Help Print this page 
Title and reference
Luarea în considerare a condamnărilor în statele membre în cadrul unui nou proces penal

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Luarea în considerare a condamnărilor în statele membre în cadrul unui nou proces penal

Această decizie-cadru stabilește obligațiile minime pentru luarea în considerare a condamnărilor anterioare pronunțate în orice stat membru în cursul unui nou proces penal împotriva aceleiași persoane și pentru fapte diferite săvârșite în alt stat membru.

ACT

Decizia-cadru 2008/675/JAI a Consiliului din 24 iulie 2008 privind luarea în considerare a condamnărilor în statele membre ale Uniunii Europene în cadrul unui nou proces penal.

SINTEZĂ

Această decizie-cadru stabilește criteriile în funcție de care condamnările anterioare pronunțate de orice stat membru sunt luate în considerare în cursul unui nou proces penal în alt stat membru, inițiat împotriva aceleiași persoane pentru fapte diferite.

Informațiile privind condamnările anterioare pot fi obținute pe baza instrumentelor aplicabile cu privire la asistența juridică reciprocă între statele membre în materie penală sau cu privire la schimburile de informații extrase din cazierele judiciare. În cadrul unui nou proces penal, statele membre trebuie să se asigure că condamnările anterioare pronunțate în alt stat membru sunt luate în considerare în mod corespunzător, în aceleași condiții ca și condamnările anterioare la nivel național.

Condamnările anterioare trebuie să fie luate în considerare în etapa care precede procesul penal, în timpul procesului penal precum și la momentul executării condamnării. Acestea trebuie să fie luate în considerare, în mod corespunzător, în special în ceea ce privește normele procedurale aplicabile privind:

  • arestul preventiv;
  • definiția infracțiunii;
  • tipul și gravitatea sentinței;
  • executarea hotărârii.

În cazul în care condamnările anterioare sunt luate în considerare de statul membru care desfășoară un nou proces, aceasta nu are efectul de a influența, de a revoca sau revizui condamnările anterioare.

În cazul în care infracțiunea pentru care se desfășoară noul proces a fost săvârșită înainte de pronunțarea sau de executarea în întregime a condamnării anterioare, statele membre nu trebuie să aplice normele lor de drept intern la impunerea sentințelor, atunci când aplicarea acestor norme la condamnările din alte țări ar limita capacitatea judecătorului de a pronunța o sentință. Cu toate acestea, condamnările anterioare trebuie luate în considerare prin alte mijloace.

Această decizie-cadru înlocuiește articolul 56 al Convenției europene din 28 mai 1970 privind valabilitatea internațională a hotărârilor de drept penal în raporturile dintre statele membre. Articolul prevede posibilitatea de a lua în considerare hotărârile de drept penal pronunțate în alte state care sunt părți la convenție.

Context

Programul de măsuri privind punerea în aplicare a principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor în materie penală a fost adoptat de Consiliu la 29 noiembrie 2000. Acest program prevede, de asemenea, instituirea principiului conform căruia un stat membru trebuie să ia în considerare hotărârile anterioare de drept penal pronunțate de instanțele judecătorești din alte state membre în scopul evaluării cazierului infractorului și determinării eventualelor recidive ale acestuia, precum și în scopul stabilirii tipului de sentință aplicabil și a executării acesteia.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia-cadru a Consiliului 2008/675/JAI

15.8.2008

15.8.2010

JO L 220 din 15.8.2008

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la punerea în aplicare de către statele membre a Deciziei-cadru 2008/675/JAI din 24 iulie 2008 privind luarea în considerare a condamnărilor în statele membre ale Uniunii Europene în cadrul unui nou proces penal [ COM(2014) 312 final din 2.6.2014 - nepublicat în Jurnalul Oficial].

Principalele concluzii ale raportului sunt următoarele:

  • 1Decizia-cadru are o valoare adăugată importantă pentru promovarea încrederii reciproce în legile penale și deciziile judiciare în spațiul european de justiție, întrucât încurajează o cultură judiciară în care condamnările anterioare pronunțate în alt stat membru sunt, în principiu, luate în considerare.
  • 2Nivelul de conformitate cu spiritul și litera deciziei-cadru variază în mod semnificativ în țările UE care au transpus-o.
  • 3Netranspunerea sau transpunerea parțială și incompletă a deciziei-cadru împiedică funcționarea eficientă a spațiului european de justiție. De asemenea, acest lucru poate submina așteptările legitime ale cetățenilor UE, întrucât aceștia nu pot beneficia de un instrument care vizează reducerea fenomenului de recidivă a autorilor infracțiunilor.
  • 4Comisia va examina dacă statele membre aplică în mod corespunzător principiul echivalenței și dacă, la nivel de principiu, efectele juridice ale condamnărilor din alte țări sunt echivalente cu efectele juridice ale condamnărilor la nivel național în sistemul de justiție penală al statului membru.
  • 5Statele membre sunt invitate să analizeze prezentul raport și să transmită Comisiei toate informațiile relevante în vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul tratatului.

Ultima actualizare: 11.08.2014

Top