Help Print this page 
Title and reference
Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale – Regulamentul Roma I

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale – Regulamentul Roma I

Acest Regulament înlocuieşte Convenţia de la Roma, prin care s-au stabilit reguli uniforme pentru determinarea legii aplicabile obligaţiilor contractuale în Uniunea Europeană (UE).

ACT

Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I).

SINTEZĂ

Acest regulament vizează obligaţiile contractuale în materie civilă şi comercială în cazul unui conflict de legi. Regulamentul nu se aplică în materie fiscală, vamală sau administrativă şi nici în ceea ce priveşte probele şi aspectele de procedură.

De asemenea, sunt excluse din domeniul de aplicare al regulamentului obligaţiile cu privire la următoarele:

 • starea sau capacitatea persoanelor fizice;
 • relaţiile de familie;
 • aspectele patrimoniale ale regimurilor matrimoniale;
 • instrumentele negociabile precum cambii, cecuri şi bilete la ordin;
 • arbitrajul şi alegerea instanţei competente;
 • dreptul societăţilor comerciale şi al altor organisme, constituite sau nu ca persoane juridice;
 • angajarea faţă de terţi a răspunderii unei persoane sau a unei companii;
 • trusturi;
 • înţelegeri care au avut loc înainte de semnarea unui contract;
 • contracte de asigurare, altele decât cele definite în articolul 2 din Directiva 2002/83/CE privind asigurarea de viaţă.

Orice lege indicată în acest regulament trebuie aplicată, chiar dacă aceasta nu este legea unui stat membru.

Libertatea de alegere

Părţile contractante trebuie să aleagă o lege de reglementare. Aceasta poate fi aplicată numai unei părţi a contractului sau întregului contract. Cu condiţia acordului tuturor părţilor, legea aplicabilă se poate schimba în orice moment. Dacă legea aleasă este a altei ţări decât ţara care are legătura cea mai strânsă cu contractul, trebuie respectate prevederile legii din urmă. În cazul în care contractul este legat de unul sau mai multe state membre, legea aplicabilă aleasă, alta decât cea a unui stat membru, trebuie să nu contrazică prevederile de drept comunitar.

Legea aplicabilă în absenţa unei alegeri

În cazul în care părţile nu au ales legea aplicabilă pentru contractele de vânzare de bunuri, prestare de servicii, franciză sau distribuţie, legea aplicabilă se va determina în funcţie de ţara unde îşi are sediul principalul actor care execută contractul. Pentru contractele privind proprietăţile imobiliare, se aplică legea ţării în care se află proprietăţile respective, cu excepţia cazurilor de locaţiune temporară şi privată (maximum şase luni consecutive). În asemenea cazuri, legea aplicabilă este legea ţării în care îşi are reşedinţa proprietarul. În cazul vânzării de bunuri la licitaţie, se va aplica legea ţării în care are loc licitaţia. În ceea ce priveşte anumite instrumente financiare reglementate de o singură lege, legea respectivă va fi cea aplicabilă.

Dacă unui contract nu i se aplică niciuna dintre normele de mai sus sau i se aplică mai multe dintre ele, legea aplicabilă se va determina în funcţie de ţara în care îşi are reşedinţa actorul principal care execută contractul. Dacă însă contractul este legat mai strâns de o altă ţară decât cea prevăzută de aceste norme, se va aplica legea ţării respective. La fel se procedează şi în cazul în care nu se poate determina legea aplicabilă.

Norme aplicabile anumitor contracte

Pentru următoarele tipuri de contracte, regulamentul stabileşte opţiuni pentru selectarea legii aplicabile şi determină legea care trebuie aplicată în absenţa alegerii:

 • contracte de transport de mărfuri – în absenţa alegerii, legea aplicabilă va fi cea a ţării în care îşi are reşedinţa transportatorul, cu condiţia ca aceasta să fie şi locul de încărcare sau de livrare sau reşedinţa expeditorului. În caz contrar, se va aplica legea ţării în care se va efectua livrarea;
 • contracte de transport de pasageri – legea aplicabilă poate fi aleasă între ţara în care îşi are reşedinţa pasagerul sau transportatorul, ţara în care se află sediul administraţiei centrale a transportatorului şi ţara de plecare sau de sosire. În lipsa alegerii, se va aplica legea ţării în care îşi are reşedinţa pasagerul, cu condiţia ca aceasta să fie şi locul de plecare sau de destinaţie. Totuşi, în cazul în care contractul are o legătură mai strânsă cu o altă ţară, se va aplica legea ţării respective;
 • contracte încheiate între consumatori şi profesionişti – legea aplicabilă este ţara în care îşi are reşedinţa consumatorul, cu condiţia ca aceasta să fie şi ţara în care profesionistul îşi desfăşoară activităţile sau ţara spre care sunt orientate activităţile sale. De asemenea, în baza libertăţii alegerii, părţile pot aplica o altă lege, cu condiţia ca aceasta să îi ofere consumatorului acelaşi nivel de protecţie ca şi în ţara în care acesta îşi are reşedinţa;
 • contracte de asigurare – în lipsa alegerii, legea aplicabilă va fi cea a ţării în care îşi are reşedinţa asigurătorul. Totuşi, în cazul în care contractul are o legătură mai strânsă cu o altă ţară, se va aplica legea ţării respective;
 • contracte individuale de muncă – legea aplicabilă se poate determina pe baza principiului libertăţii alegerii, cu condiţia ca nivelul de protecţie acordat angajatului să rămână acelaşi ca în cazul legii aplicabile în lipsa alegerii. În acest din urmă caz, legea care reglementează contractul va fi legea ţării în care sau din care angajatul îşi îndeplineşte sarcinile. Dacă aceasta nu poate fi determinată, legea aplicabilă va fi cea a ţării în care este situată unitatea angajatoare. Totuşi, în cazul în care contractul are o legătură mai strânsă cu o altă ţară, se va aplica legea ţării respective.

Domeniul legii aplicabile

Legea determinată de acest regulament ca fiind aplicabilă unui contract va reglementa interpretarea, execuţia, penalizările în caz de neexecutare a obligaţiilor, evaluarea prejudiciului, suspendarea obligaţiilor, instrucţiunile de acţiuni şi penalizările pentru contracte nevalide. Dreptul comunitar care reglementează conflictul de legi în ceea ce priveşte obligaţiile contractuale din anumite materii prevalează asupra acestui regulament, cu excepţia cazului contractelor de asigurare.

Până la 17 iunie 2013, Comisia va prezenta Parlamentului, Consiliului şi Comitetului Economic şi Social European un raport privind aplicarea prezentului regulament.

Regulamentul se aplică contractelor încheiate începând cu data de 17 decembrie 2009.

Context

Planul de acţiune de la Viena din 1998 a recunoscut importanţa normelor armonizate privind conflictul de legi în implementarea principiului recunoaşterii reciproce pentru deciziile în materie civilă şi comercială. Programul comun al Comisiei şi al Consiliului din 2000 prevede măsuri pentru această armonizare. Programul de la Haga din 2004 a reiterat importanţa elaborării de norme privind conflictul de legi în ceea ce priveşte obligaţiile contractuale, planul de acţiune al programului prevăzând adoptarea propunerii Roma I. Acest regulament ulterior înlocuieşte Convenţia de la Roma din 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, transformând-o într-un instrument comunitar şi modernizând-o.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 593/2008

24.7.2008

-

JO L 177 din 4.7.2008

See also

 • Pentru informaţii suplimentare, accesaţi site-ul privind „legea aplicabilă” (EN) al Direcţiei Generale Justiţie a Comisiei Europene

Ultima actualizare: 22.09.2008

Top