Help Print this page 
Title and reference
Sistemul UE pentru recunoașterea reciprocă a pedepselor cu închisoarea și pentru transferul deținuților

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sistemul UE pentru recunoașterea reciprocă a pedepselor cu închisoarea și pentru transferul deținuților

Prezenta decizie-cadru urmărește extinderea aplicării principiului recunoașterii reciproce, prin care țările UE sunt de acord să își recunoască reciproc legile sau deciziile, la hotărârile judecătorești în materie penală care impun pedepse cu închisoarea.

ACT

Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană.

SINTEZĂ

Prezenta decizie-cadru urmărește extinderea aplicării principiului recunoașterii reciproce, prin care țările UE sunt de acord să își recunoască reciproc legile sau deciziile, la hotărârile judecătorești în materie penală care impun pedepse cu închisoarea.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII-CADRU?

Decizia descrie modul în care țările UE își recunosc reciproc hotărârile judecătorești în materie penală și dispun executarea acestora. Obiectivul este de a ajuta persoanele condamnate să se reintegreze mai bine în societate.

Decizia permite unei țări UE să dispună executarea unei pedepse cu închisoarea impusă de o altă țară a UE împotriva unei persoane cu reședința pe teritoriul primei țări UE.

Directiva stabilește un sistem de transfer al deținuților condamnați înapoi în țara UE ai cărei cetățeni sunt (sau în care trăiesc în mod normal) sau în altă țară UE cu care aceștia au legături strânse, astfel încât să își execute pedeapsa cu închisoarea acolo.

ASPECTE-CHEIE

Procedura are la bază principiile următoare:

O hotărâre judecătorească însoțită de un certificat se transmite direct de către autoritatea competentă din țara de condamnare la țara de executare.

Transferul se face sub rezerva consimțământului persoanei condamnate, dar poate fi făcut și fără acest consimțământ în anumite circumstanțe. În toate cazurile, persoana condamnată trebuie să aibă șansa de a-și exprima avizul dacă încă se află în țara de condamnare.

Țara de executare trebuie, fără întârziere, să ia măsuri pentru executarea pedepsei. Dacă o sancțiune este adaptată, ea trebuie să corespundă cât mai îndeaproape posibil sancțiunii inițiale și să nu fie niciodată mai dură.

Executarea unei pedepse este reglementată de legea țării de executare, la fel ca temeiurile pentru eliberarea înainte de termen sau condiționată (când persoana trebuie să respecte condiții cum ar fi să nu se deplaseze într-un anumit district).

Decizia stabilește o listă a infracțiunilor grave care sunt pedepsite în țara de condamnare cu cel puțin trei ani de închisoare, pentru care hotărârile judecătorești sunt recunoscute și executate și pentru care nu este necesar să se verifice dubla incriminare (adică atunci când o infracțiune există în temeiul legislației atât din țara de condamnare, cât și din țara de executare).

Țara de executare trebuie, în majoritatea cazurilor, să decidă în 90 de zile de la primirea hotărârii judecătorești și a certificatului dacă recunoaște hotărârea și dacă impune pedeapsa. Decizia include o listă limitată a temeiurilor pe baza cărora o țară poate refuza să recunoască o hotărâre judecătorească și să dispună executarea unei pedepse.

Raportul din 2014 al Comisiei privind transpunerea deciziilor-cadru 2008/909/JAI, 2008/947/JAI și 2009/829/JAI remarcă faptul că, în ciuda eforturilor depuse de unele țări ale UE până în prezent, transpunerea acestor trei acte nu este satisfăcătoare. Raportul solicită țărilor UE care încă nu au transpus deciziile să acționeze prompt în acest sens.

CÂND SE APLICĂ DECIZIA-CADRU?

Începând cu 5 decembrie 2011.

CONTEXT

În fiecare an, câteva mii de cetățeni ai UE sunt urmăriți pentru presupuse infracțiuni penale sau sunt condamnați într-o altă țară a UE decât cea din care provin. Recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești este piatra de temelie a cooperării judiciare în materie penală în cadrul UE.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia-cadru 2008/909/JAI

5.12.2008

5.12.2011

JO L 327, 5.12.2008, p. 27-46

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia-cadru 2009/299/JAI

27.3.2009

28.3.2011

JO L 81, 27.3.2009, p. 24-36

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind transpunerea de către statele membre a deciziilor-cadru 2008/909/JAI, 2008/947/JAI și 2009/829/JAI privind recunoașterea reciprocă în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în cazul deciziilor de probațiune și al sancțiunilor alternative și în cazul măsurilor de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă [COM(2014) 57 final, 5.2.2014].

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei - Tabelele „Situația curentă” și „Declarații” care însoțesc documentul intitulat Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind transpunerea de către statele membre a deciziilor-cadru 2008/909/JAI, 2008/947/JAI și 2009/829/JAI privind recunoașterea reciprocă în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în cazul deciziilor de probațiune și al sancțiunilor alternative și în cazul măsurilor de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă - Anexă la raport [SWD(2014) 34 final, 5.2.2014].

Ultima actualizare: 03.01.2015

Top