea angajării. Răspunsul la solicitări în scopul unui proces penal este obligatoriu, dar răspunsul în alte scopuri este oferit în conformitate cu legislația națională.

Atunci când o autoritate centrală a unei țări din UE primește o solicitare de informații din partea unei autorități naționale relevante, aceasta poate, la rândul său, să solicite informații de la o altă țară a UE, în special de la țara de cetățenie a persoanei în cauză. Atunci când o țară a UE primește o solicitare din partea unui cetățean al altei țări a UE cu privire la propriul cazier judiciar, aceasta trebuie să solicite informații din partea țării UE de cetățenie a persoanei respective și să le includă în certificatul eliberat.

Majoritatea țărilor UE au pus deja în aplicare sistemul. În baza dreptului său conferit prin protocolul 36 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Regatul Unit a decis să participe din nou la ECRIS începând cu data de 1 decembrie 2014. Această decizie a fost confirmată prin Decizia 2014/858/UE a Comisiei.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina web a Comisiei Europene referitoare la sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia-cadru 2009/315/JAI

27.4.2009

27.4.2012

JO L 93, 7.4.2009, pp. 23-32

ACTE CONEXE

Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI (JO L 93, 7.4.2009, pp. 33-48)

2014/858/UE: Decizia Comisiei din 1 decembrie 2014 privind notificarea de către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a intenției sale de a participa la actele Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și care nu fac parte din acquis-ul Schengen (JO L 345, 1.12.2014, pp. 6-9)

Data ultimei actualizări: 10.06.2015

Top